1 - 20 z 77
Zoradit podľa:
Výrobný manažér

Výrobný manažér

2000 € za mesiac

náplň práce: riadenie výroby skúsenosti v spracování kovov plánovanie ľudských zdrojov plánovanie kapacity optimalizácia procesov, banská bystrica

Banská Bystrica 28.01.2020
2000 € za mesiac
Regionálny manažér pre Banskobystrický kraj

náplň práce: - starostlivosť o zákazníkov vo zverenom regióne - vedenie obchodných rokovaní - akvizícia a starostlivosť o projektové zákazky - komunikácia, spolupráca a budovanie vzťahov s predajcami, architektmi, investormi, developermi a realizátormi - spolupodieľanie sa na obchodnej stratégii a jej presadzovanie - vypracovanie cenových ponúk - spolupráca s technickým oddelením a zákazníckym...

Banskobystrický kraj 13.01.2020
1850 € za mesiac
Vedúci útvaru ekonomiky výroby (m/ž)

náplň práce: - spracovanie súhrnného plánu výkonov a nákladov všetkých činností organizačnej jednotky (oj) - spracovávanie mesačných reportov a ekonomických rozborov za organizačnú jednotku - tvorba analýzy odchýlok medzi plánovanými a skutočne dosahovanými ukazovateľmi - spolupráca pri spracovaní podkladov pre „vytýkacie konania“ - vyhodnotenie vývoja stanovených parametrov zákazky ...

Zvolen 23.01.2020
1600 € za mesiac
Senior JAVA programátor

Senior JAVA programátor

1600 € za mesiac

náplň práce: - budeš programovať a budeš mať pod palcom vedenie skupiny programátorov - čaká ťa zaujímavá a náročná práca podľa požiadaviek zákazníka z komerčnej sféry aj štátneho sektora, banská bystrica

Banská Bystrica 04.12.2019
1600 € za mesiac
Strojník, obsluha JCB 4x4, Volvo

náplň práce: - kontrola strojných zariadení a hlásenie vád, udržiavanie strojov a zariadení v čistom a funkčnom stave, - vedenie motorových vozidiel podľa požiadaviek prevádzky na základe pokynov vedúceho zamestnanca, - vykonávanie technických údržbových prác na strojoch výhody: - ubytovanie - práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti - perspektíva dlhodobej spolupráce ...

Banská Bystrica 22.01.2020
1500 € za mesiac
Finančný sprostredkovateľ (RA)

náplň práce: - telefonický kontakt z databáze klientov - obchodné stretnutia a poradenstvo aktívnym klientom - práca s pc (excel, word....) - admin. práca (vypisovanie internej dokumentácie) výhody: - práca v kancelárii a teréne - bezplatné školenia v poprade - flexibilný pracovný čas - práca s aktívnou databázou klientov - práca v revúcej - každý štvrťrok zvýšenie mzdy ...

Revúca 28.01.2020
1500 € za mesiac
Špecialista - Programátor WinCC - Flexible

náplň práce: práce v oblasti automatizačnej techniky, vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov. tvorba a úprava technickej dokumentácie a uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch v programe wincc-flexible. vyslanie pracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom., zvolen

Zvolen 07.01.2020
1350 € za mesiac
Špecialista - Programátor WinCC, Wonderware

náplň práce: práce v oblasti automatizačnej techniky, vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov. tvorba a úprava technickej dokumentácie v programe wincc-flexible, wonderware. uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch v programe. vyslanie pracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom., zvolen

Zvolen 07.01.2020
1350 € za mesiac
Špecialista - Programátor WinCC, Wonderware

náplň práce: práce v oblasti automatizačnej techniky, vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov. tvorba a úprava technickej dokumentácie v programe wincc-flexible, wonderware. uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch v programe. vyslanie pracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom., zvolen

Zvolen 04.02.2020
1350 € za mesiac
Vedúci prípravy rozpočtov ( cenových kalkulácií)

náplň práce: kontrola rozpočtov a súvisiacich dokumentov predkladaných do vo rozpočtármi. dokonalá znalosť rozpočtovania stavieb, vypracovanie cenových ponúk pre subdodávky a ponúk do výrobných konaní výhody: prémia do 70% základného platu mesačne, banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.02.2020
1330 € mesačne
Murár

Murár

1300 € za mesiac

náplň práce: stavebné práce, murovanie, zateplovanie, obkladanie, sádrokartonárske a obdobné stavebné práce v interiéri a exteriéry.... výhody: práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti - perspektíva dlhodobej spolupráce - možnosť profesionálneho a osobnostného rastu., banská bystrica

Banská Bystrica 22.01.2020
1300 € za mesiac
Ekonómka podvojného účtovníctva

náplň práce: účtovníctvo, intrastat, mzdy a administratíva v s.r.o. do 25 zamestnancov, banská bystrica

Banská Bystrica 15.01.2020
1200 € za mesiac
Inšpektor zdvíhacích zariadení

náplň práce: - posudzovanie projektových dokumentácií - vykonávanie prehliadok, riadenie, vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených zdvíhacích zariadeniach - výkon činností technického dozoru investora – člen tímu za profesiu zdvíhacie zariadenia - výkon činností posudzovania technických zariadení / zdvíhacích – podľa požiadaviek zákazníka ...

Banská Bystrica 20.01.2020
1200 € za mesiac
IT konzultant - Špecialista podpory

náplň práce: do našej novej pobočky v banskej bystrici hľadáme nádejných kolegov, ktorým sú blízke it techonológie z oblasti dátových centier a informačných systémov a budú radi vykonávať klientom odbornú konzultačnú činnosť a budú im zároveň nápomocní pri riešení ich požiadaviek. uvítame ak majú certifikáty a skúsenosti s prevádzkou windows server, vmware, linux, sietí alebo...

Banská Bystrica 17.02.2020
1200 € za mesiac
Stavebný majster

Stavebný majster

1200 € za mesiac

náplň práce: - spracovávanie rozpočtov a kalkulácií stredných a veľkých stavieb - rozosielanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky od objednávateľov - vyhodnotenie a zapracovanie ponúk od objednávateľov - návrhy na alternatívne riešenia, príp. zmeny - schválenie a obhájenie spracovania cenovej ponuky - príprava podkladov pre uzatvorenie zmluvy - odovzdanie podkladov a cenovej ponuky výhody: ...

Banská Bystrica 22.01.2020
1200 € za mesiac
Vedúci novootvorenej maloobchodnej prevádzky

náplň práce: - zodpovednosť za naplnenie stanovených cieľov spoločnosti, - plánovanie, - zodpovednosť za naplánované ciele, - predaj tovarov, - marketingové akvizície, - vedenie kolektívu, - poskytovanie poradenstva zákazníkom - komunikácia so zákazníkmi a starostlivosť o zákazníkov, - starostlivosť o predajňu - dokladanie tovaru, udržiavanie poriadku na predajni, usporiadanie tovaru, návrh a...

Banská Bystrica 02.12.2019
1100 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

1000 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti - sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo - zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva - inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku. vedenie...

Brezno 17.01.2020
1000 € za mesiac
Agronóm spoločnosti

Agronóm spoločnosti

1000 € mesačne

náplň práce: riadenie poľnohospodárskych prác, zamestnancov na agronomickom úseku, vedenie príslušnej agendy výhody: príspevok na dopravu ubytovanie, revúca

Revúca 07.01.2020
1000 € mesačne
strojník

strojník

1000 € mesačne

náplň práce: zaistenie funkčností stroja v priebehu nájmu - opravya údržba strojov v mieste nasadenia, výjazdy na zákzky v rámci lokality, vedenie servisnej dokumentácie, údržby, kvalitný zákaznícky servis, správne technické a časové prevedenie úloh, technické práce na stavbách, pomoc kolegom michaela.rysova@ramirent.cz výhody: stabilný zamestnávateľ, školeniabalíček benefitov...

Banská Bystrica 17.01.2020
1000 € mesačne
Všeobecný administratívny pracovník

náplň práce: - vykonávanie administratívnej činnosti potrebnej pre chod firmy, - spracovávanie a vyhotovovanie zmlúv, objednávok, zákaziek, - osobná, telefonická a písomná, komunikácia s obchodnými partnermi a úradmi, - príprava a zoradenie dokumentov, pokladničných dokladov a faktúr na účtovanie, - predkladanie a vyhotovovanie návrhov pre obchodné verejné súťaže, - nákup bežných...

Banská Bystrica 26.02.2020
950 € za mesiac
1 - 20 z 77
1 - 20 z 77