1 - 12 z 12
Zoradit podľa:
Koordinátor sociálnych služieb

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto – koordinátor sociálnych služieb pre zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu, jedáleň, práčovňu, prepravnú službu a denný stacionár požadované predpoklady: • vš vzdelanie ii. st., v odbore sociálna práca • znalosť práce s pc – word, excel, outlook • organizačné schopnosti pre zabezpečovanie a...

Pezinok 26.06.2017
Dohodou
Príslušník Mestskej polície Pezinok

náplň práce: mesto pezinok – mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície pezinok, s týmito požiadavkami: zamestnávateľ: mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 01 pezinok funkcia: príslušník mestskej polície kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší...

Pezinok 22.06.2017
Dohodou
Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD - Výberové konanie

náplň práce: záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 14 pezinok. záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu tsp. zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: •žiadosť o prijatie do prac.pomeru na pozíciu...

Pezinok 26.06.2017
Dohodou
Správca objektu športovo oddychového areálu

náplň práce: správca objektu športovo oddychového areálu. prevádzkovanie bowlingu, zásobovanie tovarom, udržiavanie čistoty areálu, udržiavanie čistoty budovy šoa, pranie futbalových dresov, otváranie šatní, ihrísk., detva

Detva 21.06.2017
Dohodou
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

Dohodou

banská bystrica

Banská Bystrica 26.06.2017
Dohodou
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: upratovacie práce v okolí obecných budov, plevanie brehu pri cintoríne, zametanie a údržba verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, plevanie okrasných kvetín v miestnom parku, strihanie kríkov, čistenie rigolov pri miestnych komunikáciách, údržba zelene v obci, np - praxou k zamestnaniu, uoz do 25 rokov v evidencii min. 3 mesiace, uoz do 29 rokov v evidencii min. 6 mesiacov, žilina

Žilina 12.06.2017
od 220 € mesačne
Referent stavebného na územného plánovania

náplň práce: referent stavebného a úzmeného plánovania + spoloč. stavebný úrad, žilina

Žilina 15.06.2017
Dohodou
Pomocný robotník

Pomocný robotník

do 436 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: udržiavanie poriadku verejných priestranstiev , kosenie, údržba a úprava verejnej zelene, odstraňovanie nečistôt a nánosov pri miestnych komunikáciách, likvidácia nelegálnych skládok, údržba a úprava verejnej zelene, udržiavanie poriadku v športovom areály, v zimnom období úprava povrchov chodníkov , údržba cintorínov -kosenie, hrabanie, zametanie., zlaté moravce

Zlaté Moravce 05.06.2017
do 436 € za mesiac
Opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovat. služby

náplň práce: - zabezpečuje a poskytuje opatrovateľskú službu vo zverenej domácnosti mobilným a imobilným obyvateľom, - vykonáva sebaobslužné úkony, -úkony starostlivosti o domácnosť - zabezpečuje kontakt s úradným, zdravotníckym a spoločenským prostredím formou sprievodu., bratislava

Bratislava 29.05.2017
Dohodou
Administratívny pracovník (absolventská prax)

náplň práce: forma absolventskej praxe § 51 zákona č. 5/2004 z.z. pomocné administratívne práce v kancelárii obecného úradu., ilava

Ilava 23.05.2017
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

Dohodou

náplň práce: upratovanie administratívnej budovy., bratislava

Bratislava 11.05.2017
Dohodou
samostaný referent stavebného úradu

náplň práce: vydávanie rozhodnutí a opatrení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá, oznámení, stanovísk a vyjadrení, správa majetku obce, investičná činnosť - plánovanie organizácia, kontrola a preberanie stavebných prác, inžinierska činnosť, vybavovanie žiadostí občanov a organizácií, územmnoplánovacia dokumentácia, obstarávanie dodávateľských prác podľa zákona...

Trenčín 10.05.2017
Dohodou
1 - 12 z 12
1 - 12 z 12