1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Vedúci oddelenia

Vedúci oddelenia

1250 € za mesiac

náplň práce: - metodické usmerňovanie prevádzok kanalizácií a čov - vypracovanie pravidelných štandardizovaných reportov za oblasť kanalizácií a čov - príprava podkladov pre výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd. - odborná vyjadrovacia činnosť k investičným zámerom v oblasti kanalizácií a čov. - návrhy optimalizačných opatrení pre prevádzky kanalizácií a...

Banská Bystrica 05.06.2020
1250 € za mesiac
Pracovník útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

náplň práce: • údržba a čistenie verejného priestranstva (starostlivosť o chodníky a námestia, práca s drobnými mechanizmami...); • údržba verejnej zelene (kosenie, prevzdušňovanie trávnikov, rez stromov a kríkov...); • pomocné práce na zbernom dvore (lisovanie papiera, drvenie konárov...) výhody: platové podmienky: 2. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní...

Senec 18.05.2020
701 € za mesiac
Vedecko-výskumný pracovník

Vedecko-výskumný pracovník

1054 € za mesiac

náplň práce: špecialista na dpz a geoinformatiku. analýza pokročilých prístupov dpz pre odhady biofyzikálnych parametrov plodín, časové analýzy dát. pravidelné štúdium vedeckej literatúry. publikácia výsledkov. možnosť využiť home office., nitra

Nitra 29.04.2020
1054 € za mesiac
Vedecko výskumný  pracovník na kratší pracovný pomer

náplň práce: špecialista na hodnotenie stavu poľnohospodárskych porastov. analýza pokročilých prísupov pre odhady biofyzikálnych parametrov plodín, časové analýzy dát, biofyzikálne modelovanie porastov. pravidelné štúdium vedeckej literatúry. publikácia výsledkov. možnosť využiť home office., nitra

Nitra 28.04.2020
527 € za mesiac
Vedecký pracovník

Vedecký pracovník

1054 € za mesiac

náplň práce: špecialista na hodnotenie vegetácie, výskum vegetácie v krajine, štatistické spracovanie údajov a ich publikovanie. ovládanie metód botaniky krajinnej ekológie a gis. pravidelné štúdium vedeckej literatúry. možnosť používať home office., nitra

Nitra 27.04.2020
1054 € za mesiac
Triedič odpadov

Triedič odpadov

600 € za mesiac

náplň práce: tridenie hlinikoveho odpadu., bratislava

Bratislava 14.04.2020
600 € za mesiac
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6