1 - 12 z 12
Zoradit podľa:
Terénny sociálny pracovník

náplň práce: terénny sociálny pracovník v obci pukanec. podrobnosti k vypísanému výberovému konaniu sú uvedené na www.pukanec.sk. žiadosť o zaradenie do výberového konania podľa podkladov predložiť do 22.3.2017., levice

Levice 24.03.2017
Dohodou
Administratívny pracovník (absolventská prax)

náplň práce: forma absolventskej praxe § 51 zákona č. 5/2004 z.z. pomocné administratívne práce v kancelárii obecného úradu., ilava

Ilava 23.03.2017
Dohodou
Informátor Mestskej polície Dolný Kubín – chránená dielňa

náplň práce: • sledovanie výstupu kamerového systému, vyhodnocovanie informácií a odovzdávanie týchto informácií hliadke mestskej polície; • preberanie telefonických hovorov z núdzového telefónneho čísla 159 a ostatných telefónnych čísiel mestskej polície, obsluha telefonického záznamníka; • odovzdávanie informácií z telefonických podnetov hliadke mestskej polície; • zapisovanie...

Dolný Kubín 21.03.2017
Dohodou
Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD - Výberové konanie

náplň práce: záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 14 pezinok. záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu tsp. zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: •žiadosť o prijatie do prac.pomeru na pozíciu...

Pezinok 17.03.2017
Dohodou
Príslušník Mestskej polície Pezinok

náplň práce: mesto pezinok – mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície pezinok, s týmito požiadavkami: zamestnávateľ: mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 01 pezinok funkcia: príslušník mestskej polície kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší...

Pezinok 24.03.2017
Dohodou
Správca Spoločenského domu a športového areálu

náplň práce: správca vykonáva nielen kancelársku činnosť, ale najmä činnosť fyzickú, musí byť najmä manuálne zručný. náplň práce: zabezpečenie prevádzky spoločenského domu a športového areálu, drobné opravy, preventívna údržba, vybavovanie objednávok a vystavovanie faktúr za prenájom miestností, vypracovanie zmlúv o prenájme, údržbe zelene, udržiavanie čistoty a hygieny v...

Pezinok 16.03.2017
Dohodou
Referent stavebného na územného plánovania

náplň práce: referent stavebného a úzmeného plánovania + spoloč. stavebný úrad, výberové konanie dňa 27.02.2017 o 09,00 hod., úpsvar žilina, klub práce č.1 termín výberového konania: 27. 2. 2017

Žilina 14.03.2017
Dohodou
Riaditeľ Základnej školy 1.- 5. ročník / Výberové konanie

náplň práce: uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v §3 ods. 5 zák. č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení nesk.predpisov v zákone č. 317/2009 z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v jeho vykonávacích predpisoch, ako aj podmienky podľa §3 zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom...

Pezinok 10.03.2017
Dohodou
Administrativná pracovníčka

náplň práce: mzdy, podvojné účtovníctvo - rozpočtové, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, administratíva samosprávy výhody: možnosť vzdelávania prostredníctvom organizovaných školení, ilava

Ilava 08.03.2017
Dohodou
Hlavný kontrolór obce

náplň práce: podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení., prešov

Prešov 07.03.2017
Dohodou
Príslušník mestskej polície

náplň práce: ochrana verejného poriadku v obci podľa zákona o obecnej polícii výhody: ubytovanie zľava na mhd, hodnostné príplatky, vernostná odmena, bratislava

Bratislava 24.03.2017
Dohodou
Špecialista verejného obstarávania

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti: • denný monitoring vestníka vedeného úradom pre verejné obstarávanie, • monitoring internetových stránok jednotlivých verejných obstarávateľov, • príprava podkladov k ponukám vo verejnom obstarávaní v zmysle súťažných podkladov a zákona č. 343/2006 z. z. o verejnom obstarávaní, • príprava podkladov k ponukám pre súkromný...

Bratislava 18.02.2017
Dohodou
1 - 12 z 12
1 - 12 z 12