1 - 20 z 45
Zoradit podľa:
Robotník v dokončujúcom spracovaní

náplň práce: výkon obslužných činností pri dokončujúcom spracovaní: - zabezpečuje počas pracovnej zmeny všetky pomocné práce na linke podľa pokynov zoraďovača, - vykladá a nakladá tlačové výrobky, - vykonáva manipuláciu s paletovým vozíkom pri preprave hotových tlačových výrobkov, - zúčastňuje sa pri príprave novej zákazky. výhody: mesačná mzda od 820 € vrátane príplatkov do...

Bratislava 21.10.2020
420 € za mesiac
Knihár - rezač

Knihár - rezač

500 € za mesiac

náplň práce: • preberanie zákazky a technologického vrecka, • presné naloženie papiera do rezacieho stroja, • presné vymeranie hárku a orezávanie podľa technologického vrecka, • kontrola rezania, • kontrola rezacieho noža, výmena rezacieho noža, nastavenie stroja, • údržba stroja. výhody: mesačná mzda od 900 € vrátane príplatkov do 150 € • motivačná prémia, odmeny...

Bratislava 21.10.2020
500 € za mesiac
Robotník pri tlači

Robotník pri tlači

420 € za mesiac

náplň práce: výkon obslužných činností pri tlačovom stroji • zabezpečuje počas pracovnej zmeny všetky pomocné práce podľa pokynov prvého tlačiara resp. druhého tlačiara, • vykonáva čistenie stroja podľa pokynov tlačiara a základných pravidiel starostlivosti o tlačový stroj v súlade s manuálom na obsluhu a údržbu, • vykladá produkty na palety a manipuluje s nimi, •...

Bratislava 21.10.2020
420 € za mesiac
Mechanik polygrafických strojov II.

náplň práce: samostatná mechanická údržba a oprava polygrafických strojov a technológií: • oprava polygrafických strojov a zariadení, • výmena poškodených náhradných dielov, • renovácia náhradných dielov, • evidencia porúch a ich rozdelenie podľa štruktúry a strojov. výhody: mesačná mzda od 1050 € vrátane príplatkov do 150 € • motivačná prémia, odmeny - mimoriadne, pri...

Bratislava 21.10.2020
500 € za mesiac
Manipulačný robotník v expedícii

náplň práce: • preberanie tovaru z výroby a kontrola kvality a množstva preberaného tovaru, • preberanie tovaru z kooperačných a iných firiem a kontrola ich množstva a kvality, • balenie a páskovanie paliet v súlade s technologicko-pracovným postupom, • príprav prázdnych paliet a vrchných dosiek pre výrobu, manipulácia s prázdnymi paletami, • zaznamenávanie prevzatých paliet a ich overovanie...

Bratislava 21.10.2020
420 € za mesiac
Zoraďovač - mailingové linky

náplň práce: spracovanie zákazky na mailingových linkách na základe predpísaného technologicko-pracovného postupu, vrátane kontroly kvality vykonanej práce: - kontroluje správnosť poradia zložiek, orezu, šitia, vkladu, - počas výrobného procesu priebežne kontroluje kvalitu produktov, - zodpovedá za správnosť uloženia na palete podľa paletového lístku (počet balíkov, vrstiev, kusov), - vedie...

Bratislava 21.10.2020
530 € za mesiac
Manipulačný robotník v lisovni

náplň práce: výkon manipulačných prác s odpadovým papierom, obsluha a údržba lisovacích zariadení: - zvoz papierového odpadu (makulatúra, dutinky, biely papier) z priestorov výroby a skladov, a ich umiestnenie do kontajnerov alebo špeciálnych nádob na to určených, - nahlasovanie a evidencia porúch na lisovacích zariadeniach a manipulačnej technike, - zabezpečenie odvozu odpadového papiera podľa...

Bratislava 21.10.2020
420 € za mesiac
Knihár - zoraďovač V2

Knihár - zoraďovač V2

530 € za mesiac

náplň práce: spracovanie zákazky na stroji v2 na základe predpísaného technologicko-pracovného postupu, vrátane kontroly kvality vykonanej práce: - priebežne kontroluje vstupné polotovary (kvalitu, počet podľa paletovej visačky), - kontroluje správnosť poradia zložiek orezu, šitia, vkladu, - kontroluje správnosť uloženia na palete podľa paletového lístku (počet balíkov, vrstiev, kusov), - vedie...

Bratislava 21.10.2020
530 € za mesiac
Manipulačný robotník v lisovni

náplň práce: výkon manipulačných prác s odpadovým papierom, obsluha a údržba lisovacích zariadení: - zvoz papierového odpadu (makulatúra, dutinky, biely papier) z priestorov výroby a skladov, a ich umiestnenie do kontajnerov alebo špeciálnych nádob na to určených, - nahlasovanie a evidencia porúch na lisovacích zariadeniach a manipulačnej technike, - zabezpečenie odvozu odpadového papiera podľa...

Bratislava 21.10.2020
420 € za mesiac
Tlačiar II.

Tlačiar II.

600 € za mesiac

náplň práce: výkon a zodpovednosť za tlačiarenské práce na tlačových strojoch a na zariadeniach k nim prislúchajúcim: • zodpovedá za prípravu, tlač a preventívnu údržbu všetkých strojných zariadení a manipulačnú techniku k prislúchajúcemu nákladovému miestu, • zodpovedá za dodržiavanie, obnovovanie, zavádzanie a uplatňovanie postupov, • zodpovedá za kvalitnú tlač, • zodpovedá za...

Bratislava 21.10.2020
600 € za mesiac
Nastavovač orezových liniek

Nastavovač orezových liniek

470 € za mesiac

náplň práce: výkon obslužných činností pri tlačovom stroji vrátane zodpovednosti za dokončujúcu linku rotačného stroja a manipulačnú techniku prislúchajúcu nákladovému miestu: - zodpovedá za správnu obsluhu a zoraďovanie na dokončujúcich linkách, - nastavuje orezové nože na orezových linkách, - dbá o správne využívanie času pri príprave (údržba, prestoj, porucha) na starostlivosť o...

Bratislava 21.10.2020
470 € za mesiac
Knihár - skladanie

Knihár - skladanie

470 € za mesiac

náplň práce: spracováva zákazky podľa technologicko-pracovného postupu (tpp), technologického predpisu (tp) paletového plánu a podľa pokynov nadriadeného, - prebratie zákazky a technologického vrecka, - nastavenie skladacieho stroja podľa technologického vrecka, - kontrola správnosti vyradenia strán a presnosti lomov, - skladanie hárkov na skladacom stroji (naloženie hárkov do stroja, uloženie...

Bratislava 21.10.2020
470 € za mesiac
Manipulačný robotník v lisovni

náplň práce: výkon manipulačných prác s odpadovým papierom, obsluha a údržba lisovacích zariadení: - zvoz papierového odpadu (makulatúra, dutinky, biely papier) z priestorov výroby a skladov, a ich umiestnenie do kontajnerov alebo špeciálnych nádob na to určených, - nahlasovanie a evidencia porúch na lisovacích zariadeniach a manipulačnej technike, - zabezpečenie odvozu odpadového papiera podľa...

Bratislava 21.10.2020
420 € za mesiac
Knihár - zoraďovač V1

Knihár - zoraďovač V1

500 € za mesiac

náplň práce: spracovanie zákazky na stroji v1 na základe predpísaného technologicko-pracovného postupu, vrátane kontroly kvality vykonanej práce: - priebežne kontroluje vstupné polotovary (kvalitu, počet podľa paletovej visačky), - kontroluje správnosť poradia zložiek orezu, šitia, vkladu, - kontroluje správnosť uloženia na palete podľa paletového lístku (počet balíkov, vrstiev, kusov), - vedie...

Bratislava 21.10.2020
500 € za mesiac
Manažér centra kompetencií industriálnej tlače

náplň práce: - vedenie centra kompetencií industriálnej tlače - vytváranie metodiky a stratégie tohto centra - komunikácia s centrálou v japonsku, bratislava

Bratislava 19.10.2020
1500 € za mesiac
Obchodný zástupca

Obchodný zástupca

750 € za mesiac

náplň práce: - získavanie nových zákazníkov, - vybavovanie objednávok, - príprava podkladov pre e-shop, - propagácia e-shopu., martin

Martin 16.10.2020
750 € za mesiac
Tlačiar

Tlačiar

850 € za mesiac

náplň práce: - obsluha solventnej a uv tlačiarne - zodpovedný prístup k materiálom - pravidelná údržba stroja - priebežná kontrola kvality tlače a kontrola tlačových výstupov - vyraďovanie grafík pre tlač - evidencia materiálu výhody: skvelý pracovný koletív, prešov

Prešov 12.10.2020
850 € za mesiac
Tlačiar na digitálnom tlačovom stroji

náplň práce: obsluha a tlač na digitálnom tlačovom stroji, organizácia dát výhody: - každoročné zvyšovanie mzdy - koncoročné prémie, martin

Martin 08.10.2020
850 € za mesiac
Strojmajster knihárskej linky - zoraďovač

náplň práce: nastavovanie a obsluha knihárskej linky, čistenie, ošetrovanie a bežná údržba prideleného technického zariadenia, kontrola pracovného procesu a výsledkov práce, kontrola kvality vyrábaného produktu, operatívne riešenie vzniknutých technických problémov, zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce. výhody: - stabilita a perspektíva spoločnosti, - samostatnosť pri riešení...

Prešov 02.10.2020
4,50 € za hodinu
Grafik

Grafik

6 € za hodinu

náplň práce: ako grafik odpovedáš za tvorbu kreatívnych a štýlových grafických návrhov. budeš vytvárať grafiky podľa požiadaviek klientov priamo u nás vo firme. dlhoročná existencia našej spoločnosti na reklamnom trhu a prax je pre teba istotou, že táto práca bude kreatívna, pri každej zákazke sa niečo nové naučíš. ak niečo nevieš, máš otázku alebo máš inovatívny nápad, nebojíš sa...

Galanta 28.09.2020
6 € za hodinu
1 - 20 z 45
1 - 20 z 45