1 - 20 z 333
Zoradit podľa:
Autokarosár

Autokarosár

700 € za mesiac

náplň práce: - práca v autorizovanom autoservise značiek renault, dacia - opravy karosérií všetkých typov vozidiel - karosárske opravy vozidiel v súlade s technologickými postupmi - rozoberanie, skladanie, výmeny dielov, rovnanie, zváranie, klepanie - práca na rovnacej stolici výhody: - mesačné odmeny v závislosti od množstva a kvality vykonanej práce, - pravidelné odborné školenia...

Michalovce 15.06.2019
700 € za mesiac
Hlavná účtovníčka

Hlavná účtovníčka

1100 € za mesiac

náplň práce: - plní úlohy, ktoré sú mu zverené jeho nadriadenými. - riadi oddelenie učtárne. - vykonáva kalkulácie dph, dane z motorových vozidiel, daň z príjmu atď. - sleduje finančný tok projektov. - sleduje investičný plán. - pripravuje finančné reporty. - komunikuje s daňovým úradom. - pripravuje finančné analýzy a reporty na základe požiadavok amphenol corporation a mpc. ...

Prešov 14.06.2019
1100 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

1100 € za mesiac

náplň práce: vedenie podvojného účtovníctva. výhody: 13, 14 plat, martin

Martin 15.06.2019
1100 € za mesiac
Elektrotechnik/obsluha technických zariadení budov

náplň práce: ● výkon práce elektrotechnika v zmysle platných právnych predpisov, ● nutné oprávnenie na prácu elektrotechnika podľa vyhl. mpsvar 508/2009 z.z. § 21, § 22 a § 23, ● pravidelný výkon odborných preventívnych prehliadok elektroinštalácie a osvetlenia priestorov, ● montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach, vrátane rozvodných skríň s výnimkou...

Bratislava 15.06.2019
583,50 € za mesiac
Kašér, aranžér, modelár

Kašér, aranžér, modelár

650 € za mesiac

náplň práce: výroba rekvizít, kašírovanie, nitra

Nitra 14.06.2019
650 € za mesiac
Lekár špecialista, chirurg

Lekár špecialista, chirurg

2194,20 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku; - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov...

Rožňava 11.06.2019
2194,20 € za mesiac
Lekár špecialista, pediater

Lekár špecialista, pediater

2194,20 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku; - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov...

Rožňava 11.06.2019
2194,20 € za mesiac
Lekár špecialista, neurológ

Lekár špecialista, neurológ

2194,20 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u...

Rožňava 11.06.2019
2194,20 € za mesiac
Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva

náplň práce: preparation of various tax returns for multiple entities in the emea and apj regions. support of the tax calculations for various returns . reporting, and internal/external audit support. supporting functions such as accounting and treasury., bratislava

Bratislava 11.06.2019
3000 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

624 € za mesiac

náplň práce: obsluha a údržba lesného kolesového traktora.

11.06.2019
624 € za mesiac
Ekonóm, účtovník

Ekonóm, účtovník

866,50 € za mesiac

náplň práce: - komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, účtovných agend a finančného výkazníctva, ekonomiky práce vrátane mzdovej a personálnej oblasti, - spracovania polročných a ročných rozborov hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie, košice

Košice 11.06.2019
866,50 € za mesiac
Vedúci pracovník vo výrobnej hale

náplň práce: pozícia je výhradne pre človeka so skúsenosťami v oblasti technického zamerania a predovšetkým s prácou s ľudmi ( predošlé pracovné skúsenosti vo vedúcej pozícii podmienkou) - práca vo výrobnej hale, - riadenie ľudí - dohľad nad celým procesom výroby (stroje, balenie, kompletizácia) výhody: - 100% krytie stravných lístkov, - stabilné zázemie spoločnosti, - zamestnanecké zľavy., dolný kubín

Dolný Kubín 11.06.2019
1600 € za mesiac
Šefkuchár

Šefkuchár

1500 € za mesiac

náplň práce: varenie obedového menu a minútiek, nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 09.06.2019
1500 € za mesiac
Kuchar

Kuchar

1000 € za mesiac

náplň práce: príprava jedál raňajky , obed, večera spôsob závodného stravovanie , zodpovedá za kvalitu stravy a množstvo , zodpovedá tá čistotu na prevádzke výhody: poskytujeme ubytovanie stravu kava a pitný rezim zdarma môže byt aj dôchodcodkyna alebo invalidná musí vedieť samostatne pracovať, michalovce

Michalovce 09.06.2019
1000 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

900 € za mesiac

náplň práce: varenie hotových jedál - závodné stravovanie, zabezpečenie varenia na akcie, spišská nová ves

Spišská Nová Ves 08.06.2019
900 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent (Apl. mechanika)

náplň práce: výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových alebo rigoróznych prác, spolupráca na výskumnej a vývojovej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti, ktorú vykonáva učiteľ...

Bratislava 05.06.2019
1008,50 € za mesiac
Riaditeľ oddelenia kontrolingu a Asset Valuation

náplň práce: asset valuation • spravovanie infraštruktúry asset valuation (oceňovanie aktív) arvalu: metodiky, usmernenia a pokročilých štatistických modelov • podpora stratégie arvalu poskytovaním analýz automobilového trhu pre podnikanie a odporúčaní pre manažment • implementácia štatistických modelov pre oceňovanie zostatkových hodnôt, servisu + opravy, pneumatík • definovanie...

Bratislava 06.06.2019
2000 € za mesiac
Hlavný účtovník spoločnosti

náplň práce: kompletné spracovanie účtovnej agendy firmy vrátane výkazov, daňových odvodov, daňové priznanie, účtovné závierky, styk s bankou, trenčín

Trenčín 04.06.2019
900 € za mesiac
Právnik

Právnik

10 € za hodinu

náplň práce: hľadáme podnikového právnika pre zastupovanie spoločnosti vo veci prerokovania náhrady škody nezákonným rozhodnutím stavebného úradu., žilina

Žilina 03.06.2019
10 € za hodinu
Vedúci zváračskej dielne

Vedúci zváračskej dielne

1500 € za mesiac

náplň práce: vedenie výrobnej prevádzky, riadenie pracovníkov výrobnej dielne, rozdeľovanie pracovných úloh vo výrobe- koordinácia práce priamo vo výrobe - čítanie výkresov, výpočet množstva a ceny materiálov na výrobu daných produktov. činnosti vyplývajúce z pozície vedúceho prevádzky. kontrola dochádzky, morálky, dodržiavanie bozp a po, dohľad nad technologickými postupmi a procesmi....

Galanta 03.06.2019
1500 € za mesiac
1 - 20 z 333
1 - 20 z 333