1 - 20 z 400
Zoradit podľa:
Planning Manager

Planning Manager

od 5750 € za mesiac

náplň práce: • supervises requirements planning for department, division, project, or organisation • prepares proposals and site plans in conformance with codes and local and national regulations • acts as intermediary between community, developers, government entities, and business • handles rezoning, site plans, special-use permits, and related materials • gathers relevant statistical data and drafts...

Bratislava 14.12.2018
od 5750 € za mesiac
Sr. IT Business Analyst

Sr. IT Business Analyst

od 3634,40 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie podpory v oblasti aplikácií, ktoré sú súčasťou firemného informačného systému. identifikovanie a inštalácia rôznych aplikácií na opravu a odstránenie prípadných nedostatkov vyskytujúcich sa v používanom softvéri. monitorovanie aplikácií na proaktívne vyhľadávanie potenciálnych problémov a uskutočnenie potrebných krokov na prechádzanie týmto problémom, bratislava

Bratislava 14.12.2018
od 3634,40 € za mesiac
PL1 developer - English, Filipino

PL1 developer - English, Filipino

od 2780 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce je navrhovanie, vyvíjanie a podporovanie, ktoré slúžia na účtovanie a fakturáciu. táto rola je zodpovedná za včasné a presné spracovanie faktúr pre klientov a zákazníkov v spoločnosti ibm v súlade so všeobecnými účtovnými pravidlami a legislatívou danej krajiny. komunikácia je v anglickom a filipínskom jazyku., bratislava

Bratislava 14.12.2018
od 2780 € za mesiac
Údržbár automobilovej a lisovacej techniky

náplň práce: - vykonáva bežnú údržbu a nenáročné opravy automobilovej techniky a vzv - vykonáva bežnú údržbu a opravy lisovacej techniky podľa polročného harmonogramu - vedenie evidencie opráv aj automobilovej a lisovacej techniky - servis elektrického vedenia a pomocné práce v rámci firmy - zodpovedá za zverený a pridelený majetok firmy - servis a dohliadanie nad novou linkou pre spracovanie...

Nitra 14.12.2018
od 1090 € za mesiac
Referent personálneho oddelenia

Referent personálneho oddelenia

od 950 € za mesiac

náplň práce: • prvotná komunikácia s novo nastupujúcim zamestnancom do pracovného pomeru • spracováva kompletnú administráciu pred nástupom zamestnanca (vstupné formuláre, zaistenie bozp školenia, zber dokumentov pred nástupom do pp) • spracováva komplexnú personálnu agendu týkajúcu sa vzniku, priebehu, zmeny a zániku pracovného pomeru • pripravuje pracovné zmluvy, dodatky k pracovným...

Bratislava 14.12.2018
od 950 € za mesiac
Čašník / Čašníčka

Čašník / Čašníčka

od 800 € za mesiac

náplň práce: - obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi. - dodržiavanie stanovených gastronomických pravidiel obsluhy hostí. - prestieranie stolov, dodržiavanie správnych zásad stolovania. - komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov). - kontrolovanie stavu gastronomického zriadenia, udržiavanie poriadku a čistoty. ...

Dunajská Streda 13.12.2018
od 800 € za mesiac
Odborný pracovník pre stavebné konanie a územné plánovanie

náplň práce: agenda preneseného výkonu štátnej správy na úseku - územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona k vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení,kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí o sankciách pri porušení stavebného zákona. - na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská) - na úseku...

Bánovce nad Bebravou 12.12.2018
od 800 € za mesiac
Manažér implementácie odborných aktivít

náplň práce: projekt: deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov manažér implementácie odborných aktivít projektu deinštitucionalizácia sociálnych služieb – podpora transformačných tímov za oblasť aktivizácie a zamestnávania, ktoré manažuje slovenská únia podporovaného zamestnávania. koncepčne nastavuje a implementuje odborné aktivity projektu...

Bratislava 12.12.2018
od 2550 € za mesiac
Application Analyst Base24//B24eps

Application Analyst Base24//B24eps

od 3000 € za mesiac

náplň práce: job description: • consults with project teams and functional units on the design of important projects or services. supports existing business systems applications. • works on moderate to complex projects and issues within functional area. • works on projects from banking, cards and payments domains. • coaches and leads less experienced it staff and business managers. • performs performance...

Bratislava 12.12.2018
od 3000 € za mesiac
Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

náplň práce: riadenie procesov kvality v elektrotechnickej výrobe, školiaca a kontrolná činnosť, nitra

Nitra 12.12.2018
od 850 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

od 606 € mesačne

náplň práce: samostatné pripravovanie náročných teplých a studených jedál podľa jedálneho lístku, výkazu spotrebovaných potravín a podľa technologického postupu, vydávanie hotových jedál, zodpovednosť za správny odber vzoriek a ich uloženie podľa hygienickýcch predpisov, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 11.12.2018
od 606 € mesačne
Vedúci realizácie projektov (stavebníctvo)

náplň práce: – riadenie a zodpovednosť za realizáciu pridelených zákaziek alebo časti zákaziek – definovanie priorít, organizácia práce, zodpovednosť za plynulý chod jednotlivých etáp realizácie a sledovanie úrovne kvality – spolupráca pri tvorbe ponuky a vypracovaní rozpočtov, preberanie projektovej dokumentácie, zodpovednosť za vypracovanie zmluvne požadovanej dokumentácie – riadenie...

12.12.2018
od 1800 € za mesiac
Manažér v elektrotechnickej výrobe

nitra

Nitra 10.12.2018
od 480 € za mesiac
Riaditeľ závodu

Riaditeľ závodu

od 4000 € za mesiac

náplň práce: - riadenie prevádzky závodu, tak aby bola v súlade so stratégiou spoločnosti a štátnymi a miestnymi reguláciami - optimalizácia a nastavovanie procesov v rámci oddelení - kontrola dodržiavania procesov a návrh opatrení - vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov - reporting a analýza dosiahnutých výsledkov, nitra

Nitra 10.12.2018
od 4000 € za mesiac
Pracovník údržby oddelenia logistiky

Pracovník údržby oddelenia logistiky

od 551,50 € za mesiac

náplň práce: - inštalačná a kúrenárska práca, - obsluha nízkotlakej plynovej kotolne, - montážne, prevádzkové, údržbárske a opravárenské práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí a na rozvodoch ústredného kúrenia, - samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa stn 736660 a stn 060310, - montáž a opravy vodovodov s...

Banská Bystrica 10.12.2018
od 551,50 € za mesiac
Odborný hodnotiteľ NPDI PTT

Odborný hodnotiteľ NPDI PTT

od 28,10 € za hodinu

náplň práce: zabezpečuje spracovanie hodnotiacich správ pripravenosti zariadení sociálnych služieb v národnom projekte deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov., bratislava

Bratislava 10.12.2018
od 28,10 € za hodinu
Lektor NPDI PTT

Lektor NPDI PTT

od 28,10 € za hodinu

náplň práce: vykonáva lektorskú činnosť- vzdelávacie aktivity v národnom projekte deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov, v rámci nasledujúcich akreditovaných vzdelávaní: 1.riadenie a manažment zmien v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie; 2.základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu v sociálnych...

Bratislava 10.12.2018
od 28,10 € za hodinu
Projektový manažér

Projektový manažér

od 500 € za mesiac

náplň práce: organizácia prace it špecialistov. radenie softvérových projectov. spolupráca a komunikácia s rusko a ukrajinsky hovoriacimi klientmi., bratislava

Bratislava 09.12.2018
od 500 € za mesiac
Technický konzultant R&D

Technický konzultant R&D

od 1000 € za mesiac

náplň práce: - realizácia technických auditov v stredných a veľkých spoločnostiach v sr. - nastavenie projektového riadenia výskumno-vývojových projektov za účelom ich sformalizovania. - technicko-finančná analýza projektov výskumu a vývoja - tvorba technických popisov k projektom výskumu a vývoja v slovenskom jazyku. - kalkulácie nákladov výskumno-vývojových projektov. výhody: ...

Trenčín 08.12.2018
od 1000 € za mesiac
Masér, masérka

Masér, masérka

od 630 € za mesiac

náplň práce: thajské masáže., trenčín

Trenčín 07.12.2018
od 630 € za mesiac
1 - 20 z 400
1 - 20 z 400