1 - 20 z 281
Zoradit podľa:
Ekonóm/rozpočtár

náplň práce: komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania. výhody: - odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - príspevok zamestnávateľa do doplnkového dôchodkového sporenia, bratislava

Bratislava 19.02.2019
Dohodou
Vedúci ekonomického odboru

Vedúci ekonomického odboru

od 927 € za mesiac

náplň práce: komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania – zostavenie rozpočtu mesta vrátane jeho programovej štruktúry, zostavenie viacročného rozpočtu, spracovanie zmien rozpočtu, vypracovanie monitorovacej správy a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu vrátane rozborov hospodárenia, kontrola dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny, kontrola miestnych...

Martin 19.02.2019
od 927 € za mesiac
Pediater intenzívnej medicíny

Pediater intenzívnej medicíny

od 2097,60 € za mesiac

náplň práce: diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v pediatrii., prešov

Prešov 15.02.2019
od 2097,60 € za mesiac
Technický špecialista

Technický špecialista

od 700 € za mesiac

náplň práce: oprava a údržba špeciálnych technických zariadení určených na výrobu lisovaných plastov, galanta

Galanta 15.02.2019
od 700 € za mesiac
Riadiaci pracovník pre oblasť výroby

náplň práce: - riadenie výroby a implementácia procesov riadenia kvality - riadenie kontrolných mechanizmov vo výrobe - príprava reportov pre interný audit skupiny kasai - komunikácia z hq (v japonskom jazyku), levice

Levice 15.02.2019
od 3000 € za mesiac
Expert pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP CKJ v NP ISE

náplň práce: expert/ka pre legislatívnu oblasť zákona o se a sp centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (ďalej aj „ckj se“) národného projektu inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „np ise“) rámcový opis činností: - aktívne pracuje so zákonom č. 112/2018 a zákonmi, ktoré sa na zákon č. 112/2018 odvolávajú a naopak, - aktívne pracuje so zákonom č....

Bratislava 15.02.2019
od 38 € za hodinu
Expert III poradnej pracovnej skupiny

náplň práce: poradná pracovná skupina bude poradným a iniciatívnym orgánom centrálnej koordinačnej jednotky (ďalej aj „ckj se“) národného projektu inštitút sociálnej ekonomiky. činnosť a úlohy poradnej pracovnej skupiny v projekte bude zabezpečovať maximálne 9 expertov podľa oblastí, ktoré zastupujú. expertmi poradnej pracovnej skupiny pre sociálnu ekonomiku budú ľudia, ktorí sa venujú...

Bratislava 16.02.2019
od 38 € za hodinu
Prevádzkar hotela

Prevádzkar hotela

od 1200 € za mesiac

náplň práce: riadenie bezproblémového chodu zverenej prevádzky, administratíva spojená s prácou, košice

Košice 17.02.2019
od 1200 € za mesiac
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

náplň práce: koordinácia a riadenie oddelenia, komunikácia s vedením spoločnosti, zabezpečuje činnosti súvisiace so zabezpečením nákupu dielov, analýza cenových kalkulácií, posudzovanie nakupovaných dielov, komunikácia s dodávateľmi, aktualizácia cenotvorby, potrebná znalosť anglického jazyka a kórejského jazyka výhody: letný a zimný bonus, zľava na náukup automobilu zn. kia vlastná doprava zamestnávateľa, žilina

Žilina 13.02.2019
od 1500 € mesačne
Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe (Motoráreň)

náplň práce: riadenie oddelenia motorárne, dohľad nad zabezpečením správneho chodu výrobných liniek motorov, zabezpečenie údržby, dodržiavanie technických noriem, vytváranie prevádzkových postupov, komunikácia s vrcholovým manažmentom firmy, pravidelné reportovanie vedeniu spoločnosti, atď, potrebná znalosť anglického jazyka a kórejského jazyka výhody: letný a zimný bonus, zľava na náukup...

Žilina 13.02.2019
od 1500 € mesačne
Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

náplň práce: zodpovednosť za dodržiavanie kvalitatívnych noriem a novovyrobených áut, náprava vzniknutých porúch, pravidelné reportovanie o kvalite, sledovanie nákladov na opravy, úzka spolupráca s vývojovým centrom v kórei, pri výrobe, faceliftoch alebo zavádzaní nových modelov, komunikácia so všetkými výrobnými oddeleniami, aj odd. odbytu. vysoká znalosť kórejského jazyka, pokročilá znalosť...

Žilina 13.02.2019
od 1500 € mesačne
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu

náplň práce: koordinácia a riadenie oddelenia, činnosti spojené s včasným a kvalitným spracovaním, vybavenie objednávok vozidiel, vrátane externej komunikácie, riešenie reklamácií s finančným oddelením, cenotvorba, komplexný záručný servis, potrebná znalosť anglického jazyka a kórejského jazyka výhody: letný a zimný bonus, zľava na náukup automobilu zn. kia vlastná doprava zamestnávateľa, žilina

Žilina 13.02.2019
od 1700 € mesačne
Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu

náplň práce: analýza a prieskum trhu v oblasti sprostredkovania realitnej činnosti so zahraničím. výberové konanie sa uskutoční dňa 21.02.2019 v kancelárii konateľa. požadujeme: komunikáciu v písomnej aj verbálnej forme, diplom o ukončení vzdelania., liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 13.02.2019
od 520 € mesačne
Inžinier elektronik - expert

Inžinier elektronik - expert

od 2000 € za mesiac

náplň práce: - vývoj bha (bottom hole assembly) aplikácie pre hĺbkové vrty - nadizajnovanie elektroniky pre bha aplikáciu - zabezpečenie splnenia požiadaviek na elektroniku v podmienkach daného prostredia použitia - spolupráca s ostatnými tímami na zapracovanie ich požiadaviek týkajúcich sa pwbc - vytvorenie pwbc bom a ich testovacej špecifikácie, trnava

Trnava 13.02.2019
od 2000 € za mesiac
Vodič MKD

Vodič MKD

od 576 € mesačne

náplň práce: vodič mkd. miesto výkonu: ru, tr a eú. výhody: ubytovanie, komárno

Komárno 13.02.2019
od 576 € mesačne
Špecialista vo výskume a vývoji v kožiarskej a obuvníckej výrobe

náplň práce: 1. vedenie a koordinácia výskumných a vývojových činností v procesoch spracovania kože 2. prijímanie, plánovanie a realizácia výskumu a vývoja vzorových objednávok (vzoriek) 3. zlepšovanie chemických a fyzikálnych procesov spracovania kože 4. riešenie špecifických úloh v oblasti výskumu a vývoja spracovania kože uplatniteľných vo výrobnom procese, zvyšovanie efektívnosti...

Liptovský Mikuláš 12.02.2019
od 1400 € mesačne
Manažér na oddelení transakčného poradenstva

náplň práce: - vedenie projektov, v rámci ktorých sa poskytujú poradenské služby v oblastiach ako korporátne financovanie, oceňovanie, finančné modelovanie, fúzie a akvizície, ako aj transakčná podpora - budovanie a udržiavanie kontaktu s klientmi - zodpovednosť za dodanie služby pre klienta v požadovanej kvalite - spolupráca s kolegami pri hľadaní a odovzdávaní nových riešení v súlade so...

Bratislava 12.02.2019
od 3500 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

od 900 € za mesiac

náplň práce: nahrávanie a zaúčtovanie dokladov do účtovného systému magion, samostatná odborná činnosť v oblasti vedenia kompletnej účtovnej agendy v organizácii verejnej správy, spracovanie účtovných výkazov, spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky a ďalších účtovníckych a výkazníckych prác v organizácii verejnej správy., dunajská streda

Dunajská Streda 12.02.2019
od 900 € za mesiac
Vinohradník, vinár

Vinohradník, vinár

od 900 € za mesiac

náplň práce: kontrola stavu viniča, ošetrovanie viniča, traktorové práce vo vinohrade, spracovanie hrozna, sledovanie a ošetrovanie vín, trnava

Trnava 12.02.2019
od 900 € za mesiac
Vodič cisterny

Vodič cisterny

od 5,25 € za hodinu

náplň práce: rozvoz nafty po stavbách v rámci sr výhody: uvedené základná hodinová mzda po skúšobnej dobe a zapracovaní môže ísť na 5,5 €, + možné prémie podľa vykonanej práce do 30 % z uvedenej základnej mzdy, resp. príplatky podľa zákonníka práce. po prehodnotení pred ukončením 1 roka, možnosť ešte raz predĺžiť, resp. dať už dobu neurčitú - podľa jeho pracovnej morálky., žilina

Žilina 12.02.2019
od 5,25 € za hodinu
1 - 20 z 281
1 - 20 z 281