1 - 20 z 43
Zoradit podľa:
Reception manager  / Bratislava

Reception manager / Bratislava

850 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie. uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti. administratíva spojená s chodom recepcie. zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto dodržiavanie poriadku v okolí recepcie., bratislava

Bratislava 06.08.2020
850 € za mesiac
Fotograf  - asistent fotografa

Fotograf - asistent fotografa

900 € za mesiac

náplň práce: fotografovanie portrétov, ľahké administratívne práce. práca v teréne od pondelka do piatku vo vašom okrese a kraji. fotografické zariadenie a služobné auto k dispozícií. vzdelanie v odbore nieje podmienkou, firma organizuje školenia zadarmo. výhody: firma hradí ubytovanie a cestovné náklady, práca v teréne od pondelaka do piatku , vzdelanie v odbore nieje potrebné. firma organizuje...

Banská Bystrica 05.08.2020
900 € za mesiac
Pomocný pracovník vo vydavateľstve

náplň práce: pomocné, administratívne práce na pc. spracovanie, sledovanie a kontrola objednávok. zabezpečenie dodania objednávky zákazníkovi. spolupráca pri riešení administratívnych úloh vo vydavateľskej činnosti. inzercia, reklama na internete. obsluhovanie kancelárskej techniky., brezno

Brezno 03.08.2020
620 € za mesiac
Prekladateľ - nemčina alebo angličtina

náplň práce: preklad dokumentov, textov z/do nemčiny, alebo angličtiny. jazyková, gramatická kontrola textov, dokumentov. administratívne činnosti podľa požiadaviek zamestnávateľa., brezno

Brezno 03.08.2020
620 € za mesiac
Alternatívny umelec

Alternatívny umelec

650 € za mesiac

náplň práce: vedenie hudobných lekcii s liečebným účinkom (zvuková terapia). vytváranie i interpretácia hudobných skladieb rôznych žánrov a štýlov so stimulačnými alebo upokojujúcimi terapeutickými účinkami. implementácia hudobno-akustickych metód a technológii na nápravu duševného a fyzického zdravia, sociálnu rehabilitáciu a duchovný rozvoj osobnosti. výhody: zvýšenie platu po...

Trnava 03.08.2020
650 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

Dohodou

náplň práce: - vedenie podvojného účtovníctva - zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr - evidovanie zverených účtovných dokladov - vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok - spracovanie a podanie daňových priznaní - evidencia majetku - komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami - spracovanie a vedenie komplexnej...

Detva 29.07.2020
Dohodou
Konzervátor múzejných zbierok

Konzervátor múzejných zbierok

726,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobilárnych fondov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov bližšie informácie na stránke ponitrianskeho múzea v nitre., nitra

Nitra 27.07.2020
726,50 € za mesiac
Konzultant - samostatný knihovník

náplň práce: • poskytovanie knižničných služieb, • koordinovanie spolupráce, aktivít a podujatí s goethe-institut slovensko, • výber dokumentov do knižničného fondu nemeckej knižnice, • poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre spolkovej republiky nemecko, blogovanie o zaujímavých knihách vo fonde, propagácia aktivít nemeckej knižnice prostredníctvom sociálnych...

Košice 27.07.2020
842,50 € za mesiac
Rešeršér – samostatný knihovník

náplň práce: • sprístupňovanie informačných zdrojov osobitnými postupmi (výber kľúčových slov, identifikovanie vhodných informačných zdrojov, sformulovanie rešeršnej požiadavky vhodnými vyhľadávacími technikami, overenie vyhľadaných informácií, znalosť citačných techník, etc.), • komplexná práca s domácimi a zahraničnými elektronickými informačnými zdrojmi, orientovanie sa v...

Košice 27.07.2020
842,50 € za mesiac
Redaktor / Moderátor

Redaktor / Moderátor

624 € za mesiac

náplň práce: - vyhľadávanie zaujímavých udalostí v nitre a okolí - príprava textov - príprava reportáží - manažovanie mediálnych príspevkov, nitra

Nitra 23.07.2020
624 € za mesiac
Kameraman

Kameraman

624 € za mesiac

náplň práce: - obsluha kamery - spracovanie nahrávok - konečná technická úprava pre vysielanie, nitra

Nitra 23.07.2020
624 € za mesiac
Lektor v múzeu

Lektor v múzeu

648,50 € za mesiac

náplň práce: organizačné zabezpečovanie poskytovania lektorských služieb, sprevádzanie návštevníkov a odborný výklad tematického zamerania výstav, expozícií a pamiatkových objektov., prešov

Prešov 23.07.2020
648,50 € za mesiac
Referent komunikácie

Referent komunikácie

900 € za mesiac

náplň práce: • zabezpečenie prípravy obsahu tlačových správ a oficiálnych mediálnych stanovísk o aktivitách mesta a mestského úradu k aktuálnym témam, • vyhľadávanie námetov a tém súvisiacich s aktivitami mesta, mestského úradu a mestských organizácií pôsobiacich na území mesta alebo celoplošne aktuálnych tém za účelom informovania verejnosti, • redakčná príprava, spracovanie a...

Pezinok 22.07.2020
900 € za mesiac
Sólista Baletu SND

Sólista Baletu SND

1200 € za mesiac

náplň práce: interpretácia baletného diela., bratislava

Bratislava 21.07.2020
1200 € za mesiac
Člen zboru baletu

Člen zboru baletu

700 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom., bratislava

Bratislava 21.07.2020
700 € za mesiac
Člen zboru Opery

Člen zboru Opery

770 € za mesiac

náplň práce: - interpretuje umelecké dielo podľa zámeru a poňatia režiséra a dirigenta - tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - preberá všetky umelecké úlohy, ktorých splnenie je potrebné v záujme plynulej umeleckej prevádzky divadla, bratislava

Bratislava 21.07.2020
770 € za mesiac
Člen zboru

Člen zboru

790 € za mesiac

náplň práce: - interpretuje umelecké dielo podľa zámeru a poňatia režiséra a dirigenta - tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - preberá všetky umelecké úlohy, ktorých splnenie je potrebné v záujme plynulej umeleckej prevádzky divadla, bratislava

Bratislava 21.07.2020
790 € za mesiac
Lektor

Lektor

896 € mesačne

náplň práce: lektor, muzijný pedagóg., skalica

Skalica 21.07.2020
896 € mesačne
Demi sólista Baletu SND

Demi sólista Baletu SND

900 € za mesiac

náplň práce: interpretácia baletného diela, bratislava

Bratislava 21.07.2020
900 € za mesiac
Hráč skupiny 1. huslí

Hráč skupiny 1. huslí

1000 € za mesiac

náplň práce: - študuje umelecké diela pod vedením dirigenta a podľa jeho koncepcie - svojim tvorivým výkonom plní zverené úlohy a prispieva k umeleckej úrovni skúšok a predstavení - vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadených, bratislava

Bratislava 21.07.2020
1000 € za mesiac
1 - 20 z 43
1 - 20 z 43