1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
Etnológ

Etnológ

765,45 € za mesiac

náplň práce: - odborná správa zbierkového fondu národopis. - práca so zbierkami, ktoré sa vzťahujú a reprezentujú kultúrne dedičstvo na gemeri, spolupráca s odbornými inštitúciami, participácia na projektoch, odborné spracovávanie v programe esez, ich prezentácia - výstupy vo forme výstav, príprava scenárov pre expozície, odborno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť, prednášky, účasť a...

Rožňava 23.05.2019
765,45 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti“ financovaný z eurofondov, z programu ešif. vykonáva činnosti spojené s prípravou a realizáciou projektu, s prípravou projektovej dokumentácie a verejného obstarávania, pripravuje podklady pre tvorbu správ o stave prác na projekte a spracováva monitorovacie správy projektu, vedie a koordinuje jednania s...

Košice 30.04.2019
1000 € za mesiac
Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení

náplň práce: ozvučenie a osvetlenie podujatí, trebišov

Trebišov 24.04.2019
520 € mesačne
Údržbár (vrátnik)

Údržbár (vrátnik)

520 € mesačne

náplň práce: mechanik elektrických zariadení, údržbárske práce podľa potreby zamestnávateľa, trebišov

Trebišov 24.04.2019
520 € mesačne
Animátor na eventových akciách Košice a okolie

náplň práce: brigáda určená študentom sš a vš. budete prevádzkovať atrakcie a rôzne aktivity na detských akciách. - prevádzka nafukovadiel - prevádzka elektrických a šľapacích štvorkoliek - pozícia maskota - maľovanie na tvár, bublifukovanie, modelovanie z balónov, súťažné stanovištia a iné aktivity - hry a aktivity táborového typu a moderované (so scenárom) - animácia programu formou...

Košice 13.04.2019
4 € za hodinu
Knihovníčka - asistentka pre projektovú činnosť

náplň práce: – spravuje knižničný fond – vypožičiava knihy, časopisy, vedie ich evidenciu, – sleduje edičné plány vydavateľstiev, – pripravuje podklady pre nákup knižničných dokumentov a učebníc, – kompletne spracováva knihy (pečiatkovanie, prírastkovanie, signovanie, klasifikácia), – buduje digitálny knižničný katalóg, – tvorí prírastkové zoznamy, – vedie evidenciu...

Košice 11.04.2019
350,25 € za mesiac
Sprievodca v expozícii

Sprievodca v expozícii

520 € za mesiac

náplň práce: sprevádzanie návštevníkov v expozícii kaštieľa v slovenskom a cudzom jazyku (maďarsky, anglicky alebo nemecky)., rožňava

Rožňava 08.04.2019
520 € za mesiac
Dozorca v expozícii

Dozorca v expozícii

520 € za mesiac

náplň práce: dozorovanie v expozícii kaštieľa, usmerňovanie návštevníkov vo výstavných priestoroch múzea., rožňava

Rožňava 08.04.2019
520 € za mesiac
Kurátor etnografie

Kurátor etnografie

od 765,45 € za mesiac

náplň práce: - odborná správa zbierkového fondu národopis. - práca so zbierkami, ktoré sa vzťahujú a reprezentujú kultúrne dedičstvo na gemeri, spolupráca s odbornými inštitúciami, participácia na projektoch, odborné spracovávanie v programe esez, ich prezentácia - výstupy vo forme výstav, príprava scenárov pre expozície, odborno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť, prednášky, účasť a...

Rožňava 20.03.2019
od 765,45 € za mesiac
Archeológ

Archeológ

od 800 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie tvorby zbierok archeologickým prieskumom a výskumom z regiónu. samostatne odborne spracúvať vedecky zhodnocovať a sprístupňovať múzejné zbierky a archeológie a histórie. starať sa o odborné uloženie zbierkových predmetov. vedecko-výskumná a publikačná činnosť z archeológie a histórie. podieľať sa na doplňovaní a reinštalácii muzeálnych expozícii za oblasť archeológie a histórie., trebišov

Trebišov 07.03.2019
od 800 € za mesiac
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10