1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Riaditeľ Mestského podniku služieb

náplň práce: riadenie a zodpovednosť za celkový chod mestského podniku: • vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania, • vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu na príslušný kalendárny rok, • riadenie mestského podniku v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom, • vydávanie a aktualizovanie interných...

Pezinok 16.07.2019
2200 € za mesiac
Referent právnik

Referent právnik

1100 € za mesiac

náplň práce: právna agenda mesta v rámci oddelenia mestského úradu v pezinku. rámcový popis pracovnej pozície: občianske právo hmotné a procesné, obchodné právo, správne právo, pracovné právo, právo v oblasti stavebného konania. prípravu návrhov, podaní a odvolaní vyjadrení. poskytovanie interného poradenstva a spracovanie právnych stanovísk v rozsahu pridelenej agendy., pezinok

Pezinok 09.07.2019
1100 € za mesiac
Referent Spoločného obecného (stavebného) úradu

náplň práce: - príprava podkladov na povoľovaciu činnosť, kontrolnú činnosť vrátane ukladania sankcií v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona o priestupkoch, - vedenie konaní podľa ustanovení zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní a zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní, vrátane prípravy rozhodnutí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä...

Pezinok 30.06.2019
800 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3