1 - 20 z 372
Zoradit podľa:
Pracovník finančného oddelenia s ruským jazykom

náplň práce: rozhodovanie o strategickom plánovaní v oblasti riadenia ľudských zdrojov. schvaľovanie zásad zamestnanosti, pracovno-právnych vzťahov. základné operácie zo mzdovej a personálnej oblasti. sledovanie platieb. práca v interných systémoch spoločnosti. evidencia účtovných dokladov, úhrada faktúr. zostavovanie finančných reportov pre materskú spoločnosť., malacky

Malacky 20.07.2019
1100 € za mesiac
Manažér klientského centra, Humenné

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Humenné 21.07.2019
1500 € za mesiac
Externý audítor systému manažérstva informačnej bezpečnosti

náplň práce: vykonávanie externých auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy iso /iec 27001. lektorovanie na školeniach interných audítorov podľa normy iso/iec 27001 a iso 19011. lektorovanie špecifických školení zameraných na oblasť informačnej bezpečnosti. jednotlivé činnosti spolu nesúvisia, môžu sa vykonávať len audity alebo školenia. výhody: ...

Prievidza 19.07.2019
Dohodou
Machine Learning and Data Analytics

náplň práce: as a machine learning consultant you will work closely with clients to gather the undertstanding of their business goals and create a proper problem statement. once it is confirmed that solving particular problem helps the client to achieve business goal and it is a case for ml, the work starts. you work with the client to collect information and data needed to create a model, perform the research and...

Bratislava 19.07.2019
3000 € za mesiac
Referent – Odbor účtovníctva a daní

náplň práce: účtovanie v ekonomickom informačnom systéme a súvisiace činnosti, predovšetkým v oblastiach a moduloch: - sklad – priebežné, kontrolné a uzávierkové práce. - drobný majetok - priebežné, kontrolné a uzávierkové práce. - dodávatelia – účtovanie dodávateľských materiálových faktúr, párovanie s príjemkami, účtovanie dodávateľských režijných faktúr. - pokladňa...

Bratislava 19.07.2019
850 € za mesiac
Rozpočtár - vedúci ekonomického oddelenia

náplň práce: - komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania - riadi finančný útvar, organizuje jeho činnosť a kontroluje prácu podriadených zamestnancov - spracováva návrh rozpočtu a vypracováva rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami - zabezpečuje platobný a zúčtovací styk so štátnou pokladnicou - komunikácia s finančnými inštitúciami - organizuje a...

Bratislava 19.07.2019
Dohodou
Referent – Odbor účtovníctva a daní – Daňový špecialista

náplň práce: komplexné a odborné zabezpečenie činností pre daňovú oblasť v stanovených termínoch, predovšetkým: - posudzovanie správnosti daňových dokladov z hľadiska zákona o dph a zákona o dani z príjmov, a to v tlačenej forme a v ekonomickom informačnom systéme. - mesačné spracovanie daňového priznania k dph a súvisiacich výkazov. - mesačné spracovanie daňových priznaní k spotrebným...

Bratislava 19.07.2019
865 € za mesiac
Riaditeľ

Riaditeľ

520 € za mesiac

náplň práce: vedenie občianskeho združenia zaoberajúceho sa poskytovaním štipendií., bratislava

Bratislava 19.07.2019
520 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

900 € za mesiac

levice

Levice 19.07.2019
900 € za mesiac
Účtovník / Účtovníčka junior

náplň práce: evidencia a účtovanie dodávateľských faktúr, kontrola a párovanie faktúr s objednávkami vystavovanie a účtovanie odberateľských faktúr vedenie a účtovanie pokladne a valutovej pokladne spracovanie cestovných príkazov a vyúčtovaní pracovných ciest účtovanie bankových výpisov evidencia majetku, účtovné a daňové odpisy inventarizácia, inventúra participácia na...

Bratislava 19.07.2019
600 € za mesiac
Samostatný referent kalkulácií a cien

náplň práce: - spracovávanie kalkulácií na výrobky a polotovary, - tvorba kalkulácií a cien pre potreby závodu aj odberateľov, - spolupráca pri tvorbe ukazovateľov v oblasti cien, - tvorba a archivácia cenových databáz materiálových zdrojov a prác, - kontrola správnosti jednotkových cien v dodatkoch na zákazkách, - spolupráca s obchodným oddelením pri spracovávaní cenovej časti ponúk...

Bratislava 19.07.2019
1000 € za mesiac
Asistent manažéra

Asistent manažéra

600 € za mesiac

náplň práce: hľadám 4 ľudí na viacero pozicíí...práca v kancelárií, administrativa, praca s pc, papierovačky ,sem tam nejaký telefonat alebo vybavenie emailu neskor možnost vedenia ľudí čiže stredný manažment, s človekom sa však chcem vždy najskôr stretnúť., nitra

Nitra 20.07.2019
600 € za mesiac
IT Project Manager

IT Project Manager

1700 € za mesiac

náplň práce: vedenie it projektov a manažment distribučných partnerov v rámci európy. plánovanie a vedenie it aktivít, zber biznis požiadaviek a následná implementácia do projektu. komunikácia s it development tímom a implementácia nových funkcionalít., bratislava

Bratislava 19.07.2019
1700 € za mesiac
Pomocný účtovník

Pomocný účtovník

650 € za mesiac

náplň práce: - podpora práce pre hlavného účtovníka, - pomocné práce pri spracovaní miezd, - pomocné účtovné práce pri spracovaní účtovníctva, - ostatné administratívne práce súvisiace s chodom účtovného oddelenia. výhody: - stabilná práca v prosperujúcej spoločnosti, - možnosť odborného a profesionálneho rastu.

19.07.2019
650 € za mesiac
Externý audítor systému manažérstva kvality

náplň práce: vykonávanie externých auditov systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy iso 9001. lektorovanie na školeniach interných audítorov podľa normy iso 9001 a iso 19011. lektorovanie špecifických školení zameraných na oblasť kvality. jednotlivé činnosti spolu nesúvisia, môžu sa vykonávať len audity alebo školenia. výhody: možnosť dohody termínov vykonania auditov a...

Prievidza 19.07.2019
Dohodou
Senior audítor

Senior audítor

2300 € za mesiac

náplň práce: analýza a spracovanie dát a informácií elektronickou formou, zabezpečenie produktivity a efektívnosti vonkajšieho auditu ako aj komunikácia s klientmi. pozícia si vyžaduje kombináciu veľmi špecifických odborných znalostí, skúseností a špecifických vnútrofiremných postupov . potrebné sú predovšetkým skúsenosti s prácou v tomto odvetví, skúsenosti z riadenia audítorského tímu...

Bratislava 19.07.2019
2300 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

800 € za mesiac

náplň práce: • účtovanie vyšlých faktúr, účtovanie došlých faktúr • účtovanie pokladnice • spracovanie bankových výpisov • sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov • vedenie evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku • kontrola dokladov k dph • archivácia, registratúra dokumentov • evidencia odpadového hospodárstva spoločnosti, prievidza

Prievidza 19.07.2019
800 € za mesiac
Junior špecialista pre účtovanie peňažných operácií

náplň práce: - správa a procesovanie dát od zákazníka v programe sap. - procesovanie platieb dodávateľom a platieb od zákazníkov. - riešenie zákazníckych otázok a finančných rozdielov v zaslaných podkladoch. - okamžité riešenie vzniknutých problémov v zákazníckych reportoch. - pravidelná aktualizácia zákazníckych dát. - participácia na mesačných uzávierkach. - participácia na...

Košice 19.07.2019
750 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

760 € za mesiac

náplň práce: účtuje všetky materiály prijíma fyzicky na sklad objednáva materiál k výrobe zabezpečuje vysledovateľnosť jednotlivého materiálu spracovanie faktúr výhody: dodatková dovolenka, možnosť ďalšieho vzdelávania, kultúrno-športové akcie, prešov

Prešov 18.07.2019
760 € za mesiac
Špecialista účtovníctva záväzkov

náplň práce: - správa a procesovanie dát od zákazníka v programe sap. - riešenie zákazníckych otázok a finančných rozdielov v zaslaných podkladoch. - okamžité riešenie vzniknutých problémov v zákazníckych reportoch. - pravidelná aktualizácia zákazníckych dát. - participácia na mesačných uzávierkach. - participácia na zefektívňovaní interných procesov. - kooperácia s ostatnými...

Košice 19.07.2019
800 € za mesiac
1 - 20 z 372
1 - 20 z 372