1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
Hlavný odborný zamestnanec personálnej politiky

náplň práce: - komplexné zabezpečovanie personálnej politiky sc tsk, - evidencia nástupu, preradenia a rozviazania pracovných pomerov zamestnancov sc tsk, - príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce, - spracovanie mzdových návrhov, dekrétov, sledovanie odbornej praxe, - výpočet stravných lístkov, objednanie a distribúcia na cestmajsterstvá podľa...

Trenčín 11.11.2019
1000 € za mesiac
Projektant pre zhotovenie dielenskej dokumentácie

náplň práce: vypracovávanie výrobnej dokumentácie na výrobu oceľových konštrukcií v programe tekla structures. spolupráca s externými dodávateľmi projektovej a výrobnej dokumentácie., trenčín

Trenčín 07.11.2019
1200 € za mesiac
Statik

Statik

1500 € za mesiac

náplň práce: statické výpočty a ostatné súvisiace činnosti pri výrobe oceľových konštrukcií., trenčín

Trenčín 07.11.2019
1500 € za mesiac
Vedúci oddelenia legislatívy

Vedúci oddelenia legislatívy

1300 € za mesiac

náplň práce: - všeobecná problematika občianskeho zákonníka so zameraním na oblasť vecných práv, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie a záväzkové právo - všeobecná problematika obchodného zákonníka so zameraním na obchodné záväzkové vzťahy (kúpna zmluva, zmluva o dielo) - všeobecná problematika zákona o správe majetku štátu - všeobecná problematika zákona o vlastníctve...

Trenčín 01.11.2019
1300 € za mesiac
Technik údržby drak - motor

Technik údržby drak - motor

900 € za mesiac

náplň práce: - údržba lietadiel typu l - 39 albatros - oprava a montáž celkov lietadla - oprava a montáž systémov lietadla - funkčné skúšky systémov lietadla - príprava lietadla na zálet po oprave - identifikácia a odstraňovanie závad - samostatné vykonávanie záručných a servisných prác výhody: - zaujímavá práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou - osobné ohodnotenie...

Trenčín 29.10.2019
900 € za mesiac
Murár

Murár

520 € za mesiac

náplň práce: zemne a vykopove prace, praca na stavbe, trenčín

Trenčín 28.10.2019
520 € za mesiac
Pomocní pracovníci v stavebníctve

náplň práce: príprava malty a betónu úprava murárskeho materiálu opravy omietok, trenčín

Trenčín 18.10.2019
590 € za mesiac
Vodič

Vodič

750 € za mesiac

náplň práce: vodič na nákladné auto a traktor výhody: doplnkové dôchodkové poistenie, stravovacie poukážky, osobné ohodnotenie., trenčín

Trenčín 14.10.2019
750 € za mesiac
Inštalatér, kurenár

Inštalatér, kurenár

800 € za mesiac

náplň práce: opravy a údržba mestských bytov, mestských budov, obsluha plynových kotolní v bytových domoch výhody: doplnkové dôchodkové poistenie, stravovacie poukážky, osobné ohodnotenie, trenčín

Trenčín 14.10.2019
800 € za mesiac
Vodič cestného motorového vozidla - Trenčín

náplň práce: vodič cestného motorového vozidla, cestný robotník: - vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel, - vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest - ručné kosenie, čistenie komunikácií, vysprávka výtlkov .... - murárske práce výhody: - osobný príplatok do 200,00 eur podľa pracovných zásluh, - systém odmeňovania 2-3 krát v priebehu kalendárneho roka, ...

Trenčín 17.10.2019
640 € za mesiac
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10