1 - 20 z 77
Zoradit podľa:
Riaditeľ prís. organ. správy zariadení sociálnych služieb

náplň práce: • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov • prax v oblasti riadenia 3 roky • prax v sociálnej oblasti 3 roky, nitra

Nitra 20.03.2020
1221 € za mesiac
Pomocný administratívny pracovník

náplň práce: administratíva, zverejňovanie dokumentov na webovej stránke, fotografovanie na akciách obce, vedenie skladovej evidencie majetku obce, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 20.03.2020
580 € za mesiac
Pomocná sila v kuchyni

náplň práce: pomocné práce v kuchyni, bratislava

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Ekonóm

Ekonóm

830,50 € za mesiac

náplň práce: spracovanie pú, rozpočtového účtovníctva, personalistiky, miezd, vedenie ekonomickej agendy., ilava

Ilava 20.03.2020
830,50 € za mesiac
Odborný garant komunitného centra

náplň práce: cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k užívateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. odborný garant vykonáva činností: • v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s...

Žiar nad Hronom 20.03.2020
926 € za mesiac
Vedúci Spoločného obecného (stavebného) úradu

náplň práce: riadenie spoločného obecného (stavebného) úradu výhody: platové podmienky: 8. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + nárok na príplatok za riadenie, osobný príplatok a odmeny. iné výhody: 5 dní dovolenky naviac; 2 dni voľna na regeneráciu v zmysle kz, senec

Senec 20.03.2020
1148 € za mesiac
Samostatný referent stavebného úradu

náplň práce: zabezpečenie činnosti stavebného úradu., senec

Senec 20.03.2020
Dohodou
Referent úseku registratúry, registratúrneho strediska

náplň práce: aktualizácia registratúrneho poriadku, registratúrneho plánu, zabezpečenie registratúrnej a archivačnej činnosti v súlade s platnou legislatívou, komplexná starostlivosť a zodpovednosť za archív, administratívna činnosť uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: - písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, - kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného...

Levice 20.03.2020
Dohodou
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: pracovník zabezpečuje čistenie a údržbu areálov, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované práce súvisiace s čistením a údržbou areálov. úprava a údržba vonkajších a vnútorných priestorov i budov v obci., svidník

Svidník 20.03.2020
580 € za mesiac
Pracovník údržby - záhradník

náplň práce: celoročná údržba zelene s individuálnym výkonom sezónnych prác - údržba a vysádzanie trávnikov (vysádzanie, vertikutácia, hnojenie, kosenie, zavlažovanie) - údržba a vysádzanie živých plotov (vysádzanie, hnojenie, zastrihávanie, zavlažovanie, podsádzanie) - údržba a vysádzanie letničkových a trvalkových záhonov (vysádzanie, hnojenie, odburiňovanie, zavlažovanie...

Hlohovec 20.03.2020
Dohodou
Údržbár

Údržbár

584 € za mesiac

náplň práce: stolárske a zámočnícke práce, opravy a údržba vybavenia dielní, školy internátu, kuchyne a jedálne. maliarske a natieračské práce, opravy zámkov a kľučiek celého objektu. výpomoc pri ostatných prácach všeobecnej údržby podľa pokynov nadriadených., martin

Martin 20.03.2020
584 € za mesiac
Referent OIT a MS so zameraním na investičnú výstavbu

náplň práce: samostatne rieši úlohy v oblasti investícií, zabezpečuje podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb pre realizáciu stavieb a iné., piešťany

Piešťany 20.03.2020
720 € mesačne
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: údržba budov a zelene, pomocné práce v kuchyni., svidník

Svidník 20.03.2020
580 € za mesiac
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: manuálna práca zameraná na údržbu verejných priestranstiev, levice

Levice 20.03.2020
580 € mesačne
strojník na zbernom dvore

strojník na zbernom dvore

580 € mesačne

náplň práce: práca na zbernom dvore v obci, evidovanie navážaných odpadov, práca s traktorom, nakladačom, levice

Levice 20.03.2020
580 € mesačne
Stolár

Stolár

584 € za mesiac

náplň práce: stolárske a robotnícke práce., brezno

Brezno 20.03.2020
584 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

590 € za mesiac

náplň práce: - prevádzka a údržba motorového vozidla - obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene. výhody: mzda určená v závislosti odpracovaných rokov (podľa zákona č.553/2003), komárno

Komárno 20.03.2020
590 € za mesiac
Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok

náplň práce: ovládanie výkonu činnosti na úseku: - štátna stavebná správa - štátny stavebný dohľad - pozemné komunikácie - ochrana krajiny a prírody - ochrana ovzdušia - štátna vodná správa výhody: zabezpečenie získania certifikátu - osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. platové podmienky v zmysle zákona nr sr č....

Kysucké Nové Mesto 20.03.2020
642 € za mesiac
Vedúci/a odd. invest. výstavby,riadenia projektov,ŽP a VO

poltár

Poltár 20.03.2020
818,50 € za mesiac
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

580 € za mesiac

náplň práce: - administratívne činnosti - udržiavanie životného prostredia - 37,5 hodín týždenne, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 20.03.2020
580 € za mesiac
1 - 20 z 77
1 - 20 z 77