1 - 20 z 31
Zoradit podľa:
Kustód / kustódka

Kustód / kustódka

728 € za mesiac

náplň práce: • zodpovednosť za materiálne vybavenie a športovú výstroj družstva • transport potrebných vecí na zrazy, resp. zápasy • príprava výstroje v šatni pred zápasmi a tréningami • práca v práčovni • nákup potrebného materiálu a výstroje • koordinácia práce s trénermi, skautom, manažérom zápasových operácií a vedúcim mužstva, nitra

Nitra 11.10.2019
728 € za mesiac
Vedecko-výskumný pracovník, kurátor výstav, kurátor zbierok

náplň práce: - vytváranie systému odbornej evidencie a dokumentácie v ng s rozsiahlym zbierkovým fondom. spracovávanie odbornej evidenciu zbierkových predmetov galérie v systéme cedvu. - zabezpečovanie tvorby zbierok, výskumu, odborného spracovania a vedeckého zhodnocovania galerijných zbierok - samostatne predkladanie v spolupráci s ostatnými kurátormi výstav výstavné projekty - vykonávanie...

Nitra 12.10.2019
765,50 € za mesiac
Garderobier/garderobierka

Garderobier/garderobierka

735 € za mesiac

náplň práce: - starostlivosť o kostýmy, čistenie, pranie, žehlenie, drobné ručné opravy kostýmov, pomoc hercom pri prevlekoch na predstaveniach. nemusí byť vyučená krajčírka. - pracovný čas sa prispôsobuje programu divadla, v letných mesiacoch sa prednostne čerpá dovolenka, trnava

Trnava 16.10.2019
735 € za mesiac
Samostatný odborný pracovník - lektor

náplň práce: samostatný odborný pracovník - lektor popularizačno-metodického oddelenia planetária. sprevádzanie exkurzií v planetáriu., hlohovec

Hlohovec 07.10.2019
660 € za mesiac
Tanečník

Tanečník

650 € za mesiac

náplň práce: tanečná tvorivá interpretácia umeleckého diela. výhody: práca v úspešnom umeleckom telese, kratší pracovný čas - 20 hodín/týždenne, týždeň dovolenky naviac, prešov

Prešov 07.10.2019
650 € za mesiac
Tanečník

Tanečník

Dohodou

náplň práce: tanečná tvorivá interpretácia umeleckého diela výhody: práca v úspešnom umeleckom telese, kratší pracovný čas, týždeň dovolenky naviac, prešov

Prešov 07.10.2019
Dohodou
Členka speváckeho zboru / speváčka

náplň práce: tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela a hudobnodramatického diela. výhody: práca v úspešnom umeleckom telese, kratší pracovný čas - 20 hodín týždenne, týždeň dovolenky naviac., prešov

Prešov 07.10.2019
650 € za mesiac
Členka speváckeho zboru/speváčka

náplň práce: tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela a hudobnodramatického diela. výhody: práca v úspešnom umeleckom telese, kratší pracovný čas, týždeň dovolenky naviac., prešov

Prešov 07.10.2019
Dohodou
Osvetľovač

Osvetľovač

Dohodou

náplň práce: inštalácia a obsluha svetelného parku puľs-u výhody: dovolenka nad rámec., prešov

Prešov 07.10.2019
Dohodou
Konzervátor

Konzervátor

Dohodou

náplň práce: samostatné konzervovanie zbierkových predmetov z kovu s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov a samostatné vykonávanie povrchových úprav zbierkových predmetov z kovu. alebo: samostatné konzervovanie zbierkových predmetov z dreva s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov a samostatné vykonávanie povrchových úprav zbierkových predmetov z dreva a opravy...

Žilina 15.10.2019
Dohodou
Knihovník

Knihovník

729 € za mesiac

náplň práce: - akvizícia seriálov, - evidencia došlých čísel novín a časopisov, - spracovanie pravých a nepravých seriálov, - tvorba seriálových bibliografických záznamov, - reklamácia a urgencia nedodaných seriálových titulov, - práca v súbornom katalógu periodík, - spracovanie zoznamu dochádzajúcich periodík v bežnom roku. výhody: odmeňovanie je v zmysle zákona č. 553/2003 z. z....

Prešov 15.10.2019
729 € za mesiac
Asistent/ka predaja

Asistent/ka predaja

3,60 € za hodinu

náplň práce: predaj, komunikácia so zákazníkmi, základná administratíva, visual merchandising, organizácia eventov, sanitárne práce, udržiavanie poriadku na prevádzke, inventúra., bratislava

Bratislava 15.10.2019
3,60 € za hodinu
Lektor v múzeu

Lektor v múzeu

734,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím). okrem lektorského výkladu kontroluje pohyb návštevníkov v expozíciách, výstavných a prednáškových priestoroch. zabezpečuje...

Trnava 15.10.2019
734,50 € za mesiac
Kostymér/ka - rekvizitár/ka

Kostymér/ka - rekvizitár/ka

580 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie rekvizít do inscenácií, - organizácia všetkých prác spojených s užívaním rekvizít na scéne, vrátane ich údržby, - pranie, žehlenie, starostlivosť o kostýmy, dokumentácia, - časová flexibilita, zodpovednosť, zmysel pre poriadok a systém. výhody: osobné ohodnotenie, banská bystrica

Banská Bystrica 27.09.2019
580 € za mesiac
1. Sólista Baletu

1. Sólista Baletu

800 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom, bratislava

Bratislava 12.10.2019
800 € za mesiac
Sólista Baletu

Sólista Baletu

800 € za mesiac

náplň práce: interpretácia postáv baletného a operného repertoáru špecifickým pohybovo-mimetickým spôsobom, bratislava

Bratislava 12.10.2019
800 € za mesiac
Žurnalista/písanie textov

Žurnalista/písanie textov

624 € za mesiac

náplň práce: - písanie článkov a textov - samostatné vyhľadávanie námetov - práca s internetom (fb, www), nitra

Nitra 26.09.2019
624 € za mesiac
Editor/úprava a strih videí

Editor/úprava a strih videí

624 € za mesiac

náplň práce: - strih a editovanie videí - práca s grafickým programom, nitra

Nitra 26.09.2019
624 € za mesiac
Redaktor/Moderátor

Redaktor/Moderátor

624 € za mesiac

náplň práce: - vyhľadávanie zaujímavých udalostí v nitre a okolí - príprava textov - príprava reportáží - manažovanie mediálnych príspevkov, nitra

Nitra 26.09.2019
624 € za mesiac
Kameraman

Kameraman

624 € za mesiac

náplň práce: - obsluha kamery - spracovanie nahrávok - konečná technická úprava pre vysielanie, nitra

Nitra 26.09.2019
624 € za mesiac
1 - 20 z 31
1 - 20 z 31