1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Školský právnik

Školský právnik

705 € za mesiac

náplň práce: pracovné miesto bude vytvorené v rámci národného projektu " praxou k zamestnaniu 2", košice

Košice 12.09.2019
705 € za mesiac
Referent oddelenia výstavby a majetku

náplň práce: rámcová náplň práce: • vykonáva prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania, • zabezpečuje územné plánovanie, • zabezpečuje, organizuje a riadi prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác, • vykonáva činnosti...

Trebišov 11.09.2019
1800 € za mesiac
Pomocný administratívny pracovník

trebišov

Trebišov 28.08.2019
Dohodou
Referent spoločného stavebného úradu

náplň práce: vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni spoločného stavebného úradu – vykonávanie rozhodovacej činnosti stavebného úradu i. stupňa na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a v súlade so zámermi územného plánu obce, inžinierska činnosť pre potreby vydania rozhodnutí pre obec. vykonávanie...

Michalovce 26.08.2019
850 € za mesiac
Učiteľka v MŠ

náplň práce: edukačná a výchovná činnosť v mš, michalovce

Michalovce 01.09.2019
Dohodou
Účtovník

Účtovník

Dohodou

náplň práce: • komplexné vedenie účtovníctva, • spracovávanie a kontrola finančných výkazov, • zostavenie účtovnej, mesačnej a ročnej závierky, • kontrola účtovných operácií podľa štandardov slovenského účtovníctva, • kontrola hlavnej knihy a inventarizácia účtov, • komunikácia s sp, zp, dú, • komplexné spracovanie miezd, • správa a účtovanie bankových výpisov...

Rožňava 02.08.2019
Dohodou
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6