1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva...

Trenčín 16.07.2019
Dohodou
Projektant pre zhotovenie dielenskej dokumentácie

náplň práce: vypracovávanie výrobnej dokumentácie na výrobu oceľových konštrukcií v programe tekla structures. spolupráca s externými dodávateľmi projektovej a výrobnej dokumentácie., trenčín

Trenčín 13.07.2019
1200 € za mesiac
Statik

Statik

1500 € za mesiac

náplň práce: statické výpočty a ostatné súvisiace činnosti pri výrobe oceľových konštrukcií., trenčín

Trenčín 13.07.2019
1500 € za mesiac
Murár

Murár

520 € za mesiac

náplň práce: zemne a vykopove prace, praca na stavbe, trenčín

Trenčín 09.07.2019
520 € za mesiac
Plánovač výroby

Plánovač výroby

1300 € za mesiac

náplň práce: zostavovanie plánov výrobného procesu, kapacitné plánovanie plánovanie výroby pridelených skupín produktov nastavenie safety stock zásob komunikácia s oddeleniami kvality, nákupu, výroby a logistiky vypracovanie dlhodobého a krátkodobého plánu výroby s optimálnym využitím výrobných zdrojov kontrola plnenia výrobného plánu a riešenie odchýlok riešenie krízových situácií a...

Trenčín 02.07.2019
1300 € za mesiac
Vedúci útvaru školstva

Vedúci útvaru školstva

1300 € za mesiac

náplň práce: • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva • zabezpečenie odborných, metodicko - konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, • výkon kontrolnej...

Trenčín 28.06.2019
1300 € za mesiac
Pomocní pracovníci v stavebníctve

náplň práce: príprava malty a betónu úprava murárskeho materiálu opravy omietok, trenčín

Trenčín 27.06.2019
590 € za mesiac
Vodič nákladného vozidla

Vodič nákladného vozidla

800 € za mesiac

náplň práce: obsluha špeciálneho vozidla bežná údržba vozidla, trenčín

Trenčín 18.06.2019
800 € za mesiac
Pomocní pracovníci v stavebníctve

náplň práce: príprava malty a betónu úprava murárskeho materiálu opravy omietok, trenčín

Trenčín 14.06.2019
590 € za mesiac
Vodič cestného motorového vozidla - Trenčín

náplň práce: vodič cestného motorového vozidla, cestný robotník: - vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel, - vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest - ručné kosenie, čistenie komunikácií, vysprávka výtlkov .... - murárske práce výhody: - osobný príplatok do 200,00 eur podľa pracovných zásluh, - systém odmeňovania 2-3 krát v priebehu kalendárneho roka, ...

Trenčín 13.06.2019
640 € za mesiac
Čašník

Čašník

624 € za mesiac

náplň práce: obsluha hostí v reštaurácii hotela, loby baru, letnej terasy... príprava teplých nápojov, studených drinkov. dodržiavanie čistoty na zverenom pracovnom úseku. príprava bufetov na rôzne akcie ako školenia, svadby, oslavy., trenčín

Trenčín 01.07.2019
624 € za mesiac
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11