1 - 20 z 53
Zoradit podľa:
Ošetrovateľ hovädzieho dobytka

detva

Detva 22.08.2019
3,60 € za hodinu
Traktorista

Traktorista

5 € za hodinu

náplň práce: traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe., krupina

Krupina 22.08.2019
5 € za hodinu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

náplň práce: pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Operátor poľnohospodárskych strojov

krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Chovateľ hovädzieho dobytka

Chovateľ hovädzieho dobytka

520 € za mesiac

náplň práce: chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Operátor poľnohospodárskych strojov

krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Pomocné práce v poľnohospodárstve

náplň práce: pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

náplň práce: pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

5 € za hodinu

náplň práce: traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe., krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Vedúci pracovník v ovocnom sade

náplň práce: - vypracovávanie prvotnej evidencie (uksup, ppa, štatistiky); - koordinácia, plánovanie a kontrola prác v ovocnom sade; - staroslivosť o ovocné stromy a vykonávanie rastlinno - ochranárskej starostlivosti., krupina

Krupina 16.08.2019
3,59 € za hodinu
Chovateľ hovädzieho dobytka

Chovateľ hovädzieho dobytka

520 € za mesiac

náplň práce: chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

5 € za hodinu

náplň práce: traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe., krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

náplň práce: pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. čistí ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Operátor poľnohospodárskych strojov

krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Chovateľ hovädzieho dobytka

Chovateľ hovädzieho dobytka

520 € za mesiac

náplň práce: chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

5 € za hodinu

náplň práce: traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe., krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Operátor poľnohospodárskych strojov

krupina

Krupina 16.08.2019
5 € za hodinu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

náplň práce: pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. čistí ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby., krupina

Krupina 16.08.2019
520 € za mesiac
1 - 20 z 53
1 - 20 z 53