1 - 4 z 4
Zoradit podľa:
Odborný referent odd. ŽP

Odborný referent odd. ŽP

700 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie povinností mesta pri celoročnej údržbe verejnej zelene, verejných priestranstiev, mobiliáru, detských ihrísk, vianočnej výzdoby, dažďových vpustov - zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny - zabezpečovanie plnenia úloh mesta ako držiteľa komunálnych odpadov a drobných stavebných...

Ilava 13.09.2019
700 € za mesiac
Strojník ekologických zariadení

náplň práce: operatívne zabezpečovanie chodu deemulgačnej stanice pri likvid. odpadov a odpadových vôd. výhody: príspevok zamestnávateľa na 3. dôchodkový pilier., ilava

Ilava 21.08.2019
4,13 € za hodinu
Vedúci odpadového hospodárstva

náplň práce: vedúci strediska triedeného zberu a zberného dvora, riadenie, evidencia a plánovanie v oblasti zberu, zvozu a triedenia komunálneho odpadu, znalosť zákona o odpadoch číslo 79/2018 nutná!!! výhody: osobné ohodnotenie výkonnostné odmeny iné benefity, ilava

Ilava 16.07.2019
900 € za mesiac
Pomocný pracovník pri vývoze odpadu

ilava

Ilava 10.07.2019
3,20 € za hodinu
1 - 4 z 4
1 - 4 z 4