1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Informatik skupiny informačno-komunikačných technológií

náplň práce: zabezpečuje inštaláciu, aktualizáciu a správu aplikačného softvéru vo vymedzenom rozsahu, zabezpečuje správu intranetového portálu ústavu/súborového serveru a podieľa sa na aktualizácii jeho obsahu, zabezpečuje plynulú prevádzku počítačovej siete, elektronickú poštu a výmenu dát v ústave a medzi ústavmi, zabezpečuje údržbu a prevádzku prostriedkov výpočtovej techniky...

Ilava 27.02.2020
997 € za mesiac
Manažér výroby

Manažér výroby

2000 € za mesiac

náplň práce: - úzka spolupráca na strategickom riadení spoločnosti. - stanovenie výrobných plánov a výrobnej politiky v súlade so stratégiou spoločnosti. - riadenie a organizácia výroby, zabezpečenie bezproblémového chodu výroby. - plánovanie výrobných kapacít a zdrojov z hľadiska plnenia termínov zákaziek. - kontrola a hodnotenie výrobných a finančných plánov pri dodržiavaní kvality a...

Ilava 30.01.2020
2000 € za mesiac
Mzdová účtovníčka

Mzdová účtovníčka

928 € za mesiac

náplň práce: 1. vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane spracovania miezd podľa vnútropodnikového mzdového predpisu v súlade s príslušnými zákonmi v platnom znení, t.j. zákonník práce, zákon o mzde, zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, cestovné náklady a ďalšie, 2. vypracovanie štatistických výkazov a prehľadov pre orgány štátnej...

Ilava 17.01.2020
928 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3