1 - 20 z 694
Zoradit podľa:
Tesár

Tesár

700 € za mesiac

náplň práce: - tesárske práce v stavebnej výrobe, - práce so systémovým debnením doka a peri., nitra

Nitra 04.12.2020
700 € za mesiac
Izolatér

Izolatér

800 € mesačne

náplň práce: hydroizolatérske práce, hydroizolácie stavieb výhody: vlastná doprava zamestnávateľa, žilina

Žilina 04.12.2020
800 € mesačne
CNC Karuselista

CNC Karuselista

1500 € za mesiac

náplň práce: do kusovej výroby v dubnici nad váhom hľadáme skúseného cnc karuselistu v programe siemens - sinumerik, prax potrebná. práca je na 2 zmeny. možnosť ubytovania., ilava

Ilava 04.12.2020
1500 € za mesiac
Železiar

Železiar

700 € za mesiac

náplň práce: železiarske práce v stavebnej výrobe., nitra

Nitra 04.12.2020
700 € za mesiac
Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov

náplň práce: riadiaci pracovník ä manažér pre starostilivosť o zákazníkov) marketing manager pre styk s krajinami východnej európy, považská bystrica

Považská Bystrica 04.12.2020
800 € mesačne
Projektový manažér

Projektový manažér

1500 € za mesiac

náplň práce: * riadenie jednotlivých projektov po vecnej, časovej a finančnej stránke * zodpovednosť za rozbeh nových projektov a zavádzanie súvisiacich procesov * vytváranie projektovej a plánovacej dokumentácie * definovanie cieľov, termínov a procesných krokov pre nové projekty (potreba zariadení, procesov, nástrojov ...) * sledovanie nákladov, implementácia zmien v projektoch, hodnotenie a...

Galanta 04.12.2020
1500 € za mesiac
Tesár

Tesár

700 € za mesiac

náplň práce: - tesárske práce v stavebnej výrobe, - práce so systémovým debnením doka a peri., nitra

Nitra 04.12.2020
700 € za mesiac
Referent/ka referátu realizácie stavieb

náplň práce: - technický dozor investora zabezpečuje, že stavby, ktoré sú mu pridelené, sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie, podľa podmienok územného a stavebného povolenia a že pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovení určenými osobitnými predpismi - zodpovedá za to, že ním dozorovaná stavba sa realizuje...

Trnava 04.12.2020
922,50 € za mesiac
Commissioning Supervisor

Commissioning Supervisor

1700 € za mesiac

náplň práce: missions as a part of a site team installed base services, commissioning supervisor is: - responsible for proper performance of tests and commissioning of the equipment supplied under the terms of the contract, in accordance with the time and work schedule drawn up by the site works manager / coordinator or project manager. - prepares, performs, manages and validates the site equipment tests, in...

Bratislava 04.12.2020
1700 € za mesiac
Železiar

Železiar

700 € za mesiac

náplň práce: železiarske práce v stavebnej výrobe., nitra

Nitra 04.12.2020
700 € za mesiac
Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

náplň práce: +analýza chybovosti a odstraňovanie závad na elektrotechnických výrobkoch +príprava a implementácia qa procesov do praxe a školenie zamestnancov +zodpovednosť za qa team, dodržiavanie procesov a štandardov kvality +manažment zásob, nitra

Nitra 04.12.2020
1000 € za mesiac
Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

náplň práce: zodpovednosť za riadenie a vedenie oddelenia údržby, zodpovednosť za rozšírenie a chod riadiaceho systému údržby, zodpovednosť za zavedenie a začatie výroby nového modelu hyundai (nx4), zodpovednosť za prípravu štandardov údržby, vyhodnocavanie a príprava analýz - výkonnosť, prestoje strojnotechnologického zariadenia, pravidelné reportovanie do materskej spoločnosti v kórejskom...

Žilina 04.12.2020
2000 € mesačne
Analytik/čka pre systematizáciu vzdelávania

náplň práce: aktivita 2 „podpora rozvoja služieb a opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy“ podaktivita 2.1 „podpora činnosti koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (ďalej len „kmc“)“ - odborne zastrešuje, koordinuje a zodpovedá za vybrané úlohy v rámci pre systematizácie vzdelávania a vzdelávanie v oblasti prevencie a eliminácie násilia na...

Bratislava 04.12.2020
Dohodou
Ekonóm/ka v rozpočtovej organizácii

náplň práce: zabezpečovanie včasného zostavenia účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov v rozpočtovej organizácii. zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu. spracovanie podkladov pre zmeny v rozpise rozpočtu. vypracúvanie rozborov hospodárskych výsledkov organizácie. vypracovávanie...

Ilava 04.12.2020
706,50 € za mesiac
Hlavná sestra v špecializovanom zariadení

náplň práce: samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane podielu na organizovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore. výhody: obedy za 0,84 € darčekové poukážky zo sf, ilava

Ilava 04.12.2020
1034,50 € za mesiac
Gastroenterológ

Gastroenterológ

2329,90 € za mesiac

náplň práce: gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj rehabilitácia, konziliárna a posudková činnosť, expertíza a výskum uvedených chorôb. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 04.12.2020
2329,90 € za mesiac
Riaditeľ základnej školy

náplň práce: miesto bude obsadzované výberovým konaním , žiadosti spolu so životopisom je potrebné zasielať poštou pripadne na email starosta@obecolsov.sk., sabinov

Sabinov 04.12.2020
Dohodou
Kaderník/čka

Kaderník/čka

750 € mesačne

náplň práce: kadernícke služby, np "pracuj, zmeň svoj život", uoz v evidencii min. 1 mesiac, žilina

Žilina 04.12.2020
750 € mesačne
Riaditeľ/ka

Riaditeľ/ka

1078 € za mesiac

náplň práce: riadenie odbornej činnosti a pracovníkov súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, vykonávanie základného sociálneho a špecializovaného poradenstva, sociálnej rehabilitácie, terapie, vzdelávania, osvetovej činnosti., bratislava

Bratislava 04.12.2020
1078 € za mesiac
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (riaditeľ oddelenia nákupu)

náplň práce: zodpovednosť za riadenie a vedenie oddelenia nákupu, získavanie nových dodávateľov, zodpovednosť za chod skladového hospodárstva, účasť na obchodných rokovaniach s kórejskými dodávateľmi, zodpovednosť za prípravu analýz, vyhodnocovanie dodávateľov, pravidelné reportovanie do materskej spoločnosti v kórejskom jazyku výhody: príspevok na dopravu, ubytovanie, stravovanie, letná a...

Žilina 04.12.2020
2500 € mesačne
1 - 20 z 694
1 - 20 z 694