1 - 5 z 5
Zoradit podľa:
Účtovník

Účtovník

812 € za mesiac

náplň práce: • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. • pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní. • účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.). • vyúčtovanie pracovných ciest. • posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z...

Lučenec 26.02.2020
812 € za mesiac
Strojník

Strojník

530 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečenie ovládania a riadenia technologického zariadenia prevádzky, - zabezpečenie kontroly, vykonávanie údržby a opravy technologického zariadenia prevádzky, - koordinácia výroby na stredisku, - vykonávanie ostatných úloh súvisiacich s prevádzkou spoločnosti pridelené príslušným vedúcim., lučenec

Lučenec 03.02.2020
530 € za mesiac
Majster odbornej výchovy /kozmetika/

náplň práce: vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu., lučenec

Lučenec 27.01.2020
600 € za mesiac
Hlavná kuchárka/Hlavný kuchár

náplň práce: pomocná kuchárka v reštaurácii., lučenec

Lučenec 25.01.2020
3,60 € za hodinu
Špeciálny pedagóg v rámci Národného projektu DEI NS

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately., lučenec

Lučenec 10.01.2020
887,50 € za mesiac
1 - 5 z 5
1 - 5 z 5