1 - 9 z 9
Zoradit podľa:
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

750 € za mesiac

náplň práce: - spracovanie zasielateľských príkazov - spracovanie dodacích listov pre odberateľov - kopírovanie dokumentov v programe archiles a ich rozpoznávanie - vybavovanie telefonickej korešpondencie - vybavovanie mailovej korešpondencie - vybavovanie korešpondencie s úradmi - objednávanie a spracovanie certifikátov - kopírovanie a viazanie dokumentov - práca so softvérom - administratívne...

Lučenec 26.02.2020
750 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

812 € za mesiac

náplň práce: • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. • pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní. • účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.). • vyúčtovanie pracovných ciest. • posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z...

Lučenec 26.02.2020
812 € za mesiac
Ekonóm spoločnosti

Ekonóm spoločnosti

1050 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za účtovníctvo všetkých spoločností, pre ktoré sa tieto služby poskytujú. zodpovednosť za finančné plánovanie firmy, vypracovanie daňových priznaných, riešenie medzinárodného obchodu z finančného a účtovného hľadiska. riadenie účtovného úseku., lučenec

Lučenec 24.02.2020
1050 € za mesiac
Účtovník/účtovníčka JU, mzdár/mzdárka

náplň práce: vedenie jednoduchého účtovníctva a mzdová agenda., lučenec

Lučenec 10.02.2020
600 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

800 € za mesiac

náplň práce: práca na účtovnom úseku, lučenec

Lučenec 01.02.2020
800 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

930 € za mesiac

náplň práce: - poradenstvo v oblasti dotácií – tvorba prezentácií, analýz, dokumentácie, ... - poradenstvo v oblasti ešif a národných zdrojov, - vypracovanie žiadostí o dotácie a granty z eú, alebo z iných verejných zdrojov, - administratívne riadenie dotačných projektov vo fáze implementácie, - aktívna komunikácia s klientami, riadiacimi a sprostredkovateľskými ...

Lučenec 22.01.2020
930 € za mesiac
Samostatný účtovník so zameraním na spracovanie DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v ekonomickom systéme POHODA

náplň práce: spracovanie kompletnej účtovnej agendy so zameraním na spracovanie dph v zmysle zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v ekonomickom systéme pohoda. pracovný pomer na dobu neurčitú. pružný pracovný čas. , lučenec

Lučenec 16.01.2020
4,70 € za hodinu
Účtovník, ekonóm

Účtovník, ekonóm

1000 € za mesiac

náplň práce: vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní. účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.). vyúčtovanie pracovných ciest. posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného...

Lučenec 17.01.2020
1000 € za mesiac
Administratívna pracovníčka

Administratívna pracovníčka

850 € za mesiac

náplň práce: - evidencia a spracovávanie objednávok, - evidencia a spracovávanie cenových ponúk, - evidencia a spracovávanie dodacích listov, - administratívne práce podľa pokynu nadriadeného, - vybavovanie korešpodencie., lučenec

Lučenec 29.11.2019
850 € za mesiac
1 - 9 z 9
1 - 9 z 9