1 - 20 z 32
Zoradit podľa:
Animátor a strihač videí

Animátor a strihač videí

800 € za mesiac

náplň práce: animovanie kreslených prvkov v animačných programoch adobe. príprava grafických prvkov (zvučky, predely, titulky...). vytváranie obrazového štýlu daných projektov. tvorba strihovej skladby výsledného videa. zodpovednosť za strihovú kompozíciu, úpravu zvukových a hudobných stôp, vkladanie a úprava efektov. výhody: u nás sa budete odborne rozvíjať a neustále získavať nové...

Lučenec 10.12.2019
800 € za mesiac
Bábkoherec, bábkoherečka

Bábkoherec, bábkoherečka

729 € za mesiac

náplň práce: vytvára a reprodukuje umelecké dielo a pôsobí bezprostredne na diváka, nitra

Nitra 09.12.2019
729 € za mesiac
Redaktor finančného časopisu

náplň práce: ak ťa baví písanie o finančných témach a máš chuť prispievať do nezávislého finančného magazínu svojimi článkami, pridaj sa k redakcii financial report. máme pre teba pripravenú pracovnú pozíciu redaktora/redaktorky, ktorý/á bude úzko spolupracovať s redakciou, marketingovým a obchodným oddelením. opis pracovnej pozície: - príprava a autorské spracovanie vlastných...

Bratislava 09.12.2019
10 € za hodinu
Stavač scénických zariadení

náplň práce: • vykonáva práce súvisiace s prípravou stavby scén • realizuje stavbu scény • realizuje demontáž stavby scény • pripravuje scénické dekorácie v skúšobni • ukladá javiskové dekorácie v sklade a vykonáva ich bežnú údržbu • uskutočňuje vykladanie a nakladanie dekorácií • pracovný čas sa prispôsobuje repertoáru, je rozdelený na skúšky a predstavenia •...

Bratislava 05.12.2019
760 € za mesiac
Osvetľovač

Osvetľovač

810 € za mesiac

náplň práce: - obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity, premietacie prístroje počas predstavení, - vedie grafické a písomné záznamy o nastavení svietidiel svojho pracoviska, - opravuje poškodené reflektory a osvetľovacie pomôcky, - pracovný čas sa prispôsobuje repertoáru, je rozdelený na skúšky a predstavenia., bratislava

Bratislava 05.12.2019
810 € za mesiac
Administratívny a ekonomický pracovník

náplň práce: • kompletné vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva; štvrťročné a ročné uzávierky • tvorba rozpočtu • spracovanie miezd • vedenie pokladne a stravných lístkov – účtovanie a evidencia • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov – sp, zdravotné poisťovne • kontrola dochádzky – prezenčné listy • evidencia jázd a phm služobných vozidiel • úhrady faktúr...

Galanta 04.12.2019
Dohodou
Hráč skupiny 1. huslí

Hráč skupiny 1. huslí

1000 € za mesiac

náplň práce: - študuje umelecké diela pod vedením dirigenta a podľa jeho koncepcie - svojim tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadených, bratislava

Bratislava 04.12.2019
1000 € za mesiac
Kustód

Kustód

580 € za mesiac

náplň práce: snm - múzeum ukrajinskej kultúry vo svidníku (centrálna 258, 089 01 svidník) hľadá pracovníka na pozíciu kustód (dané pracovné miesto by sme obsadili v rámci np cesta na trh práce 3 opatrenie č.2, ponúknutého prostredníctvom úpsvar na dobu 12 mesiacov. link pre bližšie informácie ohľadom daného projektu:...

Svidník 03.12.2019
580 € za mesiac
Zvukár

Zvukár

900 € za mesiac

náplň práce: - nastavuje a obsluhuje zariadenia súvisiace s ozvučením divadelných predstavení - zapájanie reproduktorov, zosilňovačov, mikrofónov, hudobných nástrojov a ďalšej zvukovej techniky a vybavenia - komunikovanie s hercami a hudobníkmi a ich inštruovanie za účelom nastavenia optimálnej úrovne zvuku - obsluhovanie analógového mixážneho pultu s cieľom zachovať vyvážený čo...

Trnava 29.11.2019
900 € za mesiac
Pomocný pracovník - brigádnik

náplň práce: rozhlas a televízia slovenska hľadá šikovného študenta na pomocné práce v odbore správy majetku a budov. pridaj sa do tímu šikovných ľudí, ktorí majú na starosti celkovú správu majetku rtvs. náplň práce: • pomocné práce • sťahovacie práce • manipulačné a upratovacie práce v objekte rtvs, bratislava

Bratislava 01.12.2019
3,70 € za hodinu
Zvukár

Zvukár

670 € za mesiac

náplň práce: realizácia zvukovej zložky inscenácií, nakrúcanie zvukových snímok inscenácií výhody: osobné ohodnotenie - príplatok., banská bystrica

Banská Bystrica 28.11.2019
670 € za mesiac
Technológ scénických dekorácií

náplň práce: realizácia scénických prvkov, bábok podľa návrhov, maliarske a kašérske práce, výroba pútačov, banská bystrica

Banská Bystrica 28.11.2019
680 € za mesiac
Dramaturg Junior

Dramaturg Junior

850 € za mesiac

náplň práce: vyhľadávate aktuálne námety a aktívne sa podieľate na kreovaní scenára. zúčastňujete sa pri výbere účinkujúcich, umelecko-realizačného štábu, sledujete výrobno-realizačný proces avd a postprodukčné práce. po ukončení schvaľujete hotové avd z hľadiska formy a obsahu, v súlade s platnou legislatívou a nesiete zaň zodpovednosť. vykonávate administratívne úkony podľa pokynov vedúceho dramaturga., bratislava

Bratislava 28.11.2019
850 € za mesiac
Zodpovedný redaktor

Zodpovedný redaktor

846,30 € za mesiac

náplň práce: - komplexne zabezpečuje odbornú úroveň, jazykovú úroveň, výtvarnú úroveň a grafickú úroveň vydávanej publikácie, - komplexne riadi prácu redakcie, - spolupracuje s redakčnou radou periodika a rešpektuje jej odporúčania - koordinuje edičné činnosti pri vydávaní periodika tak, aby bol dodržaný časový harmonogram jeho výroby a publikovania, - v súlade so štatútom periodika a...

Martin 26.11.2019
846,30 € za mesiac
Pokladník / sprievodca v galérii svetla

náplň práce: celková starostlivosť o prevádzku. práca s pokladňou. sprevádzanie návštevníkov na prehliadke., poprad

Poprad 02.12.2019
4 € za hodinu
Správca gotického kostola, lektor

náplň práce: - zabezpečovanie údržby a opráv spojených so správou budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku - zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, sprevádzanie s nárokmi na odborný výklad s prekladom do dvoch cudzích jazykov - predaj rôzneho drobného materiálu a pamiatkových predmetov, preberanie uvedeného materiálu...

Ružomberok 19.11.2019
Dohodou
Správca hradu

Správca hradu

688,50 € za mesiac

náplň práce: - samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky na trenčianskom hrade /objednávky, organizačné zabezpečenie sprievodcovských služieb/ - organizačné zabezpečenie komerčných akcií a vypracovanie zmlúv o jednorazových prenájmoch na trenčianskom hrade - vybavovanie objednávok na svadobné obrady a akcie na trenčianskom hrade - príjem objednávok prehliadok na trenčianskom hrade a...

Trenčín 18.11.2019
688,50 € za mesiac
Člen zboru Baletu

Člen zboru Baletu

700 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom., bratislava

Bratislava 18.11.2019
700 € za mesiac
Sólista Baletu

Sólista Baletu

800 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom, bratislava

Bratislava 18.11.2019
800 € za mesiac
Člen skupiny I. huslí

Člen skupiny I. huslí

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 18.11.2019
1200 € za mesiac
1 - 20 z 32
1 - 20 z 32