1 - 20 z 41
Zoradit podľa:
Vedúci/vedúca oddelenia publicity

náplň práce: • príprava a distribúcia interného informačného servisu ia mpsvr sr, • media relations a krízová komunikácia, • zodpovedanie za informovanosť a komunikáciu v ia mpsvr sr, propagáciu a informovanie verejnosti o školeniach, seminároch, aktuálnych výzvach vyhlasovaných ia mpsvr sr, podporovaných aktivitách, základných metodických pravidlách, úspešných projektoch...

Bratislava 21.10.2020
1900 € za mesiac
Referent pre kultúrno-výchovnú činnosť

náplň práce: vypracovávanie plánu kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít galérie. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí organizovaných ng (besedy, prednášky, koncerty a iné) príprava projektov, grantov, podieľanie sa na spolupráci s nadáciami, sponzormi pri získavaní finančných prostriedkov na kultúrno-výchovnú činnosť a vzdelávaciu činnosť...

Nitra 20.10.2020
757,50 € za mesiac
Etnológ (Národopisné múzeum - Liptovský Hrádok)

náplň práce: tvorba zbierok, výskum, odborné spracovávanie, spravovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v príslušnom odbore. tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch., liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 16.10.2020
Dohodou
Prevádzkový/á   manažér/ka

Prevádzkový/á manažér/ka

692 € za mesiac

náplň práce: - organizovanie návštevníckej prevádzky na trenčianskom hrade, katovom dome a kostnici /objednávky, organizačné zabezpečenie sprievodcovských služieb/ - vypracovanie rozpisu služieb - uskutočňovanie pracovných pohovorov oddelenia, výber najvhodnejších uchádzačov - komunikácia, príprava zmlúv, vyúčtovanie stánkarov počas jednorazových akcií hradu - zabezpečenie...

Trenčín 13.10.2020
692 € za mesiac
Správca/správkyňa depozitu

Správca/správkyňa depozitu

642 € za mesiac

náplň práce: - samostatné spravovanie budovy depozitára - zabezpečovanie bezpečnosti a odbornej ochrany zbierok uložených v depozite v zmysle platnej legislatívy a interných smerníc - samostatné evidovanie zbierok elektronickou metódou - práca so systémom esez 4g na úrovni návštevník alebo kustód - spracovanie zoznamov zbierok v jednotlivých miestnostiach depozitu - vedenie odbornej evidencie...

Nové Mesto nad Váhom 12.10.2020
642 € za mesiac
Knihovník – koordinátor kultúrnovýchovnej činnosti

náplň práce: • príprava a realizácia kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí, • koordinačná činnosť so školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne, • poskytovanie knižnično-informačných služieb., dolný kubín

Dolný Kubín 08.10.2020
757,50 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

Dohodou

náplň práce: - vedenie podvojného účtovníctva - zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr - evidovanie zverených účtovných dokladov - vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok - spracovanie a podanie daňových priznaní - evidencia majetku - komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami - spracovanie a vedenie komplexnej...

Detva 28.09.2020
Dohodou
Redaktor

Redaktor

800 € za mesiac

náplň práce: -plánovanie, príprava a autorské spracovanie vlastných textov -redigovanie príspevkov a editovanie textov -získavanie a navrhovanie zaujímavých tém, práca so zahraničnými zdrojmi -administrácia webových stránok - práca so sociálnymi sieťami -cestovanie po veľtrhoch, výstavách, konferenciách a na firemné prezentácie po slovensku, čr aj do zahraničia výhody: pri tpp - podmienka...

Žilina 18.09.2020
800 € za mesiac
Člen zboru baletu

Člen zboru baletu

700 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom., bratislava

Bratislava 14.09.2020
700 € za mesiac
Člen zboru Opery

Člen zboru Opery

770 € za mesiac

náplň práce: - interpretuje umelecké dielo podľa zámeru a poňatia režiséra a dirigenta - tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - preberá všetky umelecké úlohy, ktorých splnenie je potrebné v záujme plynulej umeleckej prevádzky divadla, bratislava

Bratislava 14.09.2020
770 € za mesiac
Člen zboru

Člen zboru

790 € za mesiac

náplň práce: - interpretuje umelecké dielo podľa zámeru a poňatia režiséra a dirigenta - tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - preberá všetky umelecké úlohy, ktorých splnenie je potrebné v záujme plynulej umeleckej prevádzky divadla, bratislava

Bratislava 14.09.2020
790 € za mesiac
Demi sólista Baletu SND

Demi sólista Baletu SND

900 € za mesiac

náplň práce: interpretácia baletného diela, bratislava

Bratislava 14.09.2020
900 € za mesiac
Hráč skupiny 1. huslí

Hráč skupiny 1. huslí

1000 € za mesiac

náplň práce: - študuje umelecké diela pod vedením dirigenta a podľa jeho koncepcie - svojim tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadených, bratislava

Bratislava 14.09.2020
1000 € za mesiac
Sólista Baletu SND

Sólista Baletu SND

1200 € za mesiac

náplň práce: interpretácia baletného diela., bratislava

Bratislava 14.09.2020
1200 € za mesiac
Prekladateľ - nemčina alebo angličtina

náplň práce: preklad dokumentov, textov z/do nemčiny, alebo angličtiny. jazyková, gramatická kontrola textov, dokumentov. administratívne činnosti podľa požiadaviek zamestnávateľa., brezno

Brezno 11.09.2020
620 € za mesiac
Osvetľovač

Osvetľovač

800 € za mesiac

náplň práce: zostavovanie svetelného scenára predstavenia, umelecko-technické osvetlenie scény., martin

Martin 10.09.2020
800 € za mesiac
Prekladateľ - nemčina alebo angličtina

náplň práce: preklad dokumentov, textov z/do nemčiny, alebo angličtiny. jazyková, gramatická kontrola textov, dokumentov. administratívne činnosti podľa požiadaviek zamestnávateľa., brezno

Brezno 10.09.2020
620 € za mesiac
Tlmočník

Tlmočník

580 € za mesiac

náplň práce: praca na pc, word, excel, sap, znalosť ruského alebo ukrajinskjeho jazyka c2, bratislava

Bratislava 07.09.2020
580 € za mesiac
Tlmočník

Tlmočník

580 € za mesiac

náplň práce: praca na pc, word, excel, sap, znalosť ruského alebo ukrajinskjeho jazyka c2, bratislava

Bratislava 07.09.2020
580 € za mesiac
Člen zboru baletu

Člen zboru baletu

700 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom., bratislava

Bratislava 03.09.2020
700 € za mesiac
1 - 20 z 41
1 - 20 z 41