1 - 20 z 649
Zoradit podľa:
Majster stavebnej výroby

Majster stavebnej výroby

520 € mesačne

náplň práce: majster stavebnej výroby dohľad nad staveniskom, riadenie a organizácia stavby, sledovanie dodržiavania časového harmonogramu stavby, riadenie a koordinácia dodávok materiálu, evidencia spotreby materiálu, koordinácia subdodávok, kontrola kvality vykonaných prác, kontrola rozsahu vykonaných prác a príprava podkladov pre fakturáciu , zvolen

Zvolen 18.09.2019
520 € mesačne
Pomocný robotník, skladník

Pomocný robotník, skladník

550 € za mesiac

krupina

Krupina 18.09.2019
550 € za mesiac
Pomocný robotník, skladník

Pomocný robotník, skladník

550 € za mesiac

banská bystrica

Banská Bystrica 18.09.2019
550 € za mesiac
Rozvozár

Rozvozár

624 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za rozvoz jedál konečným zákazníkom, - vedenie zvereného motorového vozidla, - organizovanie a plánovanie harmonogramu ciest v rámci okresu krupina, - práca s finančnou hotovosťou

Krupina 18.09.2019
624 € za mesiac
Čašník, servírka

Čašník, servírka

624 € za mesiac

náplň práce: - prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov - prijímanie objednávok - servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, obsluha pri pulte i pri stole - obsluha a údržba výčapného zariadenia - výroba miešaných nápojov podľa receptúr a ich servírovanie - účtovanie tržieb hosťom, vrátane príjmu šekov, úverových kariet, vedenie pokladne - príprava...

Detva 18.09.2019
624 € za mesiac
Junior účtovník

Junior účtovník

950 € za mesiac

náplň práce: samostatné riešenie bežných účtovných operácií v rámci podvojného účtovníctva (vedenie pokladne, účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, fakturácia...). riešenie náročnejších účtovných operácií pod dohľadom skúsenejšieho účtovníka. účtovanie účtovných prípadov v účtovnom programe. spracovávanie podkladov pre senior účtovníka. spracovávanie...

Veľký Krtíš 18.09.2019
950 € za mesiac
Asistentka riaditeľa

Asistentka riaditeľa

700 € za mesiac

náplň práce: komunikácia s lektormi a zákazníkmi. strategické myslenie, analytika. administratívna práca, excel tabuľky, komunikácia s klientmi. výhody: jazykové kurzy, osobnostný rast., banská bystrica

Banská Bystrica 18.09.2019
700 € za mesiac
Údržbár strojov a zariadení

náplň práce: - pravidelná kontrola a fyzické obhliadky hnuteľného a nehnuteľného majetku - vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení - asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti týchto zariadení - bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám ...

Brezno 17.09.2019
728 € za mesiac
Zootechnik spoločnosti

Zootechnik spoločnosti

800 € mesačne

náplň práce: zootechnik spoločnosti, hovädzí dobytok, administratívne práce ohľadom fariem a zvierat výhody: príspevok na dopravu ubytovanie, revúca

Revúca 17.09.2019
800 € mesačne
Sociálny pracovník v rámci NP Podpora DEI NS III podakt. 1.2

náplň práce: -vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení spod a sk -vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou -vedenie prípadovej práce...

Rimavská Sobota 17.09.2019
806 € za mesiac
Psychológ/psychologička

Psychológ/psychologička

900 € za mesiac

náplň práce: - psychologické poradenstvo klientom - individuálnou formou - skupinovou formou - základná diagnostika klienta pri nástupe do zariadenia - spolupráca s terapeutickým tímom - spolupráca s psychiatrom pri kontrole klienta - vedenie pridelenej spisovej dokumentácie - účasť na terénnych akciách počas roka - účasť na rodinných terapiách, zvolen

Zvolen 17.09.2019
900 € za mesiac
Poštový doručovateľ (Detva)

náplň práce: poštový doručovateľ je kvalifikovaný zamestnanec dodávajúci poštové zásielky na odovzdacie miesta, na základe pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonáva činnosti odpočtára meracích prístrojov a v prípade spĺňania predpokladov vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa. doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov), letákov, tlače a...

Detva 17.09.2019
523 € za mesiac
Psychológ v rámci NP Podpora DEI NS III.

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v cdr na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou -aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine -využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií - prevencia...

Rimavská Sobota 17.09.2019
927,50 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

637 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská služba v domove sociálnych služieb, základné sociálne a zdravotnícke služby. výhody: sociálny fond, príspevok na stravu, lučenec

Lučenec 17.09.2019
637 € za mesiac
Projektový manažér Centra rozvoja inovácií

náplň práce: do nášho tímu hľadáme strategického kolegu, s mimoriadnym potenciálom rastu, o ktorom predpokladáme, že sa stane uznávaným odborníkom v danom odbore. náplň práce: • tvorba projektov pre budovanie platformy pre vývoj a inovácie, uchádzanie sa o grantové a komerčné financovanie z národných a nadnárodných zdrojov, • vyjednávanie a obhajoba projektov, • manažment projektov •...

Lučenec 17.09.2019
1500 € za mesiac
Elektrikár

Elektrikár

4 € za hodinu

náplň práce: stavebný elektrikár výhody: dochádzkový bonus (15% z mesačnej mzdy), vianočné odmeny firemné podujatia - športové aktivity, koncoročný večierok individuálne odmeny po ukončení stavby pracovné oblečenie školenia služobné auto, krupina

Krupina 16.09.2019
4 € za hodinu
Prevádzkový montér vodovodov (Rimavská Sobota)

náplň práce: • jednoduchá údržba zariadení vodovodných sietí (pretáčanie ventilov, odkalovanie a pod.), • montáž a prevádzkové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti a vodohospodárskych objektoch, vrátane údržby a opráv, • vyhľadávanie porúch pomocou diagnostickej prístrojovej techniky. výhody: - po osvedčení, možnosť predĺžiť pp na dobu neurčitú, ...

Rimavská Sobota 16.09.2019
650 € za mesiac
Montážnik okien a tieniacej techniky

náplň práce: - montáž okien, dverí, - montáž tieniacej techniky, - montáž garážových brán, - murárske práce, - pomocné práce., lučenec

Lučenec 16.09.2019
700 € za mesiac
Konzultant pre sieťové a bezpečnostné technológie

náplň práce: - podpora a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí (v kľúčovom segmente), - návrh riešení v oblasti lan, wan, wifi sietí a v oblasti bezpečnosti, - realizácia bezpečnostných projektov v oblasti bezpečnostného auditu, penetračných testov a identifikovanie zraniteľností, - rozvoj a rozširovanie portfólia spoločnosti hlavne v oblasti bezpečnosti, - zastupovanie spoločnosti na...

Banská Bystrica 16.09.2019
1500 € za mesiac
Zvárač

Zvárač

1000 € za mesiac

náplň práce: zváranie kovových konštrukcií podľa technickej dokumentácie výhody: ubytovanie, detva

Detva 15.09.2019
1000 € za mesiac
1 - 20 z 649
1 - 20 z 649