1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Vedúci oddelenia reštaurovania a konzervovania

náplň práce: • spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov • zodpovedáte za riešenie a realizáciu úloh snk patriacich do vecnej a obsahovej pôsobnosti oddelenia z hľadiska ich vecnej správnosti, ako...

Martin 15.07.2019
846 € za mesiac
Osvetľovač

Osvetľovač

800 € za mesiac

náplň práce: zostavovanie svetelného scenára predstavenia, umelecko-technické osvetlenie scény, martin

Martin 01.07.2019
800 € za mesiac
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2