1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
Upratovačka / Upratovač

hľadáme upratovačku / upratovača na upratovanie administratívnej budovy. upratuje sa denne pondelok - piatok v čase od 7:00 - 13:30. hľadáme niekoho zodpovedného a ochotného pracovať. dohodnutá odmena 4.-€ na / 1 hod. pekné a čisté prostredie v centre mesta. , staré mesto, vedlajší pracovný pomer, samospráva, upratovačka / upratovač

Staré mesto 16.10.2017
Dohodou
Terénny sociálny pracovník

náplň práce: aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciáálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných soc. služieb, vytváranie individuálnych plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 16.10.2017
Dohodou
samostaný referent stavebného úradu

náplň práce: vydávanie rozhodnutí a opatrení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá, oznámení, stanovísk a vyjadrení, správa majetku obce, investičná činnosť - plánovanie organizácia, kontrola a preberanie stavebných prác, inžinierska činnosť, vybavovanie žiadostí občanov a organizácií, územmnoplánovacia dokumentácia, obstarávanie dodávateľských prác podľa zákona...

Trenčín 13.10.2017
Dohodou
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

od 435 € za mesiac

výhody: stravné lístky, dovolenka navyše nad rámec zákona, doplnková dôchodková spoločnosť,, banská bystrica

Banská Bystrica 06.10.2017
od 435 € za mesiac
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa – právnická fakulta iné kritériá a požiadavky: - odporúčaná prax, min. 3 roky - znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy - bezúhonnosť - komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, odolnosť voči stresu - práca s microsoft office (word, excel, outlook) - vodičský...

Pezinok 06.10.2017
Dohodou
Príslušník Mestskej polície Pezinok

náplň práce: mesto pezinok – mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície pezinok, s týmito požiadavkami: zamestnávateľ: mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 01 pezinok funkcia: príslušník mestskej polície kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší...

Pezinok 12.10.2017
Dohodou
Údržbár, vrátnik, prevádzkový pracovník

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto údržbár, vrátnik, prevádzkový pracovník v nocľahárni mesta pezinok požadované predpoklady: • vzdelanie - stredné odborné • bezúhonnosť • operatívnosť, samostatnosť, profesionálne vystupovanie, flexibilita, kompetentnosť ďalšie kompetencie a požiadavky: • schopnosť pracovať so závislým klientom • schopnosť...

Pezinok 03.10.2017
Dohodou
Inštruktor sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb požadované predpoklady: • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (v študijnom odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia), alebo • vyššie odborné vzdelanie, alebo • vš vzdelanie i. alebo ii. st....

Pezinok 03.10.2017
Dohodou
Prednosta úradu MČ - zastupovanie počas dlhodobej PN

náplň práce: - zastupovanie prednostu miestneho úradu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu - prideľovanie pošty, bežných a prierezových úloh a kontrola ich plnenia - vykonávanie zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov - administrovanie dochádzky vedúcich organizačných útvarov a celkovo evidencie dochádzky - riadenie zverených úloh a projektov v podmienkach miestneho úradu...

Košice 13.10.2017
Dohodou
Vedúci podnikateľského oddelenia a informatiky

náplň práce: kritéria a požiadavky na uchádzačov o pracovnú pozíciu oddelenie podnikateľských činností a informatiky - vedúci oddelenia : - vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa so zameraním na právo (judr.) - predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č.552/2003 z. z.) - prax vo vedúcej funkcii vítaná - organizačné a riadiace schopnosti výhody: možnosť trvalého...

Košice 13.10.2017
Dohodou
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10