1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Administratívny pracovník (absolventská prax)

náplň práce: forma absolventskej praxe § 51 zákona č. 5/2004 z.z. pomocné administratívne práce v kancelárii obecného úradu., ilava

Ilava 22.05.2017
Dohodou
Odborný referent

Odborný referent

od 600 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie údržby a výsadby zelene, stanoviská k prekopávkam, čistota verejných priestranstiev, kontrola odvozu odpadu, agenda súvisiaca s chovom psov, košice

Košice 23.05.2017
od 600 € za mesiac
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: upratovacie práce v okolí obecných budov, plevanie brehu pri cintoríne, zametanie a údržba verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, plevanie okrasných kvetín v miestnom parku, strihanie kríkov, čistenie rigolov pri miestnych komunikáciách, údržba zelene v obci, np - praxou k zamestnaniu, uoz do 25 rokov v evidencii min. 3 mesiace, uoz do 29 rokov v evidencii min. 6 mesiacov, žilina

Žilina 18.05.2017
od 220 € mesačne
pomocný robotník

náplň práce: pomocný robotník, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 17.05.2017
Dohodou
Odborný pracovník

náplň práce: odborný pracovník odborné práce pri obdnove hradu plaveč, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 17.05.2017
Dohodou
terénny pracovník

náplň práce: výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júna 2017 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky mestského úradu vo fiľakove (1. poschodie, č. dv. 106) záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (tsp, tp alebo...

Lučenec 17.05.2017
Dohodou
odborný garant komunitného centra

náplň práce: výberové konanie sa uskutoční dňa 19/06/2017 o 9:00 hod. v priestoroch malej zasadačky mestského úradu fiľakovo (1. poschodie, č.dv.106) záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mesto fiľakovo, mestský úrad, radničná 25, 98601 fiľakovo. záujemcovia vo svojej žiadosti...

Lučenec 17.05.2017
Dohodou
terénny sociálny pracovník

náplň práce: výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júna 2017 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky mestského úradu vo fiľakove (1. poschodie, č. dv. 106) záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (tsp, tp alebo...

Lučenec 17.05.2017
Dohodou
Referent stavebného na územného plánovania

náplň práce: referent stavebného a úzmeného plánovania + spoloč. stavebný úrad, výberové konanie dňa 27.02.2017 o 09,00 hod., úpsvar žilina, klub práce č.1

Žilina 19.05.2017
Dohodou
Mestský policajt

náplň práce: činnosť mestského policajta. vek - starší ako 21 rokov. zbrojný preukaz na skupinu c. výberové konanie sa uskutoční dňa 23.05.2017 o 09,00 hod. na mestskom úrade, ul. šafárikova 29, 04801 rožňava.

Rožňava 22.05.2017
Dohodou
Matrikár

Matrikár

Dohodou

náplň práce: - pracovník verejnej správy - matrikár, samostaný odborný pracovník - sociálne veci, evidencia obyvateľov, voľby,..., levice

Levice 11.05.2017
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

Dohodou

náplň práce: upratovanie administratívnej budovy., bratislava

Bratislava 11.05.2017
Dohodou
Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD - Výberové konanie

náplň práce: záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 14 pezinok. záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu tsp. zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: •žiadosť o prijatie do prac.pomeru na pozíciu...

Pezinok 10.05.2017
Dohodou
Príslušník Mestskej polície Pezinok

náplň práce: mesto pezinok – mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície pezinok, s týmito požiadavkami: zamestnávateľ: mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 01 pezinok funkcia: príslušník mestskej polície kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší...

Pezinok 10.05.2017
Dohodou
samostaný referent stavebného úradu

náplň práce: vydávanie rozhodnutí a opatrení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá, oznámení, stanovísk a vyjadrení, správa majetku obce, investičná činnosť - plánovanie organizácia, kontrola a preberanie stavebných prác, inžinierska činnosť, vybavovanie žiadostí občanov a organizácií, územmnoplánovacia dokumentácia, obstarávanie dodávateľských prác podľa zákona...

Trenčín 10.05.2017
Dohodou
Vedúci Oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu

náplň práce: - komplexné riadenie a vedenie oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu, odboru sociálnych vecí a rodiny, mestského úradu dolný kubín a zodpovednosť za jeho činnosť - organizovanie a koordinovanie pracovných činností na oddelení - zodpovednosť za účelné a efektívne hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom - vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci...

Dolný Kubín 03.05.2017
Dohodou
Administratívny pracovník OÚ - účtovníčka

náplň práce: sekretárske práce, bežné administratívne práce, vedenie účtovníctva, mzdy, majetok, dane, sobrance

Sobrance 27.04.2017
Dohodou
Príslušník mestskej polície

náplň práce: ochrana verejného poriadku v obci podľa zákona o obecnej polícii výhody: ubytovanie zľava na mhd, hodnostné príplatky, vernostná odmena, bratislava

Bratislava 26.04.2017
Dohodou
Opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovat. služby

náplň práce: - zabezpečuje a poskytuje opatrovateľskú službu vo zverenej domácnosti mobilným a imobilným obyvateľom, - vykonáva sebaobslužné úkony, -úkony starostlivosti o domácnosť - zabezpečuje kontakt s úradným, zdravotníckym a spoločenským prostredím formou sprievodu., bratislava

Bratislava 21.04.2017
Dohodou
Pomocný pracovník

náplň práce: pomocná pracovná sila pri údržbe budov a areálov., svidník

Svidník 26.04.2017
Dohodou
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22