1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Referent miestnych daní, poplatku za KO a poplatku za rozvoj

náplň práce: agenda miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj, senec

Senec 22.08.2017
Dohodou
Referent terénnej opatrovateľskej služby

Referent terénnej opatrovateľskej služby

od 650 do 750 € za mesiac

náplň práce: koordinácia a administrácia opatrovateliek v teréne, príprava podkladov pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb, senec

Senec 21.08.2017
od 650 do 750 € za mesiac
Referent stavebného na územného plánovania

náplň práce: referent stavebného a úzmeného plánovania + spoloč. stavebný úrad, žilina

Žilina 16.08.2017
Dohodou
samostaný referent stavebného úradu

náplň práce: vydávanie rozhodnutí a opatrení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá, oznámení, stanovísk a vyjadrení, správa majetku obce, investičná činnosť - plánovanie organizácia, kontrola a preberanie stavebných prác, inžinierska činnosť, vybavovanie žiadostí občanov a organizácií, územmnoplánovacia dokumentácia, obstarávanie dodávateľských prác podľa zákona...

Trenčín 10.08.2017
Dohodou
Odborný pracovník

náplň práce: odborný pracovník, hlohovec

Hlohovec 04.08.2017
Dohodou
učiteľ/ka v materskej škole

michalovce

Michalovce 26.07.2017
Dohodou
Administratívny pracovník (absolventská prax)

náplň práce: forma absolventskej praxe § 51 zákona č. 5/2004 z.z. pomocné administratívne práce v kancelárii obecného úradu., ilava

Ilava 21.07.2017
Dohodou
Hlavný kontrolór Mesta Pezinok

náplň práce: mestské zastupiteľstvo v pezinku, uznesením msz č. 116/2017 zo dňa 06.07.2017, v y h l á s i l o voľbu hlavného kontrolóra mesta pezinok na deň 28.september 2017 (štvrtok) s týmito predpokladmi a požiadavkami: 1. kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (§ 18a odsek 1 zákona č. 369/1990 zb.) 2. požadované doklady: výpis z registra trestov nie starší ako tri...

Pezinok 09.08.2017
Dohodou
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

Dohodou

banská bystrica

Banská Bystrica 07.07.2017
Dohodou
Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD - Výberové konanie

náplň práce: záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 14 pezinok.uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 07.8.2017. záujemcovia, ktorých žiadosti do výber.konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výber.konania. zoznam...

Pezinok 29.06.2017
Dohodou
Administratívny pracovník OÚ - účtovníčka

náplň práce: sekretárske práce, bežné administratívne práce, vedenie účtovníctva, mzdy, majetok, dane, sobrance

Sobrance 27.06.2017
Dohodou
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11