1 - 20 z 103
Zoradit podľa:
Náčelník Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

náplň práce: náčelník riadi a koordinuje činnosť msp ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta....

22.09.2020
Dohodou
Hasič - striedač

Hasič - striedač

3,95 € za hodinu

náplň práce: prevencia proti požiarom, hasiace práce a záchranárske práce pri mimoriadnych udalostiach, odborné práce pri hasiacich zásahoch, žilina

Žilina 22.09.2020
3,95 € za hodinu
Hasič - záchranár

Hasič - záchranár

4,33 € za mesiac

náplň práce: prevencia proti požiarom, hasiace práce a záchranárske práce pri mimoriadnych udalostiach, odborné práce pri hasiacich zásahoch., nitra

Nitra 22.09.2020
4,33 € za mesiac
Pracovník fyzickej ochrany majetku (HM Poprad)

náplň práce: zabezpečovanie ochrany majetku alebo osôb na obchodnej prevádzke., poprad

Poprad 22.09.2020
580 € za mesiac
Člen zásahovej jednotky

Člen zásahovej jednotky

3,33 € za hodinu

náplň práce: práca v zásahovej jednotke pco - výjazdy k objektom na pokyn operátora, vedenie príslušnej dokumentácie, starostlivosť o zverenú zbraň, starostlivosť o zverené služobné motorové vozidlo. výhody: pravidelná mzda, všetky príplatky v zmysle zákonníka práce, mesačné výkonnostné odmeny, príjemné pracovné prostredie, práca v stabilnom kolektíve, michalovce

Michalovce 21.09.2020
3,33 € za hodinu
SBS Pracovník (Vlkanová)

SBS Pracovník (Vlkanová)

580 € za mesiac

náplň práce: fyzická ochrana objektu (vlkanová), banská bystrica

Banská Bystrica 21.09.2020
580 € za mesiac
Bezpečnostný pracovník

Bezpečnostný pracovník

3,80 € za hodinu

náplň práce: stráženie maloobchodu fresh v košiciach. je nutné mať platný preukaz o odbornej spôsobilosti pre prácu v sbs. výhody: stravný lístok za každú odpracovanú zmenu., košice

Košice 21.09.2020
3,80 € za hodinu
Pracovník vlastnej ochrany

Pracovník vlastnej ochrany

696 € za mesiac

náplň práce: vykonáva zákroky a úkony na zaistenie ochrany majetku alebo osôb. kontroluje dodržiavanie organizačných opatrení, vstupu osôb a vozidiel do do areálu, vstupu osôb do pavilónov, kľúčový režim a pod. prijíma prvotné opatrenia na odvrátenie bezpečnostných hrozieb, rizík alebo hroziacej škody. výhody: zamestnanecké bonusy, bardejov

Bardejov 21.09.2020
696 € za mesiac
Strážny - Bratislava Rača

Strážny - Bratislava Rača

3,33 € za hodinu

náplň práce: • ochrana súkromného majetku na stavbe pred odcudzením, • preventívna kontrola osôb a vozidiel pri vstupe na stavbu, • vykonávanie pravidelných obchôdzok zverenej stavby, • zabraňovanie nepovoleným vstupom do stráženého objektu, výhody: - práca v slovenskej spoločnosti, - stravné lístky v hodnote 3,83€, - všetky zákonné príplatky - práca vo sviatok, v sobotu a nedeľu, práca v noci, bratislava

Bratislava 21.09.2020
3,33 € za hodinu
Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže

náplň práce: samostatná činnosť pri zaobchádzaní s väznenými osobami, zabezpečovanie činností v rámci časového rozvrhu dňa a činností na zabezpečenie práv väznených osôb. samostatná činnosť pri zabezpečovaní strážnej činnosti v objektoch služobného úradu. samostatná činnosť súvisiaca so zabezpečením eskort väznených osôb mimo stráženého objektu. výhody: služobný pomer v...

Nitra 21.09.2020
997 € za mesiac
Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

náplň práce: strážna služba., pezinok

Pezinok 21.09.2020
4 € za hodinu
Referent režimu oddelenia výkonu trestu

náplň práce: referent režimu na zverenom oddiele ubytovní odsúdených mužov organizuje a riadi vykonávanie činností v rámci časového rozvrhu dňa u odsúdených mužov. zároveň vykonáva činnosti na zabezpečenie práv odsúdených. referent režimu je v priamom kontakte v kolektíve odsúdených mužov. výhody: * plat vo výške 1163 euro náleží po získaní základného odborného vzdelania, t.j....

Trnava 21.09.2020
1163 € za mesiac
Pracovník SBS v Liptovskom Mikuláši

liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 21.09.2020
4,50 € za hodinu
Pracovník SBS

Pracovník SBS

4,50 € za hodinu

náplň práce: ponúkam prácu pre pracovníka sbs na pracovný pomer a dohodu o pracovnej činnosti v trenčianskych stankovciach. pracovisko- výrobný podnik, osobná, nákladná vrátnica, obchôdzky, evidencie návštev, dodávateľov, odberateľov, práca v zabehnutom kolektíve, poskytovaná teplá strava, v pracovných dňoch je možnosť bezplatnej dopravy zo svinnej, trenčína, drietomy, bieroviec, selca. plat...

Trenčín 21.09.2020
4,50 € za hodinu
Pracovník SBS - Trenčín

Pracovník SBS - Trenčín

4,20 € za hodinu

náplň práce: výkon strážnej služby podľa zákona o sbs č. 473/ 2003 z.z. a interných predpisov objetku, trenčín

Trenčín 21.09.2020
4,20 € za hodinu
Člen ochrany majetku

Člen ochrany majetku

3,56 € za hodinu

náplň práce: stráženie objektu a obchôdzky akciovej spoločnosti, kontrola batožiny, kontrola príchodu a odchodu osôb a vozidiel, kontrola vyvážaného a dovážaného materiálu podľa priepustiek, vykonávanie prác podľa pokynu nadriadeného, michalovce

Michalovce 21.09.2020
3,56 € za hodinu
Pracovník fyzickej ochrany majetku a osôb

náplň práce: výkon fyzickej ochrany na prevádzkach v nitre. výhody: zvýhodnené platobné podmienky pravidelný mesačný príjem stravné lístky výkonnostné odmeny a bonusy, nitra

Nitra 21.09.2020
5 € za hodinu
Pracovník SBS - Trenčín

Pracovník SBS - Trenčín

4,20 € za hodinu

náplň práce: výkon strážnej služby podľa zákona o sbs č. 473/ 2003 z.z. a interných predpisov objetku, trenčín

Trenčín 20.09.2020
4,20 € za hodinu
Bezpečnostný pracovník

Bezpečnostný pracovník

3,80 € za hodinu

náplň práce: stráženie maloobchodu fresh v košiciach. je nutné mať platný preukaz o odbornej spôsobilosti pre prácu v sbs. výhody: stravný lístok za každú odpracovanú zmenu., košice

Košice 19.09.2020
3,80 € za hodinu
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

580 € mesačne

náplň práce: administratívne práce - prevencia proti požiarom, hasiace práce a záchranárske práce pri mimoriadnych udalostiach, odborné práce pri hasiacich zásahoch., žilina

Žilina 18.09.2020
580 € mesačne
1 - 20 z 103
1 - 20 z 103