1 - 19 z 19
Zoradit podľa:
Portalista

Portalista

4,41 € za hodinu

náplň práce: vykonávanie príkazov taviča pece v rozsahu výrobného zariadenia šachtovej pece. prebratie strojného zariadenia portálového žeriavu na začiatku smeny a prevedenie kontroly funkčnosti zdvíhacieho zariadenia, prevedenie kontroly v denníku zdvíhacieho zariadenia po predchádzajúcej smene. dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny, predpisov bozp. vykonávanie práce počas prestojov...

Spišská Nová Ves 30.08.2019
4,41 € za hodinu
Pomocník taviča - Šachtová pec

náplň práce: vykonávanie príkazov taviča pece v rozsahu výrobného zariadenia šp - zabezpečovanie pracoviska materiálom a pomocným náradím potrebným k jednotlivým výrobným operáciám - za odpichy a odber vzoriek šachtovej trosky a čistotu fúkačov - zabezpečenie ohňovzdornej a žltej hliny - za funkčnosť chladiaceho systému nad troskovým pásom a za poriadok okolo troskového vagóna - za...

Spišská Nová Ves 30.08.2019
4,41 € za hodinu
Obsluha obrábacieho centra

Obsluha obrábacieho centra

1000 € mesačne

náplň práce: obsluha obrábacieho centra, trebišov

Trebišov 23.08.2019
1000 € mesačne
Obsluha laserového zariadenia

Obsluha laserového zariadenia

1000 € mesačne

náplň práce: obsluha laserového zariadenia, trebišov

Trebišov 22.08.2019
1000 € mesačne
Obsluha ohraňovacieho lisu

Obsluha ohraňovacieho lisu

1000 € mesačne

náplň práce: obsluha ohraňovacieho lisu, trebišov

Trebišov 22.08.2019
1000 € mesačne
Natierač kovov

Natierač kovov

635 € za mesiac

náplň práce: striekanie odliatkov farbami v striekacích kabínach. výhody: - práca v stabilnej spoločnosti, - individuálne a skupinové prémie, - polročné bonusy, - príspevok na dopravu, - dôchodkové pripoistenie, - stravovanie, pitný režim a iné sociálne výhody., košice

Košice 13.08.2019
635 € za mesiac
Kontrolór

Kontrolór

670 € za mesiac

náplň práce: - vizuálna kontrola odliatkov - vykonáva medzioperačnú a výstupnú technickú kontrolu a uvoľňovanie odliatkov - zabezpečuje a vykonáva spracovanie dokumentácie o kontrolovaných výrobkoch - vystavuje upozornenia kontroly a nepodarkové hlásenia v prípade zistenej nezhody - zodpovedá za správne označenie uvoľnených odliatkov - kontroluje balenie odliatkov pred expedíciou - vykonáva...

Košice 13.08.2019
670 € za mesiac
Zvárač kovov

Zvárač kovov

670 € za mesiac

náplň práce: - upaľovanie náliatkov na zlievárenských odliatkov, - práca v zlievárni. výhody: - práca v stabilnej spoločnosti - motivačné odmeňovanie, - individuálne a skupinové odmeny - polročné bonusy - príspevok na dopravu - dôchodkové pripoistenie - stravovanie a iné sociálne výhody., košice

Košice 08.08.2019
670 € za mesiac
Zlievač, formovač

Zlievač, formovač

635 € za mesiac

náplň práce: - formovanie zlievárenských foriem a jadier strednej zložitosti podľa pracovného postupu, - práca v ručnej formovni. výhody: - práca v stabilnej spoločnosti - motivačné ohodnotenie, mesačné individuálne a skupinové prémie - polročné odmeny a benefity - stravovanie, pitný režim, príspevok na dopravu a iné sociálne výhody., košice

Košice 05.08.2019
635 € za mesiac
Obsluha drviča hliníkového šrotu, triedenie šrotu

náplň práce: obsluha drviča, triedenie hliníkového šrotu (zaškolenie zamestnávateľom), obsluha vzv, unc výhody: rastúca spoločnosť, medzinárodné ukotvenie, motivačné príplatky, možnosť odborného a finančného rastu., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 02.08.2019
600 € mesačne
Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe

náplň práce: - čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov, - manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov, - prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu, - pomocné práce pri manipulácii so surovinou a hotovými výrobkami, - používanie rôznych...

Košice 03.08.2019
900 € za mesiac
Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe

náplň práce: - čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov - manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov - prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu - pomocné práce pri manipulácii so surovinou a hotovými výrobkami - používanie rôznych...

Košice 25.07.2019
900 € za mesiac
Zámočník

Zámočník

1100 € za mesiac

rožňava

Rožňava 25.07.2019
1100 € za mesiac
Majster, vedúci pracovnej skupiny

rožňava

Rožňava 25.07.2019
1500 € za mesiac
Zvárač

Zvárač

1500 € za mesiac

rožňava

Rožňava 25.07.2019
1500 € za mesiac
Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe

košice

Košice 24.07.2019
900 € za mesiac
Prípravar výroby

Prípravar výroby

635 € za mesiac

náplň práce: - prísun a odsun modelového zariadenia a formovacích rámov v závislosti na stave výroby - plánovanie dennej výroby foriem a jadier vzhľadom na plnenie termínov - dennú evidenciu výroby po zmenách a pracovných skupinách - odpisovanie odvedenej výroby z výrobného príkazu - obsluha strojov a zariadení výhody: - práca v stabilnej spoločnosti - individuálne a skupinové prémie ...

Košice 18.07.2019
635 € za mesiac
Natierač kovov

Natierač kovov

635 € za mesiac

náplň práce: striekanie odliatkov farbami v striekacích kabínach výhody: - práca v stabilnej spoločnosti - individuálne a skupinové prémie - polročné bonusy - príspevok na dopravu - dôchodkové pripoistenie - stravovanie, pitný režim a iné sociálne výhody, košice

Košice 18.07.2019
635 € za mesiac
Tavič

Tavič

635 € za mesiac

náplň práce: tavič riadi a vykonáva odborné činnosti pri výrobe surového železa, ocele, liatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov; stanovuje množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. zodpovedá za sledovanie rozhodujúcich technologických parametrov a kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolnú činnosť a údržbu na obsluhovaných zariadeniach. výhody: - práca v stabilnej...

Košice 13.07.2019
635 € za mesiac
1 - 19 z 19
1 - 19 z 19