1 - 12 z 12
Zoradit podľa:
Pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby

náplň práce: monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečovanie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu, dohľadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (úmyselné poškodzovanie verejno- prospešných zariadení, kontrolovanie pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách...

Kežmarok 21.11.2017
do 500 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

náplň práce: aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciáálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných soc. služieb, vytváranie individuálnych plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 21.11.2017
Dohodou
Referent školského úradu, oddelenia školstva a mládeže

náplň práce: zabezpečuje úlohy v znení zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni mesta, pripravuje a zúčastňuje sa na tvorbe všeobecno-záväzných nariadení mesta v danej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie, vykonáva...

Banská Bystrica 20.11.2017
Dohodou
Asistent/ka učiteľa v MŠ

náplň práce: práca asistenta/tky učiteľky v mš, michalovce

Michalovce 08.11.2017
Dohodou
Referent

Referent

od 500 do 700 € za mesiac

náplň práce: príprava podkladov pre vypracovávanie projektov, implementácia projektov, monitorovanie projektov, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 08.11.2017
od 500 do 700 € za mesiac
Prednosta úradu MČ - zastupovanie počas dlhodobej PN

náplň práce: - zastupovanie prednostu miestneho úradu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu - prideľovanie pošty, bežných a prierezových úloh a kontrola ich plnenia - vykonávanie zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov - administrovanie dochádzky vedúcich organizačných útvarov a celkovo evidencie dochádzky - riadenie zverených úloh a projektov v podmienkach miestneho úradu...

Košice 30.10.2017
Dohodou
Referent stavebného úradu

Referent stavebného úradu

od 800 do 1000 € za mesiac

náplň práce: komplexné spracovanie agendy stavebného úradu. výhody: - pracovná doba 37,5 h týždenne - 5 dní dovolenky naviac - stravné lístky v hodnote 4,- € - koniec pracovnej doby v piatky o 12:00 - príjemné pracovné prostredie, senec

Senec 18.10.2017
od 800 do 1000 € za mesiac
Príslušník Mestskej polície Pezinok

náplň práce: mesto pezinok – mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície pezinok, s týmito požiadavkami: zamestnávateľ: mesto pezinok, radničné nám. 7, 902 01 pezinok funkcia: príslušník mestskej polície kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší...

Pezinok 12.10.2017
Dohodou
Údržbár, vrátnik, prevádzkový pracovník

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto údržbár, vrátnik, prevádzkový pracovník v nocľahárni mesta pezinok požadované predpoklady: • vzdelanie - stredné odborné • bezúhonnosť • operatívnosť, samostatnosť, profesionálne vystupovanie, flexibilita, kompetentnosť ďalšie kompetencie a požiadavky: • schopnosť pracovať so závislým klientom • schopnosť...

Pezinok 03.10.2017
Dohodou
Manažér kvality sociálnych služieb a inštruktor odbornej praxe – kumulovaná funkcia

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto manažér kvality sociálnych služieb a inštruktor odbornej praxe – kumulovaná funkcia požadované predpoklady: • vš vzdelanie ii. st., v odbore sociálna práca • znalosť práce s pc – word, excel, outlook • dokonalá znalosť zákona o sociálnych službách č.448/2008 z.z. • organizačné schopnosti pre zabezpečovanie a...

Pezinok 17.10.2017
Dohodou
Inštruktor sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb požadované predpoklady: • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (v študijnom odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia), alebo • vyššie odborné vzdelanie, alebo • vš vzdelanie i. alebo ii. st....

Pezinok 03.10.2017
Dohodou
Sociálny pracovník v zariadeniach sociálnych služieb

náplň práce: mesto pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto sociálny pracovník v zariadeniach sociálnych služieb požadované predpoklady: • vš vzdelanie ii. st., v odbore sociálna práca • znalosť práce s pc – word, excel, outlook • bezúhonnosť • prax a skúsenosti s klientom seniorského veku • organizačné schopnosti pre zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania...

Pezinok 17.10.2017
Dohodou
1 - 12 z 12
1 - 12 z 12