1 - 20 z 56
Zoradit podľa:
Výrobný a procesný riaditeľ

náplň práce: procesný a výrobný riaditeľ zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordináciu aktuálnej výroby, výrobných procesov, kapacít a zavádzania nových produktov. je zodpovedný za tvorbu plánov výroby, rozpočtov a analýz výroby. je zodpovedný za zlepšovanie a optimalizáciu využívaných zdrojov a vytvára podmienky na zabezpečenie kvality výrobného procesu, poskytuje riešenia pre nápravné a...

Spišská Nová Ves 13.09.2019
2000 € mesačne
Referent oddelenia výstavby a majetku

náplň práce: rámcová náplň práce: • vykonáva prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania, • zabezpečuje územné plánovanie, • zabezpečuje, organizuje a riadi prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác, • vykonáva činnosti...

Trebišov 11.09.2019
1800 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

650 € za mesiac

náplň práce: práca v kuchyni, výdaj jedál, príprava šalátov., košice

Košice 09.09.2019
650 € za mesiac
Referent realizácie investícií

náplň práce: - príprava podkladov pre ohlásenie stavebných prác v prípade jednoduchých stavieb, - zabezpečenie ohlásenia stavebných prác a stavebných povolení na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, - vykonávanie stavebného dozoru investora, - príprava požadovaných dokladov na odovzdanie a prevzatie staveniska - prevzatie stavebných prác po ich ukončení, - evidencia záznamov zmien...

Michalovce 06.09.2019
650 € za mesiac
Vodič nákladného motorového vozidla

náplň práce: vedenie a bežná údržba nákladných motorových vozidiel, vykonávanie nákupu, zúčtovanie pohonných hmôt a mazadiel, vedenie záznamov o prevádzke zverených nákladných motorových vozidiel. miesto výkonu podľa pridelených stavieb v rámci sr. výhody: stravné lístky, pracovný odev, odvoz do práce firemným autom (z rožňavy)., rožňava

Rožňava 04.09.2019
1000 € mesačne
Hlavná kuchárka

Hlavná kuchárka

637 € za mesiac

náplň práce: zabezpečuje postupy výroby jedál vo viaczmennej prevádzke v stravovacom zariadení školského internátu vrátane ich výdaja usmerňuje prácu ostatných zamestnancov zodpovedá za kvalitu pripravovaných jedál, dodržiavanie hmotnosti porcií zabezpečuje technologické postupy výroby jedál podľa haccp zodpovedá za dodržiavanie materiálno - spotrebných noriem a receptúr platných pre...

Košice 03.09.2019
637 € za mesiac
Nástrojár

Nástrojár

800 € za mesiac

náplň práce: výroba a údržba nástrojov, výmena a nastavovanie nástrojov, zámočnícke práce, čítanie technickej dokumentácie. vedenie kolektívu cca 10 zamestnancov. výhody: k základnej mesačnej mzde sú vyplácané aj mesačné odmeny a príplatky v zmysle zp., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 04.09.2019
800 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie. úväzok na 50 %., rožňava

Rožňava 30.08.2019
887,50 € za mesiac
Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

520 € mesačne

trebišov

Trebišov 29.08.2019
520 € mesačne
Finančný manažér

Finančný manažér

4,19 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif; - zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa príručky pre prijímateľa nfp sprostredkovateľského orgánu op ľz pre prioritné osi č. 2, 3, 4 a...

Košice 01.09.2019
4,19 € za hodinu
Technik lisovania plastov

Technik lisovania plastov

700 € mesačne

náplň práce: nastavenie parametrov vstrekovacích lisov na lisovanie plastových výliskov, riešenie technických problémov pri lisovaní plastov, rýchle rozbehnutie zmenovej produkcie, priebežná údržba strojov, priebežná kontrola nepodarkov a vykonávanie opatrení na okamžite zníženie a odstránenie nepodarkovosti (v spolupráci s odd. kvality), spišská nová ves

Spišská Nová Ves 27.08.2019
700 € mesačne
Ekonóm - energetik

Ekonóm - energetik

750 € za mesiac

náplň práce: vystavovanie faktúr za teplo odberateľom, vystavovanie objednávok tepla, vybavovanie reklamácií. komunikácia s odberateľmi, vedenie zákaznického informačného systému, konzultačno-poradenská činnosť odberateľom tepla, starostlivosť o zákazníka, získavanie nových zákazníkov. vyhodnocovanie štandardov kvality v oblasti dodávky tepla., košice

Košice 01.09.2019
750 € za mesiac
Neurológ s atestáciou

Neurológ s atestáciou

3500 € za mesiac

náplň práce: pre klienta, nemocnicu s poliklinikou hľadám vhodného uchádzača na pozíciu neurológ s atestáciou. ste skúsený lekár, máte za sebou už nejakú prax, baví vás práca a máte chuť a aj vlastnosti/ schopnosti na to, aby ste mohli okrem odborných znalostí uplatniť aj svoje riadiace skúsenosti? chcete sa stať primárom oddelenia? tak ste ten správny človek. ak k tomu ovládate anglický jazyk...

Rožňava 27.08.2019
3500 € za mesiac
Mechanik motorových vozidiel a stavebných strojov

náplň práce: oprava osobných a nákladných motorových vozidiel, stavebných strojov. miesto výkonu práce podľa pridelených stavieb v rámci sr., rožňava

Rožňava 01.09.2019
1000 € mesačne
Kuchár

Kuchár

720 € za mesiac

náplň práce: - príprava jedál teplej a studenej kuchyne pre 400 stravníkov v zps - príprava múčnych jedál - príprava a spracovanie surovín -výdaj jedál -dodržiavanie technologických postupov a haccp výhody: - stravovanie v zariadení - dovolenka nad rámec zp - príspevok na ddp, košice

Košice 23.08.2019
720 € za mesiac
Agronóm

Agronóm

864 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za oblasť rv, koordinovanie prác v súvislosti s rv, rozhodovanie, profesionálny prístup, rozhľad týkajúci sa postrekov a chémií výhody: služobné auto, mobil, michalovce

Michalovce 23.08.2019
864 € za mesiac
Prevádzkár

Prevádzkár

642 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie odb. činností v študentskej jedálni, koordinácia a organizovanie chodu prevádzkovej jednotky, košice

Košice 23.08.2019
642 € za mesiac
Čašník, servírka

Čašník, servírka

520 € mesačne

náplň práce: čašník, trebišov

Trebišov 21.08.2019
520 € mesačne
Kuchár

Kuchár

1000 € za mesiac

náplň práce: - príprava teplej, studenej kuchyne a dezertov, - zodpovednosť za presné zaznamenávanie objednávok a presné účtovanie, - zodpovednosť za dodržanie štandardov a hygieny, - zodpovednosť za udržiavanie čistoty a poriadok na stredisku, - zodpovednosť za spokojnosť so službou zo strany hostí, - zúčastňovanie sa na meetingoch a školeniach personálu. výhody: - motivujúce finančné...

Košice 01.09.2019
1000 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

1070 € za mesiac

náplň práce: - príprava teplej, studenej kuchyne a dezertov, - zodpovednosť za presné zaznamenávanie objednávok a presné účtovanie, - zodpovednosť za dodržanie štandardov a hygieny, - zodpovednosť za udržiavanie čistoty a poriadok na stredisku, - zodpovednosť za spokojnosť so službou zo strany hostí, - zúčastňovanie sa na meetingoch a školeniach personálu. výhody: - motivujúce finančné...

Košice 01.09.2019
1070 € za mesiac
1 - 20 z 56
1 - 20 z 56