1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Florista

Florista

624 € za mesiac

náplň práce: florista/floristka vykonáva úkony, činnosti a zásahy na rastúcich rastlinách za účelom vytvorenia požadovaného produktu a jeho ďalšieho použitia. zabezpečuje služby v okrasnom záhradníctve, vykonáva hnojenie a zavlažovanie kvetov, zabezpečuje ochranu kvetov., nitra

Nitra 12.11.2019
624 € za mesiac
Špecialista v oblasti záhradníctva

náplň práce: florista/floristka vykonáva úkony, činnosti a zásahy na rastúcich rastlinách za účelom vytvorenia požadovaného produktu a jeho ďalšieho použitia. zabezpečuje služby v okrasnom záhradníctve, vykonáva hnojenie a zavlažovanie kvetov, zabezpečuje ochranu kvetov., nitra

Nitra 12.11.2019
728 € za mesiac
Pomocné práce v poľnohospodárstve

náplň práce: pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby., nitra

Nitra 07.11.2019
520 € za mesiac
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

náplň práce: pomocné poľnohospodárske práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe, nitra

Nitra 28.10.2019
550 € za mesiac
Veterinárny lekár

Veterinárny lekár

950 € za mesiac

náplň práce: samostatný odborný pracovník v laboratóriu., nitra

Nitra 23.10.2019
950 € za mesiac
Odborný robotník

Odborný robotník

600 € za mesiac

náplň práce: práce na rybníkoch-čistenie rybníkov, kosenie, vápnenie, vysádzanie násad, kŕmenie rýb, práce v liahni, zabezpečuje prepravu rýb., nitra

Nitra 22.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

náplň práce: pomocné poľnohospodárske práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe, nitra

Nitra 18.10.2019
550 € za mesiac
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7