1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Kurič

Kurič

254,80 € za mesiac

náplň práce: pracovná činnosť v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác, lučenec

Lučenec 27.08.2019
254,80 € za mesiac
Údržbár

Údržbár

637 € za mesiac

náplň práce: pracovné činnosti z okruhu remeselných, opravárskych a údržbárskych prác, lučenec

Lučenec 26.08.2019
637 € za mesiac
Vedúci pracovník údržby prenajatých budov a areálov

náplň práce: pracovnou náplňou bude riadiť podriadených zamestnancov, s odbornou starostlivosťou zodpovedať za prenajaté nehnuteľnosti a starostlivosť o tieto nehnuteľnosti so zodpovednosťou riadneho hospodára, pripravovať plán práce a prideľovať prácu jemu podriadeným zamestnancom, bude zodpovedný za materiálno-technické vybavenie, bude zabezpečovať spotrebný materiál, kontrolovať prácu...

Lučenec 01.09.2019
728 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3