1 - 20 z 475
Zoradit podľa:
Projektový špecialista - koordinátor zahraničných projektov

náplň práce: - vedenie projektov v oblasti sprostredkovania zamestnancov zo zahraničia - pre klientov v oblasti horeca - komunikácia so všetkými dodávateľmi a partnermi v zahraničí (srbsko) - v spolupráci s divíznym manažérom zabezpečenie naplnenia požiadaviek zo strany klienta - v spolupráci s dodávateľmi organizácia a zabezpečenie výberových konaní v zahraničí a v súlade s požiadavkou...

Bratislava 24.01.2019
od 650 € za mesiac
Hlavný účtovník

Hlavný účtovník

od 1200 € za mesiac

náplň práce: - správne a komplexné vedenie účtovníctva a daňových priznaní spoločnosti - ročná a mesačná účtovná uzávierka - vypracovanie mesačných a ročnej účtovnej závierky - výkazov ( výkaz ziskov a strát, súvaha, cash flow ) - vypracovanie štvrťročných, ročných, mesačných štatistických výkazov - vypracovanie interných smerníc - daňové priznanie k dph, dppo, iné ...

Liptovský Mikuláš 24.01.2019
od 1200 € za mesiac
Lekár - oftalmológ

Lekár - oftalmológ

od 1493,40 € za mesiac

náplň práce: • poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie – špecializácie v odbore oftalmológia v súlade s platnými právnymi predpismi, etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a s ohľadom na práva pacientov. • samostatne vykonávať špecializovanú preventívnu, diagnostickú a liečebnú činnosť v príslušnom odbore. • je možná...

Revúca 24.01.2019
od 1493,40 € za mesiac
Supply planning Manager

Supply planning Manager

od 1700 € za mesiac

náplň práce: ▪ analyzes mrp system and determines orders to be placed according to schedule ▪ is directly responsible for the functional areas of planning, master scheduling, purchasing, warehousing, shipping and inventory control, and directly coordinate with production • manages the development of the production plan by collaborating with supply chain, production and customer service to achieve exceptional...

Nové Mesto nad Váhom 23.01.2019
od 1700 € za mesiac
Sestra pre ADOS

Sestra pre ADOS

od 750 € za mesiac

náplň práce: ošetrovanie pacientov v teréne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie výhody: 5 dní dovolenky navyše príspevok na ošatenie a obuv možnosť ďalej sa vzdelávať príjemný pracovný kolektív, košice

Košice 23.01.2019
od 750 € za mesiac
Technológ - vedúci výroby

Technológ - vedúci výroby

od 1000 € za mesiac

náplň práce: tvorba technologického postupu podľa výkresovej dokumentácie a riadenie výroby. výhody: plat 1000-1400 podľa skúseností, považská bystrica

Považská Bystrica 23.01.2019
od 1000 € za mesiac
Elektrikár - prevádzka referátu údržby

náplň práce: - opravuje a udržuje elektrické a strojové zariadenia - zabezpečuje ozvučenie kinosály - odstraňuje závady zistené pri revíziách elektro samostatne alebo za spoluúčasti dodávateľskou firmou - opravuje a udržuje elektrickú inštaláciu, osvetlenie a rozvody elektrickej energie - vykonáva montáž elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň výhody: ...

Bratislava 22.01.2019
od 624 € za mesiac
Strážnik

Strážnik

od 1563 € za mesiac

náplň práce: stráženie budovy veľvyslanectva, pravidelný monitoring budovy, recepčné sluzby, kontrola osôb, prijímanie a prepájanie hovorov, komunikácia so štátnymi orgánmi,, bratislava

Bratislava 22.01.2019
od 1563 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích aktivít v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy., bratislava

Bratislava 23.01.2019
od 911 € za mesiac
Odborný garant - oblasť súkromného práva

náplň práce: - navrhuje a vypracováva obsah a metodiku vzdelávania (napr. učebné plány, osnovy, tematické plány) - príprava ročného študijného plánu, koncepcie výchovy a vzdelávania - vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít - príprava podkladov pre návrh správy o činnosti akadémie - príprava členov pedagogického zboru - pedagogická činnosť (prednášky, moderovanie) - organizačné...

Pezinok 22.01.2019
od 15 € za hodinu
Stavebný tesár / šalovač

Stavebný tesár / šalovač

od 600 € za mesiac

náplň práce: murárske a šalovacie práce na stavbách: hrubé stavby, rodinné domy, monolytické stavby. používa sa systém doka peri., komárno

Komárno 22.01.2019
od 600 € za mesiac
Ekonóm

Ekonóm

od 700 € za mesiac

náplň práce: agenda procesov verejného obstarávania. príprava dokumentov pre obstarávanie tovarov, služieb a prác, zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky, samostatné zabezpečovanie procesov obstarania zákazky. evidencia dokumentov, zabezpečovanie objednávok tovarov a služieb, kontrola ich dodania. zabezpečovanie podkladov súvisiacich s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, kompletizovanie...

Bratislava 23.01.2019
od 700 € za mesiac
Projektant / špecialista klientských zmien

náplň práce: - komunikácia s klientami - úprava dispozícií - návrhy interiérov - vizualizácie interiérov - príprava kladačských plánov - kontrola realizácie na stavbách - príprava projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia - tendrovanie a komunikácia s dodávateľmi výhody: - práca v stabilnej stavebnej spoločnosti - práca v mladom dynamickom kolektíve - 13. a 14. plat, príplatky ...

Trnava 22.01.2019
od 1200 € za mesiac
IT Administrator

IT Administrator

od 1500 € za mesiac

náplň práce: - správa a údržba počítačových sietí a serverov - starostlivosť o užívateľské pc (softvérová a hardvérová podpora - inštalácia, aktualizácia a konfigurácia) - podpora užívateľov a poskytovanie školení - starostlivosť o chod periférnych zariadení - tlačiarne, kopírky, skenery, projektory... - zálohovanie dát, antivírová ochrana a bezpečnosť - účasť a spolupráca na...

Bratislava 22.01.2019
od 1500 € za mesiac
Administratívna pracovníčka

Administratívna pracovníčka

od 450 € za mesiac

náplň práce: administratívne práce a účtovníctvo výhody: pre pracovníkov z banskej bystrica, banská bystrica

Banská Bystrica 22.01.2019
od 450 € za mesiac
Náčelník obecnej polície

náplň práce: riadenie činnosti obecnej polície podľa zákona č. 564/1991 zb. o obecnej polície v znení neskorších predpisov. uchádzač predloží nasledovné doklady: písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, overenú kópiu , diplomu alebo iného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. doklad o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície podľa zákona 564/1991 zb. o...

Prievidza 22.01.2019
Dohodou
Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

náplň práce: vodič kamiónu v rámci krajín eú, senec

Senec 22.01.2019
od 486 € za mesiac
Referent spoločného stavebného úradu

náplň práce: -vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku -zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu -vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie -vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny -povoľuje terénne úpravy -vedie kolaudačné konanie, revúca

Revúca 22.01.2019
od 700 € za mesiac
Poradca - sociálny pracovník

Poradca - sociálny pracovník

od 805 € za mesiac

náplň práce: poradenstvo, krízová intervencia, základné a špecializované sociálne poradenstvo, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií, sprevádzanie klientov, základné právne poradenstvo v zmysle zákona č. 274/2017 z.z., výkon potrebnej administrácie - v poradni a v bezpečnom ženskom dome. práca aj počas sviatkov, víkendov a v...

Nitra 22.01.2019
od 805 € za mesiac
elektromontér - silnoprúd

elektromontér - silnoprúd

od 600 € mesačne

náplň práce: elektromontáže priemyselného charakteru (uss, jadrové elektrárne, montáž svietidiel), študijný odbor : elektromontér, vyhláška 508/2009 z.z., § 22, komunikácia, manuálna zručnosť, informačná gramotnosť, cieľavedomosť, chuť pracovať a byť odborníkom telefonicky si dohodnúť termín stretnutia (deň a čas) výhody: pravidelný plat, odmeny, adekvátne technické a bozp vybavenie...

Košice 22.01.2019
od 600 € mesačne
1 - 20 z 475
1 - 20 z 475