1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Výrobný technológ

Výrobný technológ

700 € za mesiac

náplň práce: - vypracovanie technologických postupov výroby, - stanovenie normy spotreby materiálu a stanovenie normy spotreby práce a ich previerka v procese výroby, - navrhovanie prípravkov, meradiel a náradia, - kontrola dodržiavania technologickej disciplíny vo výrobe. výhody: + 30 % variabilná zložka mzdy ku ponúkanému základu. -stabilné zamestnanie v dynamicky sa rozvíjajúcej...

Ilava 22.02.2020
700 € za mesiac
PLC programátor

PLC programátor

1100 € za mesiac

náplň práce: - hľadáme vhodného kandidáta pre oblasť priemyselnej alebo procesnej automatizácie s praktickými skúsenosťami pri programovaní riadiacich systémov firmy siemens (beckhoff, rockwell) a uvádzaní systémov do prevádzky ako v priestoroch firmy tak i u zákazníkov. pre danú pozíciu je nutná ochota cestovať (i do zahraničia), aktívna znalosť anglického jazyka, nakoľko sa jedná aj o...

Ilava 24.02.2020
1100 € za mesiac
CNC horizontár

CNC horizontár

8 € za hodinu

ilava

Ilava 18.02.2020
8 € za hodinu
Projektant pre oblasť robotiky

Projektant pre oblasť robotiky

1100 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za technickú úroveň projektovaných zariadení v oblasti robotiky, - spolupráca s obchodným oddelením po technickej stránke, koncepcia návrhu, účasť na technických rokovaniach so zákazníkom, - spracovanie technickej časti ponúk, podkladov pre kalkuláciu nákladov, harmonogramov projekčných prác, zadaní pre spracovanie elektrozariadení, konštrukciu strojov, zadaní pre...

Ilava 14.02.2020
1100 € za mesiac
Finančný vedúci

Finančný vedúci

2820 € za mesiac

náplň práce: 1. riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov, 2. zabezpečovanie strategického finančného plánovania, 3. pripravovanie a spracovávanie účtovných podkladov a finančných výkazov spoločnosti na mesačnej a ročnej báze, 4. analyzovanie finančnej situácie spoločnosti, 5. plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow, 6. komunikovanie s finančnými...

Ilava 14.02.2020
2820 € za mesiac
Pomocný stavebný pracovník

Pomocný stavebný pracovník

580 € za mesiac

náplň práce: spolupráca pri výkone stavebných prác a pri manipulovaní so stavebnými materiálmi. jedná sa najmä o činnosti: prenášanie/nosenie potrebného materiálu na miesto určenia, upratovanie stavebných priestorov, vykonávanie výkopov podľa zadania nadriadeného, pomáhanie s rôznymi ďalšími prácami, používanie rôznych nástrojov a prístrojov., ilava

Ilava 15.02.2020
580 € za mesiac
Vedúci oddelenia konštrucie lisovacieho náradia

náplň práce: - vedenie konštrukčného tímu - riešenie konštrukčných problémov - navrhovanie konštrukčných riešení - sledovanie harmonogramu projektov výhody: - tvorivá práca v spoločnosti porsche - získavanie zaujímavých odborných skúseností - kariérny rast - motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovných skúsenosti. - výška mzdy závisí od odpracovaných rokov v danom...

Ilava 10.02.2020
1800 € za mesiac
Sústružník CNC

Sústružník CNC

1000 € za mesiac

náplň práce: - obsluha, nastavovanie a údržba cnc sústruhov, - strojné obrábanie povrchov, dier a závitov rotačných súčiastok z rôznych materiálov sústružením, vŕtaním a vyvŕtavaním na sústruhoch, univerzálnom hrotovom sústruhu cnc sua 150 (siemens)., ilava

Ilava 04.02.2020
1000 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 22.01.2020
1000 € za mesiac
Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov

výhody: ubytovanie, ilava

Ilava 10.01.2020
650 € mesačne
Sklár

Sklár

900 € za mesiac

ilava

Ilava 13.12.2019
900 € za mesiac
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11