1 - 20 z 113
Zoradit podľa:
Námestník pre výkon správy

Námestník pre výkon správy

1200 € za mesiac

náplň práce: - tvorba koncepcií a koordinovanie činnosti u zamestnávateľa s viacúrovňovou alebo viacodvetvovou štruktúrou zriadeného územnou samosprávou - zodpovedá za komplexné riadenie, kontrolu a výkon činnosti úseku pre výkon správy - zabezpečuje požadovanú odbornosť riadených pracovníkov úseku pre výkon správy a ich neustály odborný rast - zodpovedá za vedenie technickej dokumentácie...

Trenčín 21.02.2020
1200 € za mesiac
Referent Stavebného úradu na MsÚ v Hlohovci

náplň práce: - samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku, - vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou, - vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou, - povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou, - rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, - pripravuje odborné vyjadrenia k...

Hlohovec 22.02.2020
Dohodou
Referent pre zeleň,ochranu prírody a krajiny I -MsÚ Hlohovec

náplň práce: • zabezpečuje koncepčnú činnosť v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň (vrátane starostlivosti o dreviny) • zabezpečuje pasportizáciu a projekciu zelene v správe a údržbe mesta • zabezpečuje a kontroluje realizáciu a následnú údržbu sadovníckych úprav verejnej zelene • pripravuje plány ošetrovania drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene • vykonáva celkovú...

Hlohovec 22.02.2020
Dohodou
terénny sociálny pracovník

náplň práce: práca terenného sociálneho pracovníka, michalovce

Michalovce 21.02.2020
875 € mesačne
Prednosta Mestského úradu v Poltári

poltár

Poltár 21.02.2020
905 € za mesiac
Samostatný odborný referent

Samostatný odborný referent

1200 € za mesiac

náplň práce: 1. vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku. 2. vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce. 3. vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy. 4. zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného...

Trnava 21.02.2020
1200 € za mesiac
Vedúci/a odd. invest. výstavby,riadenia projektov,ŽP a VO

poltár

Poltár 20.02.2020
818,50 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

897 € za mesiac

náplň práce: -  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu mrk prioritne osôb z mrk), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;  poskytovanie základných informácií a podpory v krízových...

Šaľa 18.02.2020
897 € za mesiac
Terénny pracovník

Terénny pracovník

818 € za mesiac

náplň práce:  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z mrk a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, tsp, op a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre tsp;  poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o...

Šaľa 18.02.2020
818 € za mesiac
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: manuálna práca zameraná na údržbu verejných priestranstiev, levice

Levice 17.02.2020
580 € mesačne
strojník na zbernom dvore

strojník na zbernom dvore

580 € mesačne

náplň práce: práca na zbernom dvore v obci, evidovanie navážaných odpadov, práca s traktorom, nakladačom, levice

Levice 17.02.2020
580 € mesačne
Stolár

Stolár

584 € za mesiac

náplň práce: stolárske a robotnícke práce., brezno

Brezno 17.02.2020
584 € za mesiac
Odborný referent - Oddelenie investičných činností

náplň práce: • evidencia a vyhodnotenie investičných požiadaviek • tvorba rozpočtov, registra investícií • realizovanie a administrácia stavebných projektov • kontrola rozpočtovaných položiek • zabezpečenie verejného obstarávania • podpora organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavského samosprávneho kraja pri realizácii stavebných projektov • komunikácia s príslušnými...

Trnava 18.02.2020
1100 € za mesiac
Vedúci oddelenia – Oddelenie kontroly Fondu malých projektov

náplň práce: • riadenie oddelenia a zodpovednosť za dosahovanie jeho výsledkov • realizácia projektu za účelom dosiahnutia cieľov zadefinovaných v projektovej žiadosti • spolupráca s projektovými partnermi, riešenie otvorených otázok – ako administratívne a formálne záležitosti • monitoring projektov – spracovávanie a predkladanie monitorovacích správ a zoznamu deklarovaných...

Trnava 17.02.2020
1200 € za mesiac
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: údržba budov a zelene, pomocné práce v kuchyni., svidník

Svidník 14.02.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev, budov a odpad. hospodárstva., svidník

Svidník 15.02.2020
580 € za mesiac
Údržbár

Údržbár

584 € za mesiac

náplň práce: stolárske a zámočnícke práce, opravy a údržba vybavenia dielní, školy internátu, kuchyne a jedálne. maliarske a natieračské práce, opravy zámkov a kľučiek celého objektu. výpomoc pri ostatných prácach všeobecnej údržby podľa pokynov nadriadených., martin

Martin 15.02.2020
584 € za mesiac
Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok

náplň práce: ovládanie výkonu činnosti na úseku: - štátna stavebná správa - štátny stavebný dohľad - pozemné komunikácie - ochrana krajiny a prírody - ochrana ovzdušia - štátna vodná správa výhody: zabezpečenie získania certifikátu - osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. platové podmienky v zmysle zákona nr sr č....

Kysucké Nové Mesto 14.02.2020
642 € za mesiac
Referent OIT a MS so zameraním na investičnú výstavbu

náplň práce: samostatne rieši úlohy v oblasti investícií, zabezpečuje podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb pre realizáciu stavieb a iné., piešťany

Piešťany 14.02.2020
720 € mesačne
Odborný referent v oblasti životného prostredia

náplň práce: • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti bratislava-nové mesto; • vydáva súhlas na výrub drevín; • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu; • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín; • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje. výhody: • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy, • 5...

Bratislava 14.02.2020
872 € za mesiac
1 - 20 z 113
1 - 20 z 113