1 - 16 z 16
Zoradit podľa:
Opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovat. služby

náplň práce: - zabezpečuje a poskytuje opatrovateľskú službu vo zverenej domácnosti mobilným a imobilným obyvateľom, - vykonáva sebaobslužné úkony, -úkony starostlivosti o domácnosť - zabezpečuje kontakt s úradným, zdravotníckym a spoločenským prostredím formou sprievodu. termín výberového konania: 15. 6. 2017 informácie pre záujemcu: žiadosti zaslať na adresu: miestny úrad...

Bratislava 21.04.2017
Dohodou
Pomocná kuchárka/pomocná sila

náplň práce: pomocná kuchárka/pomocná sila pomocné práce v kuchyni , skalica

Skalica 24.04.2017
Dohodou
Pomocný pracovník

náplň práce: pomocná pracovná sila pri údržbe budov a areálov., svidník

Svidník 22.04.2017
Dohodou
samostaný referent stavebného úradu

náplň práce: vydávanie rozhodnutí a opatrení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá, oznámení, stanovísk a vyjadrení, správa majetku obce, investičná činnosť - plánovanie organizácia, kontrola a preberanie stavebných prác, inžinierska činnosť, vybavovanie žiadostí občanov a organizácií, územmnoplánovacia dokumentácia, obstarávanie dodávateľských prác podľa zákona...

Trenčín 11.04.2017
Dohodou
Všeobecný administratívny pracovník

bardejov

Bardejov 11.04.2017
Dohodou
Administratívny pracovník OÚ - účtovníčka

náplň práce: sekretárske práce, bežné administratívne práce, vedenie účtovníctva, mzdy, majetok, dane, sobrance

Sobrance 24.04.2017
Dohodou
Referent stavebného na územného plánovania

náplň práce: referent stavebného a úzmeného plánovania + spoloč. stavebný úrad, výberové konanie dňa 27.02.2017 o 09,00 hod., úpsvar žilina, klub práce č.1 termín výberového konania: 27. 2. 2017

Žilina 05.04.2017
Dohodou
Údržba verejných priestranstiev

Údržba verejných priestranstiev

od 435 do 450 € za mesiac

náplň práce: údržba verejných priestranstiev v obci., bardejov

Bardejov 22.04.2017
od 435 do 450 € za mesiac
Príslušník mestskej polície

náplň práce: ochrana verejného poriadku v obci podľa zákona o obecnej polícii výhody: ubytovanie zľava na mhd, hodnostné príplatky, vernostná odmena, bratislava

Bratislava 22.04.2017
Dohodou
Referent spoločného stavebného úradu

náplň práce: odborné špecializované práce vo vymedzene oblasti, samostatné zabezpečovanie úloh, agend, analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov. stavebný odbor. všeobecné spôsobilosti:znalosť zákonov č. 50/1976, 71/1967 a 369/1990. osobnostné predpoklady: časová flexibilita, bezúhonnosť, samostanosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, spolahlivosť...

Pezinok 31.03.2017
Dohodou
Administratívny pracovník (absolventská prax)

náplň práce: forma absolventskej praxe § 51 zákona č. 5/2004 z.z. pomocné administratívne práce v kancelárii obecného úradu., ilava

Ilava 22.04.2017
Dohodou
Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD - Výberové konanie

náplň práce: záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 14 pezinok. záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu tsp. zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: •žiadosť o prijatie do prac.pomeru na pozíciu...

Pezinok 17.03.2017
Dohodou
Príslušník Mestskej polície Pezinok

náplň práce: mesto pezinok – mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície pezinok, s týmito požiadavkami: zamestnávateľ: mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 01 pezinok funkcia: príslušník mestskej polície kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší...

Pezinok 23.04.2017
Dohodou
Riaditeľ Základnej školy 1.- 5. ročník / Výberové konanie

náplň práce: uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v §3 ods. 5 zák. č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení nesk.predpisov v zákone č. 317/2009 z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v jeho vykonávacích predpisoch, ako aj podmienky podľa §3 zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom...

Pezinok 22.04.2017
Dohodou
Administrativná pracovníčka

náplň práce: mzdy, podvojné účtovníctvo - rozpočtové, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, administratíva samosprávy výhody: možnosť vzdelávania prostredníctvom organizovaných školení, ilava

Ilava 08.03.2017
Dohodou
Hlavný kontrolór obce

náplň práce: podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení., prešov

Prešov 07.03.2017
Dohodou
1 - 16 z 16
1 - 16 z 16