1 - 9 z 9
Zoradit podľa:
Mzdová účtovníčka

Mzdová účtovníčka

600 € za mesiac

náplň práce: - výpočet miezd a odvodov pre zamestnancov našich klientov, - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do a z príslušných poisťovní, - komunikácia so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou., ilava

Ilava 12.09.2019
600 € za mesiac
Asistent účtovníčky

Asistent účtovníčky

600 € za mesiac

náplň práce: - príprava podkladov pre účtovné oddelenie, - príprava mesačných reportov, - kontrola a príprava dochádzky zamestnancov, - vystavenie, spracovanie a úhrada faktúr, - evidovanie odoslanej a prijatej pošty, - spracovanie interných dokladov, - komunikáciu s úradmi sr, dodávateľmi a odberateľmi, - spracovanie podkladov pre riešenie eurofondových projektov - ďalšia práca podľa...

Ilava 11.09.2019
600 € za mesiac
Manažér údržby a projektov

Manažér údržby a projektov

1000 € za mesiac

náplň práce: - podieľa sa na príprave rozpočtu a nákladových analýz projektu, spracováva cenové kalkulácie - podieľa sa na výbere dodávateľov, vedie jednania s dodávateľmi - spolupracuje s technikmi, programátormi, analytikmi a príslušným personálom podieľajúcim sa na danom projekte - zabezpečuje dodržanie parametrov služieb s ohľadom na stanovenú kvalitu - pripravuje a aktualizuje...

Ilava 30.08.2019
1000 € za mesiac
Finančný vedúci

Finančný vedúci

2820 € za mesiac

náplň práce: 1. riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov, 2. zabezpečovanie strategického finančného plánovania, 3. pripravovanie a spracovávanie účtovných podkladov a finančných výkazov spoločnosti na mesačnej a ročnej báze, 4. analyzovanie finančnej situácie spoločnosti, 5. plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow, 6. komunikovanie s finančnými...

Ilava 20.08.2019
2820 € za mesiac
Pomocná účtovníčka

Pomocná účtovníčka

650 € za mesiac

náplň práce: príprava dokladov klientov k zaúčtovaniu v podvojnom a jednoduchom účtovníctve, účtovné operácie v programe pohoda, ostatné pomocné účtovnícke a administratívne práce, vystavovanie faktúr klientom, ilava

Ilava 13.08.2019
650 € za mesiac
Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

1000 € za mesiac

náplň práce: manažovanie oddelenia kvality, výroby, logistiky a celého chodu firmy. výhody: pridelenie bytu, ilava

Ilava 12.08.2019
1000 € za mesiac
Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

2000 € za mesiac

náplň práce: manažovanie oddelenia kvality, výroby, logistiky a celého chodu firmy výhody: pridelenie bytu, ilava

Ilava 12.08.2019
2000 € za mesiac
Samostatný účtovník, mzdový účtovník

náplň práce: • účtovanie konkrétnych účtovných prípadov • uskutočnenie operácií na konci účtovného obdobia • evidencia k účtom zúčtovacích vzťahov a peňažných prostriedkov • vedenie a spracovanie konkrétnej agendy vyplývajúcej z daňových zákonov, vrátane správy daní a poplatkov • výpočet mzdy zamestnancov, resp. jednotlivých zložiek mzdy • štatistická a rozborová...

Ilava 15.08.2019
728 € za mesiac
Pracovník/čka kontrolingu s anglickým jazykom

náplň práce: - projektový kontroling – kontrola a monitoring projektov; spracovanie týždenných a mesačných reportov; administratívna, organizačná a odborná podpora projektov; - nákladový kontroling – spolupráca v procese spracovania plánu nákladov pre nákladové strediská, spracovanie analýz a komentárov odchýlok; - plánovanie a reporting – spolupráca v procese plánovania a pripravovania...

Ilava 18.07.2019
900 € za mesiac
1 - 9 z 9
1 - 9 z 9