1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
Alternatívny umelec

Alternatívny umelec

650 € za mesiac

náplň práce: vedenie hudobných lekcii s liečebným účinkom (zvuková terapia). vytváranie i interpretácia hudobných skladieb rôznych žánrov a štýlov so stimulačnými alebo upokojujúcimi terapeutickými účinkami. implementácia hudobno-akustickych metód a technológii na nápravu duševného a fyzického zdravia, sociálnu rehabilitáciu a duchovný rozvoj osobnosti. výhody: zvýšenie platu po...

Trnava 03.08.2020
650 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

Dohodou

náplň práce: - vedenie podvojného účtovníctva - zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr - evidovanie zverených účtovných dokladov - vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok - spracovanie a podanie daňových priznaní - evidencia majetku - komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami - spracovanie a vedenie komplexnej...

Detva 29.07.2020
Dohodou
Konzervátor múzejných zbierok

Konzervátor múzejných zbierok

726,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobilárnych fondov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov bližšie informácie na stránke ponitrianskeho múzea v nitre., nitra

Nitra 27.07.2020
726,50 € za mesiac
Konzultant - samostatný knihovník

náplň práce: • poskytovanie knižničných služieb, • koordinovanie spolupráce, aktivít a podujatí s goethe-institut slovensko, • výber dokumentov do knižničného fondu nemeckej knižnice, • poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre spolkovej republiky nemecko, blogovanie o zaujímavých knihách vo fonde, propagácia aktivít nemeckej knižnice prostredníctvom sociálnych...

Košice 27.07.2020
842,50 € za mesiac
Rešeršér – samostatný knihovník

náplň práce: • sprístupňovanie informačných zdrojov osobitnými postupmi (výber kľúčových slov, identifikovanie vhodných informačných zdrojov, sformulovanie rešeršnej požiadavky vhodnými vyhľadávacími technikami, overenie vyhľadaných informácií, znalosť citačných techník, etc.), • komplexná práca s domácimi a zahraničnými elektronickými informačnými zdrojmi, orientovanie sa v...

Košice 27.07.2020
842,50 € za mesiac
Referent komunikácie

Referent komunikácie

900 € za mesiac

náplň práce: • zabezpečenie prípravy obsahu tlačových správ a oficiálnych mediálnych stanovísk o aktivitách mesta a mestského úradu k aktuálnym témam, • vyhľadávanie námetov a tém súvisiacich s aktivitami mesta, mestského úradu a mestských organizácií pôsobiacich na území mesta alebo celoplošne aktuálnych tém za účelom informovania verejnosti, • redakčná príprava, spracovanie a...

Pezinok 22.07.2020
900 € za mesiac
IT špecialista a správca  bezpečnostného systému

náplň práce: zodpovednosť za technickú správu odborného prezentačného portálu zamestnávateľa dú (is theatre. sk), elektronických evidencií a knižničného informačného systému; spolupráca a komunikácia so spoločnosťou swan pri zabezpečovaní plynulej prevádzky telefónov a databáz divadelného ústavu; zodpovednosť za plynulú prevádzku e-mailovej pošty a internetovej stránky...

Bratislava 16.07.2020
1500 € za mesiac
Produkčná / produkčný

Produkčná / produkčný

800 € za mesiac

náplň práce: - podiel na tvorbe hracieho plánu - zabezpečenie predstavení po produkčno technickej stránke - cielená propagácia a predaj predstavení - podiel na tvorbe mediálneho a marketingového plánu - odborná spolupráca s partnerskými subjektami, umeleckými a vzdelávacími inštitúciami - komunikácia s umeleckým súborom - komunikácia s účastníkmi pohybových kurzov - cezhraničná...

Banská Bystrica 23.06.2020
800 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8