1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: čistenie verejných priestranstiev., kežmarok

Kežmarok 27.03.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

696 € za mesiac

náplň práce: • spracovanie grafických a textových podkladov • evidencia obecnej kroniky • evidencia hrobových miest • fotodokumentácia obecných akcií • aktualizácia webovej a fcb stránky obce • evidovanie chovateľov domácich zvierat, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 26.03.2020
696 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

970 € za mesiac

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri riešení osobných záležitostí; - sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom...

Kežmarok 20.03.2020
970 € za mesiac
Odborný referent

Odborný referent

642 € za mesiac

náplň práce: odborný referent obecného úradu., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 20.03.2020
642 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

905,24 € za mesiac

náplň práce: popis pracovného miesta je uvedený na www.svit.sk, poprad

Poprad 20.03.2020
905,24 € za mesiac
Projektový manažér, referent/ka verejného obstarávania

náplň práce: - monitorovanie a vyhľadávanie grantových možností v domácom prostredí aj zahraničí (čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov eú, podporných programov a grantov ministerstiev, štátnych orgánov a inštitúcií, prešovského samosprávneho kraja) - príprava projektových žiadostí z rôznych finančných zdrojov a realizácia dotačných projektov, príp. spracovávanie...

Poprad 20.03.2020
1000 € za mesiac
technický pracovník

technický pracovník

750 € mesačne

náplň práce: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, vrátane súhlasu so pracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: referent@lucivna.sk. tlačivo - "súhlas so spracovaním osobných údajov" v zmysle platnej legislatívy je zverejnené na webovej stránke obce lučivná, prípadne si ho môžu záujemcovia vyzvihnúť na obecnom úrade v lučivnej počas stránkových hodín....

Poprad 20.03.2020
750 € mesačne
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

580 € za mesiac

náplň práce: - administratívne činnosti - udržiavanie životného prostredia - 37,5 hodín týždenne, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 20.03.2020
580 € za mesiac
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: údržba budov a zelene, pomocné práce v kuchyni., svidník

Svidník 20.03.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: pracovník zabezpečuje čistenie a údržbu areálov, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované práce súvisiace s čistením a údržbou areálov. úprava a údržba vonkajších a vnútorných priestorov i budov v obci., svidník

Svidník 20.03.2020
580 € za mesiac
Pomocný administratívny pracovník

náplň práce: administratíva, zverejňovanie dokumentov na webovej stránke, fotografovanie na akciách obce, vedenie skladovej evidencie majetku obce, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 20.03.2020
580 € za mesiac
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11