1 - 20 z 315
Zoradit podľa:
Pomocná účtovníčka

Pomocná účtovníčka

600 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr, došlých faktúr, pokladničných dokladov a majetku. riadne evidovanie zverených účtovných dokladov. samostatné riešenie bežných účtovných operácií v rámci jednoduchého a podvojného účtovníctva. riešenie náročnejších účtovných operácií pod dohľadom hlavného účtovníka. účtovanie účtovných...

Považská Bystrica 02.06.2020
600 € za mesiac
Junior účtovník

Junior účtovník

900 € za mesiac

náplň práce: potrebujeme posilniť náš tím o šikovného junior účtovníka , ktorého náplňou práce bude: • evidencia dodávateľských faktúr (príjem, spracovanie, overenie vecnej správnosti, schválenie, údržba v is softip) • dodávateľské saldo (aktualizácia, párovanie, kontrola a spracovanie, komunikácia s dodávateľmi) • zápočty • účtovanie režijných faktúr • evidencia...

Liptovský Mikuláš 02.06.2020
900 € za mesiac
Viceprezident

Viceprezident

1700 € za mesiac

náplň práce: • responsible for the economic development of the company, for complex management in the areas of financing, accounting, reporting, controlling, legal matters and development of information technology; • responsibility to support and achieve the company's annual plan in relation to its responsibilities; • responsible for the formulation and supervision of the company's financial strategy, policies and...

Dunajská Streda 02.06.2020
1700 € za mesiac
Fakturant / Predajca

Fakturant / Predajca

696 € za mesiac

náplň práce: práca s pokladňou, predaj a fakturácia, priamy kontakt so zákazníkom, podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere výhody: - práca na plný úväzok, prípadne živnosť v stabilnej spoločnosti - výplaty vždy na čas do 10. dňa v mesiaci - bonus 200 eur za odporúčanie každého nového zamestnanca - preplatenie periodických školení súvisiacich s vykonávaním práce ...

Trenčín 02.06.2020
696 € za mesiac
Vedúci pracovník Národnej linky v rámci Národného projektu

náplň práce: funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - vedúci pracovník národnej linky v rámci národného projektu s názvom „podpora ochrany detí pred násilím“ počet voľných miest: 1 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu) organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, národná linka na pomoc detským obetiam hlavné úlohy:...

Bratislava 02.06.2020
972 € za mesiac
Finance supervisor

Finance supervisor

3000 € za mesiac

náplň práce: • responsible for the economic development of the company, for complex management in the areas of financing, accounting, reporting, controlling, legal matters and development of information technology; • responsibility to support and achieve the company's annual plan in relation to its responsibilities; • responsible for the formulation and supervision of the company's financial strategy, policies and...

Dunajská Streda 02.06.2020
3000 € za mesiac
Asistent/ka vedúceho

Asistent/ka vedúceho

750 € za mesiac

náplň práce: v našom tíme ponúkame možnosť získať teoretické a praktické zručnosti v oblasti marketingu, personalistiky, financií, manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. uvedené zručnosti získate pomocou špecializovaného systému zaškoľovania, ktorý je úplne bezplatný. ako člen tímu, budete zabezpečovať administratívu a komunikáciu s našimi dlhoročnými zákazníkmi a partnerskými...

02.06.2020
750 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

1000 € za mesiac

náplň práce: - účtovanie niekoľkých spoločností - samostatné spracovanie a účtovanie štandardných účtovných prípadov. - spracovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, bankových výpisov, účtovanie interných dokladov. - mesačné daňové priznania dph. - participácia na zostavovaní ročnej účtovnej závierky a daňového priznania dane z príjmu právnických osôb. - zodpovednosť za...

Bratislava 02.06.2020
1000 € za mesiac
Konzultant/ka

Konzultant/ka

750 € za mesiac

náplň práce: v našom tíme ponúkame možnosť získať teoretické a praktické zručnosti v oblasti marketingu, personalistiky, financií, manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. uvedené zručnosti získate pomocou špecializovaného systému zaškoľovania, ktorý je úplne bezplatný. ako člen tímu, budete zabezpečovať administratívu a komunikáciu s našimi dlhoročnými zákazníkmi a partnerskými...

02.06.2020
750 € za mesiac
Manažér kontroly verejného obstarávania OIP SO pre IROP

náplň práce: - zabezpečuje finančnú kontrolu procesu verejného obstarávania v rámci implementácie projektov/zámerov, - poskytuje konzultácie žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania, - zabezpečuje a vykonáva administratívne kontroly projektov a kontroly na mieste projektov podľa čl. 125 všeobecného nariadenia v spojení s ustanovením § 6 a ustanoveniami § 7 až § 9 zákona č....

Trenčín 02.06.2020
1100 € za mesiac
Účtovník / účtovníčka

náplň práce: ovládanie práce s pc, ovládanie účtovného programu spin a mzdového programu magma, znalosť účtovných a súvisiacich predpisov rozpočtovej organizácie, znalosť pracovno - právnej a školskej legislatívy, vedenie a správa mzdovej agendy, spracovanie štatistík a reportov podľa požiadaviek nadriadeného, správa majetku organizácie, komunikácia s úradmi - sociálna a zdravotná poisťovňa...

Poprad 02.06.2020
Dohodou
Účtovník

Účtovník

812,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné zabezpečovanie a spracovanie účtovnej agendy pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako: • spracovávanie a účtovanie pokladničných dokladov, cestovných dokladov, cenín; • účtovanie stravných lístkov, bankových dokladov, odberateľských faktúr, poštových poukážok; • rozúčtovávanie došlých a odoslaných faktúr; • zaúčtovávanie miezd...

Senec 02.06.2020
812,50 € za mesiac
Hlavná účtovníčka

Hlavná účtovníčka

1200 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva v spoločnosti. - sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo. - vedenie a organizácia činnosti pomocnej účtovníčky. - zodpovednosť a zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke...

Trenčín 02.06.2020
1200 € za mesiac
Vedúci oddelenia štátnej pokladnice, financovania, rozpočtu

náplň práce: - zodpovednosť za komplexné vedenie účtovných procesov v rozpočtovej organizácii a riadenie tímu účtovníkov, - príprava rozpočtu, práca v rise, spracovanie finančných plánov organizácie a vedenie kontrolingu, - práca na finančných analýzach a štatistikách, - koordinácia financovania prostredníctvom is štátnej pokladnice - spolupráca s finančnými inštitúciami a úradmi...

Bratislava 02.06.2020
Dohodou
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: - vedenie agendy inventarizácie na mop - sledovanie náhrad - spracovanie štatistických výkazov - spracovanie odbornej agendy - spracovanie a kontrola dochádzky, správa zamestnaneckých stravných kariet, spracovanie objednávok a kontrola stravných lístkov - kontrola úplnosti podkladov pre zúčtovanie stravných lístkov - vystavovanie poukážok - kontrola zostatkov na účtoch ...

Prešov 02.06.2020
812 € za mesiac
Ekonóm-ka/účtovník-čka

Ekonóm-ka/účtovník-čka

1400 € za mesiac

náplň práce: hľadáme hlavného účtovníka, resp. finančného riaditeľa, ktorého hlavou náplňou práce bude: - zodpovednosť za bezproblémový chod ekonomického oddelenia v rámci spoločnosti. - vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie pracovníkov na personálnom, mzdovom a účtovnom oddelení. - vedenie pravidelných týždenných a mesačných porád ekonomického oddelenia a kontrola plnenia...

Poprad 02.06.2020
1400 € za mesiac
Personalistka / Mzdová účtovníčka

náplň práce: personalistika, mzdové účtovníctvo, registratúra., hlohovec

Hlohovec 02.06.2020
Dohodou
Účtovníčka

Účtovníčka

820 € za mesiac

náplň práce: vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd. komplexné spracovanie vystavených a došlých faktúr, pokladne, bankových výpisov, interných dokladov, dph., prešov

Prešov 02.06.2020
820 € za mesiac
Špecialista účtovník

Špecialista účtovník

1500 € za mesiac

náplň práce: včasné, samostatné a kompletné spracovanie všetkých aj komplexnejších transakcií a dokumentov v rámci prideleného účtovného procesu a pridelenej geografickej oblasti a krajín podľa platných pracovných postupov a pokynov nadriadeného. · aktívna komunikácia a spolupráca s finančnými a ostatnými tímami za účelom riešenia špecifických situácií a požiadaviek klientov v...

Bratislava 02.06.2020
1500 € za mesiac
VŠ stážista s nemeckým a anglickým jazykom

náplň práce: - príprava podkladov k uzávierke a evidencia úhrad odberateľských faktúr - evidencia prijatej objednávky, podpora a informovanie zákazníka o procese vybavovania objednávky - denná komunikácia v nemeckom jazyku výhody: - možnosť získať praktické skúsenosti v uvedenom odbore - platená odborná stáž formou dohody o brigádnickej práci študenta (4.5 -€ /hod.) - po úspešnom...

Nové Mesto nad Váhom 02.06.2020
4,50 € za hodinu
1 - 20 z 315
1 - 20 z 315