1 - 20 z 198
Zoradit podľa:
IoT Sales Specialist

IoT Sales Specialist

812 € za mesiac

náplň práce: iot sales specialist je zodpovedný za celkové riadenie obchodných aktivít organizácie, za tvorbu stratégie a politiky smerujúcej k napĺňaniu stanovených cieľov. job description, responsibilities and duties: • sells assigned floverio products, solutions, and services to customers, directly and/or indirectly. • seeks to obtain, increase, and maintain revenue streams for the company through...

Vranov nad Topľou 21.09.2020
812 € za mesiac
Financial specialists

Financial specialists

2300 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť v oblasti správy akreditívou, správa dokumentácie pre účely čerpania akreditívu - koordinácia medzi dodávateľmi, bankou, odberateľmi a spoločnosťou - zabezpečovanie včasného dodania komerčnej dokumentácie a špecifikácii pre dodávateľov - vytváranie finančných a komerčných reportov komerčnému riaditeľovi a manažmentu - budovanie vzťahov s bankami a dodávateľmi, bratislava

Bratislava 21.09.2020
2300 € za mesiac
Manažér nákupu

Manažér nákupu

855,34 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie nákupu tovaru a materiálu do výroby zo zahraničia, riadenie marketingového oddelenia., trnava

Trnava 21.09.2020
855,34 € za mesiac
Lekár - oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie

náplň práce: špecializovaná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť lekára. výhody: ddp, možnosť ubytovania., poprad

Poprad 21.09.2020
2329,90 € za mesiac
Účtovníčka - senior

Účtovníčka - senior

928 € za mesiac

náplň práce: práca v kancelárii - má na starosti kontrolu výkazov daň z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, daň z príjmov fo a po, hlásenia, prehľady, odosielanie výkazov a komunikáciu s daňovými úradmi. má na starosti riadenie daňových kontrol a prípadných problémov a sporov s daňovými úradmi a poisťovňami. má na starosti kontrolu účtovníčiek, dodržiavanie systému práce...

Dunajská Streda 21.09.2020
928 € za mesiac
Inštalatér

Inštalatér

1200 € za mesiac

poprad

Poprad 21.09.2020
1200 € za mesiac
Murár

Murár

1200 € za mesiac

poprad

Poprad 21.09.2020
1200 € za mesiac
Lekár v odbore chirurgia

Lekár v odbore chirurgia

1266,20 € za mesiac

náplň práce: diagnostická a preventívno-liečebná činnosť., prešov

Prešov 21.09.2020
1266,20 € za mesiac
Vedúci technický manažér

Vedúci technický manažér

1400 € za mesiac

náplň práce: - koordinácia a riadenie dennej servisnej činnosti - objednávanie a zabezpečenia potrebného príslušenstva pre servis - správa výkazu o prevádzke v teréne, kontrola a analýza výkazu o vykonaní služby - autorizácia záručného servisu - pre výkon tejto práce je potrebný japonský jazyk za účelom komunikácie s centrálou spoločnosti a zákazníkmi výhody: po dohode so zamestnávateľom, senec

Senec 21.09.2020
1400 € za mesiac
Vedúci oddelenia účtovníctva

náplň práce: zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva v spoločnosti, zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva, príprava štatistických výkazov, vypracovanie analýz, spracovanie podkladov pre mesačné priznania k dph, k dani z príjmov po, daní z motor.vozidiel, daní z nehnuteľnosti, podávanie priznaní. výhody: v zmysle kz., košice

Košice 21.09.2020
1700 € za mesiac
Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

650 € za mesiac

náplň práce: prepravovanie a dodávanie tovaru podľa dohodnutých podmienok v rámci európskej únie a do tretích krajín., michalovce

Michalovce 18.09.2020
650 € za mesiac
Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

700 € za mesiac

náplň práce: prepravovanie a dodávanie tovaru podľa dohodnutých podmienok v rámci európskej únie a do tretích krajín., košice

Košice 18.09.2020
700 € za mesiac
Ekonóm, účtovník v múzeu

Ekonóm, účtovník v múzeu

723,50 € za mesiac

náplň práce: komplexné zabezpečovanie ekonomickej a účtovnej práce., nitra

Nitra 18.09.2020
723,50 € za mesiac
Vedúci oddelenia právnych služieb

Vedúci oddelenia právnych služieb

1020,50 € za mesiac

náplň práce: komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti právnej agendy na úrovni mesta: - zodpovednosť za prípravu materiálov na rokovanie msz za riadenú oblasť, dohľad nad prípravou ostatných materiálov predkladaných na zasadnutia msr a msz, - príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta týkajúcich sa riadenej oblasti, posudzovanie všeobecne záväzných nariadení mesta a...

Martin 18.09.2020
1020,50 € za mesiac
Docent na Katedre sociálnej práce

náplň práce: odbor 38 - učiteľstvo a pedagogické vedy so špecializáciou na pedagogické vedy, košice

Košice 18.09.2020
1455 € za mesiac
Viceprezident, Audia Liqui-Kolor a Uniform Color

náplň práce: riadi a rozvíja divíziu audia liqui-kolor a uniform color, s cieľom kontinuálneho dosahovania ziskovosti. je plne zodpovedný za hospodársky výsledok, t.j. zisky a straty jednotlivých hospodárskych jednotiek, ktoré spadajú pod divíziu audia liqui-kolor a uniform color globálne. základné pracovné povinnosti: - vypracovává a pripravuje krátkodobé a dlhodobé firemné ciele, obchodné...

Trnava 18.09.2020
2500 € za mesiac
Team Manager EU VSP - Learning Design

náplň práce: - lead a team of 5 to 7 team members specialized across learning content/instructional design creation, internal training and account management skill - have passion for people, people development and an exemplary performance track-record, with ability to deliver results in a fast paced environment - own and drive the vendor central training (vct) eu vsp program, new training content creation, vct process...

Bratislava 18.09.2020
3500 € za mesiac
Obchodný manažér

Obchodný manažér

5000 € za mesiac

náplň práce: - spolupráca s iránskymi a európskymi bankami na uzatvorenie akreditívu - vykonávať a monitorovať správny proces akreditívu - vytvorenie a udržiavanie dobrých vzťahov medzi dodávateľmi na zabezpečenie správneho výkonu zákazky - pracovné cesty medzi iránom a európou na vykonávanie a preskúmanie vhodnej metódy akreditívu - hľadanie príležitosti na rozširovanie podniku, či už...

Bratislava 18.09.2020
5000 € za mesiac
Odborný expert – analytik 1

náplň práce: slovenský paralympijský výbor hľadá záujemcov o odbornú činnosť na pozícii odborný expert – analytik 1 v rámci národného projektu sme si rovní realizovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov. jedná sa o projekt, ktorý pilotne overuje inovatívny systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím (ozp) prostredníctvom vytvorenia siete regionálnych...

Banskobystrický kraj 17.09.2020
45 € za hodinu
Vodič

Vodič

820 € za mesiac

náplň práce: vodič kamiónu v medzinárodnej doprave, bratislava

Bratislava 17.09.2020
820 € za mesiac
1 - 20 z 198
1 - 20 z 198