1 - 20 z 83
Zoradit podľa:
Informátor - zastupovanie počas neprítomnosti

náplň práce: • uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií hosťom. • vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie hostí. • hlásenie drobných závad v priestoroch spoločnosti správcovi budovy., bratislava

Bratislava 09.07.2020
3,34 € za hodinu
Údržbár, školník

Údržbár, školník

610 € za mesiac

náplň práce: údržba budov a areálu školy, odstraňovanie drobných opráv vodoinštalačných, elektrikárskych ... výhody: možnosť zvýšenia uvedeného platu v závislosti od odpracovaných rokov, (610,00 € - 701,00 €), osobný príplatok., trnava

Trnava 09.07.2020
610 € za mesiac
Vrátnik - informátor

Vrátnik - informátor

580 € za mesiac

náplň práce: hľadáme zamestnanca do chránenej dielne, ktorý vykonáva bežné práce informátora, obsluhuje vrátnicu, vedie informačný systém o osobách a motorových vozidlách, kontroluje vstup a výstup z areálu. vykonáva monitorovanie objektu. pracovné miesto je určené pre uchádzača so zps., levice

Levice 08.07.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: pomocné údržbárske, resp. aj záhradnícke činnosti v oblasti správy budov podľa pokynov nadriadeného vedúceho. starostlivosť o zimnú a letnú údržbu areálu. upratovanie po maliarskych, zatepľovacích, rekonštrukčných a iných prácach na základe príkazu. drobná údržba komunikácií v okolí budov a v rámci areálu (odpratávanie snehu, posyp klzkých plôch, odstraňovanie...

Bratislava 08.07.2020
600 € za mesiac
Vrátnik na prevádzke Zimný štadión

náplň práce: výkon ucelených odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov. výhody: pravidelný mesačný príjem, stravné lístky, mesačné odmeny., žilina

Žilina 08.07.2020
600 € za mesiac
Informátor - správca

Informátor - správca

600 € za mesiac

náplň práce: - obchôdzky areálu - udržiavanie poriadku na pracovisku - podávanie informácií - stráženie objektu - letná, zimná údržba - drobné údržbárske práce (výmena žiarovky, vodovodnej batérie, zámkov a pod.) výhody: - 600 eur + 150 eur - práca v stabilnej spoločnosti - práca na plný úväzok - možnosť ubytovania, bratislava

Bratislava 08.07.2020
600 € za mesiac
Technik/Technička BOZP, PO, ŽP

náplň práce: - vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a činnosti autorizovaného bezpečnostného technika v súlade s právnymi normami slovenskej republiky - identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev a ohrození na pracovisku - spolupráca pri definovaní nápravných opatrení a kontrola ich implementácie a účinnosti. - príprava a udržiavanie príslušnej bozp/po dokumentácie - vykonávanie...

Prešov 08.07.2020
1300 € za mesiac
Procurement špecialista / Špecialista pre obstarávanie

náplň práce: obstarávanie je zodpovedné za nadviazanie a rozvíjanie hodnotovo orientovaných vzťahov s dodavatelmi. špecialista na obstarávanie pre výrobné závody (sps) spolupracuje s miestnym tímom výrobného závodu s cieľom riadiť a podporovať všetky dimenzie realizácie obstarávania. na strategickej úrovni podporuje sps zosúladenie s tímom vedenia výrobného miesta; zabezpečuje, že obchodné...

Levice 07.07.2020
1500 € za mesiac
Vedúci údržby v hoteli

Vedúci údržby v hoteli

700 € za mesiac

náplň práce: •zodpovednosť za riešenie a vykonanie pravidelnej údržby na strojoch a zariadeniach, •plánovanie údržbárskych prác , koordinovanie a zaškoľovanie podriadených údržbárov, •zabezpečovanie preventívnych a predpísaných servisných prehliadok a revízií, •zaisťovanie spôsobilého technického stavu používaných strojov, prístrojov a zariadení, komunikácia so servisnými...

Liptovský Mikuláš 07.07.2020
700 € za mesiac
Manažér verejného obstarávania

náplň práce: náplňou práce bude komplexné a samostatné riadenie procesov verejného obstarávania - zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 z.z. úlohou zamestnanca bude sledovanie legislatívy v danej oblasti, zodpovednosť za správne vykonanie verejných obstarávaní, aktívna komunikácia s klientmi a dodávateľmi a úzka...

Prešov 07.07.2020
1000 € za mesiac
F&B manažér 4* hotela Karpatia Vršatec

náplň práce: riadenie bezproblémového chodu zverenej prevádzky zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb nábor, vedenie, motivovanie a kontrolovanie podriadených zamestnancov komunikácia s dodávateľmi, vyjednávanie dodávateľských podmienok vykonávanie dohľadu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami podieľať sa na koncepte novootvoreného hotela v horskom prostredí hľadá sa manažér...

Ilava 07.07.2020
1250 € za mesiac
Project Leader

Project Leader

1400 € za mesiac

náplň práce: zavádzanie nových projektov do sériovej výroby, kežmarok

Kežmarok 07.07.2020
1400 € za mesiac
Obslužný pracovník malej mechanizácie

náplň práce: - obkášanie v sadovníckej skupine, v zimnej sezóne sa podieľa na zimnej údržbe spravovaných objektov, - obsluhuje stroje a zariadenia pri údržbe zelene a ďalších záhradníckych činností. výhody: - nástupný plat s osobným ohodnotením 800,-€, - 13. plat, - týždeň dovolenky naviac, - 37,5 hodinový týždenný pracovný čas, - stravné lístky, - poskytnutie pracovného...

Bratislava 06.07.2020
686,50 € za mesiac
Key acconut manager

Key acconut manager

812 € za mesiac

náplň práce: buduje a udržiava obchodné vzťahy s vybranými kľúčovými klientmi, identifikuje potenciálnych kľúčových klientov na trhu a ich postupnú akvizíciu. participuje na príprave plánu predaja. zodpovedá za splnenie stanovených obchodných cieľov a finančné výsledky. monitoruje konkurenčné aktivity, situáciu na trhu, vypracováva trhové analýzy. pripravuje a vedie klientské prezentácie....

Žilina 06.07.2020
812 € za mesiac
Elektrikár

Elektrikár

1000 € za mesiac

náplň práce: údržba, oprava elektrických zariadení, rozvodov, osvetlenia výhody: - okrem zm - mesačné odmeny - stabilné zamestnanie - stravné lístky, bratislava

Bratislava 06.07.2020
1000 € za mesiac
Autorizovaný bezpečnostný technik a referent PO

náplň práce: - zabezpečovanie a metodické usmerňovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrana pred požiarmi. - vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a činnosti autorizovaného bezpečnostného technika v súlade s právnymi normami slovenskej republiky a v súlade s pokynmi a smernicami fakultnej nemocnice s poliklinikou nové zámky. - zisťovanie a posudzovanie...

Nové Zámky 06.07.2020
1044 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: starostlivosť o priemyselné zariadenia v priestoroch lakovne určenej pre automobilový priemysel. pomocný pracovník údržby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách. ďalej vykonáva pomocné práce v rámci technickej správy budov. výhody: stabilná práca v našej spoločnosti., trnava

Trnava 06.07.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: starostlivosť o priemyselné zariadenia v priestoroch lakovne určenej pre automobilový priemysel. pomocný pracovník údržby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách. ďalej vykonáva pomocné práce v rámci technickej správy budov. výhody: stabilná práca v našej spoločnosti., bratislava

Bratislava 06.07.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: starostlivosť o priemyselné zariadenia v priestoroch lakovne určenej pre automobilový priemysel. pomocný pracovník údržby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách. ďalej vykonáva pomocné práce v rámci technickej správy budov. výhody: stabilná práca v našej spoločnosti., bratislava

Bratislava 06.07.2020
580 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

580 € mesačne

náplň práce: upratovačka. upratovanie pracovných priestorov výhody: ubytovanie, detva

Detva 06.07.2020
580 € mesačne
1 - 20 z 83
1 - 20 z 83