Reklamácie

Spoločnosť FIMM Consult, spol. s r.o. - vlastník portálu www.avizo.sk rieši vzniknuté reklamácie nasledujúco:

  • pri podaní reklamácie online inzerátu je reklamácia posúdená najneskôr do 10 pracovných dní od podania reklamácie. Klient je informovaný o výsledku reklamácie písomne, a to prostredníctvom e-mailu.
  • pri reklamáciách online inzerátov formou mikroplatieb prostredníctvom SMS (neaktívny inzerát aj po odoslaní SMS správy v správnom formáte) je nutné podať reklamáciu písomne, a to formou e-mailu na adresu: reklamacie@avizo.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle: 0917 417 448 v prac. dňoch od 9:00h - 16:00h
    Pri reklamácii je nutné uviesť telefónne číslo, dátum a čas (čas môže byť približný) odoslania SMS kódu. Ďalej je nutné uviesť číslo, na ktoré bol SMS kód odoslaný a s názvom mobilného operátora (uvedené údaje sú nutné, ak by sa chyba vyskytla na strane medzi prevádzkovateľom SMS platieb a mobilným operátorom).
  • pri oprávnenej reklamácii (chyba na strane prevádzkovateľa) prevádzkovateľ rozhodne o náhrade vo výške SMS platby formou pridelenia platených služieb portálu www.avizo.sk (napr. topovanie inzerátov, komerčné online inzeráty...).
  • reklamácie online inzerátov, ktoré boli podané z balíka služieb  ,,Limitov“ (zakúpených cez obchodného oddelenie) budú riešené s obchodným oddelením. Obchodné oddelenie rozhodne o náhrade v prípade oprávnenej reklamácie (chyba na strane prevádzkovateľa portálu).
  • ďalšie podmienky reklamácie sú spresnené vo VOP

Nie je možné reklamovať:

  • bezplatné občianske online inzeráty (bonusová služba portálu www.avizo.sk).
  • online inzeráty (aj platené formou SMS platby), ktoré porušujú pravidlá portálu www.avizo.sk.

FIMM Consult, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia reklamačného poriadku, a túto zmenu uverejní na stránke avizo.sk, v časti Reklamácie. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2015.