1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Referent úverov zo ŠFRB a výstavby

náplň práce: - prijímanie, kontrola a overovanie žiadostí o podporu zo šfrb - kontrola čerpania poskytnutých úverov šfrb, súladu faktúr so schválenou pd a realizovanými prácami - technický dozor na stavbách realizovaných mestom pezinok, riešenie reklamácií, odovzdanie do majetku mesta - zabezpečenie projektovej prípravy stavieb a inžinierskej činnosti pre všetky konania podľa stavebného...

Pezinok 20.03.2020
1100 € za mesiac
Referent výstavby

Referent výstavby

1100 € za mesiac

náplň práce: - výkon investičnej činnosti mesta, príprava a uskutočňovanie stavieb v súlade s rozpočtom mesta - kontrola vecnej správnosti faktúr stavieb mesta, odovzdanie staveniska, prevzatie prác a stavieb - technický dozor na stavbách realizovaných mestom pezinok, riešenie reklamácií, odovzdanie do majetku mesta - zabezpečenie projektovej prípravy stavieb a inžinierskej činnosti pre všetky...

Pezinok 20.03.2020
1100 € za mesiac
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2