1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Vedúci útvaru strategických činností

náplň práce: územné plánovanie a stavebná činnosť. zabezpečovanie investičnej výstavby mesta, plnenie kapitálového rozpočtu mesta. riadenie činností útvaru zabezpečujúceho stavebný úrad, cestné hospodárstvo, životné prostredie, správu majetku mesta atď. výhody: plat v zmysle zákona č. 553/2003 z.z, nástupné zaradenie do pt 8, nástupný plat 1200 eur + variabilné zložky platu. plný...

Pezinok 12.10.2019
1200 € za mesiac
Samostatný odborný referent

Samostatný odborný referent

650 € za mesiac

náplň práce: matrika, evidencia obyvateľov, sociálna agenda, overovanie podpisov a listín, podateľňa., pezinok

Pezinok 18.10.2019
650 € za mesiac
Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

náplň práce: opatrovateľský kurz - podmienka. opatrovateľka - pomáha pri základnej osobnej hygiene, pomáha pri prezliekaní, obliekaní a obúvaní, pomáha pri stravovaní, dbá o hygienu lôžka a celej miestnosti, sprevádza prijímateľov sociálnej služby pri pobyte na čerstvom vzduchu a pri kultúrno-spoloč.podujatiach mimo zariadenia, vykonáva drobné nákupy prijímateľom sociaálnej služby, pomáha...

Pezinok 18.10.2019
650 € mesačne
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3