1 - 4 z 4
Zoradit podľa:
Odborný referent odd. výstavby, investícií a ŽP

náplň práce: odborná činnosť na úseku územného plánovania vrátane spolupráce pri obstarávaní nového územného plánu alebo jeho dodatkov, odborná činnosť na úseku cestnej dopravy a miestnych komunikácií v obci, technický dozor pri investičnej činnosti, kde investorom je mesto. výhody: dlhšia dovolenka a iné výhody v zmysle kolektívnej zmluvy, osobný príplatok, 13. plat, odmeny, vzdelávanie., žarnovica

Žarnovica 02.07.2019
850 € za mesiac
Referent pre podnikateľskú činnosť

náplň práce: • kompletná agenda týkajúca sa podnikateľov, samostatne hospodáriacich roľníkov • správa daní a poplatkov – predajné automaty, nevýherné hracie automaty, užívanie verejných priestranstiev, ubytovanie • vydávanie rybárskych lístkov, povolení na verejné kultúrne podujatia • monitorovanie a pravidelné sledovanie legislatívnych zmien v oblasti daní a poplatkov • spracovanie...

Lučenec 01.07.2019
674 € za mesiac
Referent na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry

náplň práce: - spolupráca pri vypracovaní, resp. obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, - spolupráca pri vypracovaní koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja mesta, - spolupráca na vypracovaní zadávacích dokumentov a ideových štúdií, - usmerňovanie územného rozvoja mesta v zmysle schválených územnoplánovacích dokumentácií a...

Banská Bystrica 01.07.2019
Dohodou
Samostatný odborný referent

náplň práce: - zabezpečuje celkovú prevádzku a služby informačného centra (kancelárske, ubytovacie, informačné, predajné a pod.), - zhromažďuje všeobecné informácie o meste a regióne, vykonáva ich spracovanie a zverejňovanie občanom, - spracováva podklady do novobanských novín, prepisuje články do novobanských novín, - zodpovedá za spravovanie ekonomickej agendy ic, obsluhuje registračnú...

Žarnovica 01.07.2019
Dohodou
1 - 4 z 4
1 - 4 z 4