1 - 20 z 95
Zoradit podľa:
Účtovník

Účtovník

702,50 € za mesiac

náplň práce: rozpracúvanie metodiky účtovníctva a výkazníctva., košice

Košice 14.06.2019
702,50 € za mesiac
Špecialista inter-firemných účtovných procesov

náplň práce: - zodpovednosť za celkový proces vnútorného účtovníctva a kompletizáciu v požadovanej kvalite a čase, podľa špecifickej procesnej dokumentácie. - dozor nad tréningovým procesom a zaškoľovaním vrámci danej špecializácie. - zodpovednosť za zlepšovanie a štandardizáciu procesov. - práca v programe sap a iných. - okamžité riešenie vzniknutých problémov vrámci operatívy a...

Košice 14.06.2019
750 € za mesiac
Ekonóm, účtovník

Ekonóm, účtovník

866,50 € za mesiac

náplň práce: - komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, účtovných agend a finančného výkazníctva, ekonomiky práce vrátane mzdovej a personálnej oblasti, - spracovania polročných a ročných rozborov hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie, košice

Košice 11.06.2019
866,50 € za mesiac
Administratívna pracovníčka

Administratívna pracovníčka

800 € za mesiac

náplň práce: vedenie evidencie tk a ek , kontrola a riadenie kvality pracovísk, evidencia cenín a dokladov na pracoviskách, manažment toku dokladov a cenín a bežné kancelárske práce spojené s prácou stk a pek . výhody: všetky výhody a nevýhody uvedenej práce budú riešené na pracovnom pohovore s ohľadom na znalosti, požiadavky a potreby zamestnanca a zamestnávateľa., košice

Košice 05.06.2019
800 € za mesiac
Manažér klientského centra, Spišská Nová Ves

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Spišská Nová Ves 05.06.2019
1500 € za mesiac
Manažér klientského centra, Košice

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Košice 05.06.2019
1500 € za mesiac
Manažér klientského centra, Trebišov

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Trebišov 05.06.2019
1500 € za mesiac
Manažér klientského centra (Michalovce)

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Michalovce 05.06.2019
1500 € za mesiac
Manažér klientského centra, Rožňava

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Rožňava 05.06.2019
1500 € za mesiac
Referent marketingu

Referent marketingu

640 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi - zabezpečuje import cien - zabezpečuje objednávky z rozpisu tovarov pre jednotlivých dodávateľov a realizuje export objednávok - kontrola aktualizácii dát, kontraktov na wr - komunikuje s dodávateľmi, zabezpečuje návrhy, cenové ponuky....., michalovce

Michalovce 04.06.2019
640 € za mesiac
Junior asistent audítora

Junior asistent audítora

900 € za mesiac

náplň práce: výkon auditu, rožňava

Rožňava 04.06.2019
900 € za mesiac
Ekonóm / Účtovník

Ekonóm / Účtovník

700 € za mesiac

náplň práce: správa a evidencia pridelenej účtovnej agendy, účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, vedenie pokladne, účtovanie služobných ciest, kontrola uzávierok od ostatných org. zložiek a komunikácia s nimi, vykonávanie prác na aktuálnych projektoch, príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz, príprava podkladov pre účtovnú...

Spišská Nová Ves 03.06.2019
700 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

520 € za mesiac

michalovce

Michalovce 31.05.2019
520 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

520 € za mesiac

náplň práce: triedenie kopírovanie scanovanie dokladov ,faktúr a dodacích listov, košice

Košice 01.06.2019
520 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

900 € za mesiac

náplň práce: realizuje zmenu (napr. organizačnú, infraštrukturálnu a/alebo zmenu aplikácie, in- a outsourcingu, ponukách) a riadi všetky príslušné oblasti znalosti v súlade s knihou pm/procesmi ponuky a prispieva k formulovaniu obchodného prípadu a zakladá projektové plánovanie spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami (internými alebo externými) zákazníka a vedie k realizácii projektov...

Košice 01.06.2019
900 € za mesiac
Účtovník - senior

Účtovník - senior

1000 € za mesiac

náplň práce: - evidencia a účtovanie došlých faktúr, záloh a dobropisov a ich kontrola - účtovanie vyšlých faktúr - účtovanie skladových položiek, košice

Košice 01.06.2019
1000 € za mesiac
Senior účtovník

Senior účtovník

1800 € za mesiac

košice

Košice 30.05.2019
1800 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

750 € za mesiac

náplň práce: komplexné vedenie podvojného a mzdového účtovníctva, personálna agenda., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 28.05.2019
750 € za mesiac
Manažér klientského centra, Michalovce

náplň práce: - vedenie tímu obchodníkov - adaptácia, vedenie a motivácia obchodníkov - monitoring a zodpovednosť za obchodné výsledky skupiny - vedenie porád a podpora finančných agentov - nábor a výber obchodníkov do svojho tímu - atraktívna podpora pri budovaní svojej kariéry - nástup ihneď alebo dohodou - požadovaná prax vo vedení ľudí v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva...

Michalovce 29.05.2019
1500 € za mesiac
Mzdový špecialista

Mzdový špecialista

1100 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie úkonov v oblasti mzdovej problematiky pre zamestnancov v čine - procesovanie mesačných mzdových uzávierok v lokálnom systéme. - výpočet nárokov na benefity a riešenie reklamácií zo strany interných zamestnancov - spracovanie dokumentácie - konzultácie a riešenie sporných situácií zamestnancov - dosahovanie výsledkov podľa slas a ostatných cieľov gbs centra ...

Košice 26.05.2019
1100 € za mesiac
1 - 20 z 95
1 - 20 z 95