1 - 20 z 61
Zoradit podľa:
Tesár

Tesár

520 € za mesiac

náplň práce: príprava k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, stavba a oprava montovateľných debnení, základov, prekladov, pilierov a stropov, participovanie na zakladaní stavieb, ilava

Ilava 23.09.2019
520 € za mesiac
Skladník - vychystávač

Skladník - vychystávač

600 € za mesiac

náplň práce: - zodpovedá za just in time prísun materiálu, obalov a príslušenstva pre výrobu - odváža ukončené zákazky a nespotrebovaný materiál do skladu, v prípade materiálu ho spätne prijíma na skladové lokácie, nielen fyzicky ale aj systémovo - priebežne odváža a lisuje pracovný odpad od strojov do kontajnera - pracuje s vysokozdvižným vozíkom ...

Ilava 13.09.2019
600 € za mesiac
Asistent účtovníčky

Asistent účtovníčky

600 € za mesiac

náplň práce: - príprava podkladov pre účtovné oddelenie, - príprava mesačných reportov, - kontrola a príprava dochádzky zamestnancov, - vystavenie, spracovanie a úhrada faktúr, - evidovanie odoslanej a prijatej pošty, - spracovanie interných dokladov, - komunikáciu s úradmi sr, dodávateľmi a odberateľmi, - spracovanie podkladov pre riešenie eurofondových projektov - ďalšia práca podľa...

Ilava 11.09.2019
600 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

725 € za mesiac

náplň práce: vašou náplňou práce bude: - pripravovanie všetkých ponúkaných jedál - zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov - dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál - dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku - podieľanie sa na príprave jedálneho lístka - kontrola kvality hotových jedál - sledovanie správnych skladových zásob základných...

Ilava 10.09.2019
725 € za mesiac
Odborný referent odd. ŽP

Odborný referent odd. ŽP

700 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie povinností mesta pri celoročnej údržbe verejnej zelene, verejných priestranstiev, mobiliáru, detských ihrísk, vianočnej výzdoby, dažďových vpustov - zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny - zabezpečovanie plnenia úloh mesta ako držiteľa komunálnych odpadov a drobných stavebných...

Ilava 13.09.2019
700 € za mesiac
Programátor priemyselných robotov

náplň práce: - zodpovednosť za programovanie priemyselných robotov v automatizovaných výrobných linkách - realizuje uvedenie nových robotov do prevádzky a preveruje ich kalibráciu - podieľa sa na tvorbe a riadení projektovej dokumentácie - vykonáva dozor nad vlastnými alebo externými programátormi - pripomienkuje návrh koncepcie automatizácie, návrh štandardov pre vývoj aplikačného sw ...

Ilava 07.09.2019
2000 € za mesiac
Kooperant

Kooperant

750 € za mesiac

ilava

Ilava 05.09.2019
750 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

887,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť...

Ilava 05.09.2019
887,50 € za mesiac
Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený

náplň práce: riadenie chodu kancelárie., ilava

Ilava 05.09.2019
5000 € za mesiac
Manažér údržby a projektov

Manažér údržby a projektov

1000 € za mesiac

náplň práce: - podieľa sa na príprave rozpočtu a nákladových analýz projektu, spracováva cenové kalkulácie - podieľa sa na výbere dodávateľov, vedie jednania s dodávateľmi - spolupracuje s technikmi, programátormi, analytikmi a príslušným personálom podieľajúcim sa na danom projekte - zabezpečuje dodržanie parametrov služieb s ohľadom na stanovenú kvalitu - pripravuje a aktualizuje...

Ilava 30.08.2019
1000 € za mesiac
Asistentka pre ekonomické oddelenie

náplň práce: - príprava podkladov pre ekonomické oddelenie, - administratívne práce, - príprava tabuliek v exceli, - komunikácia a výmena informácií medzi spoločnosťami v skupine, - kopírovanie a skenovanie, zakladanie, - celkový prehľad a starostlivosť o firemnú agendu a jej archiváciu, - vybavovanie pracovných záležitostí mimo spoločnosti na služobnom aute, - príprava...

Ilava 27.08.2019
750 € za mesiac
Manažér kvality

Manažér kvality

1230 € za mesiac

náplň práce: -riešenie interných reklamácií a požiadaviek, -udržovanie stávajúcich kontrolných plánov, revízia na základe zmien, - vedenie jednotlivých kontrol podľa plánu, - kontrola kvality a reportovanie, - účasť na vývoji a nábehu nových produktov, - spracovávanie a aktualizácia kontrolných postupov pre jednotlivé pracoviská, - navrhovanie nápravných opatrení pre interné zákaznícke...

Ilava 27.08.2019
1230 € za mesiac
Predajca náhradných dielov na stavebné stroje

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - internetová komunikácia, telefonáty - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - komunikácia so zákazníkom - fakturácia - práca s hotovosťou (nutná finančná gramotnosť) výhody: - notebook - mobil vrátane sim karty - auto na služobné cesty - žiadne nočné smeny / práce nadčas - teambuildings niekoľkokrát ročne - mladý kolektív, ilava

Ilava 26.08.2019
909 € za mesiac
Zvárač CO2

Zvárač CO2

650 € za mesiac

náplň práce: zváračské a montážne práce na vagónoch, práca podľa technologického postupu a výkresovej dokumentácie, práca s ručným náradím, obsluha zváračky, ručnej - magnetickej - elektrickej vŕtačky, pílky na kov, viazanie bremien výhody: mesačné odmeny, ročné odmeny, dochádzkový bonus, ilava

Ilava 26.08.2019
650 € za mesiac
Asistentka pre ekonomické oddelenie spoločnosti

náplň práce: - príprava podkladov pre ekonomické oddelenie, - administratívne práce, - príprava tabuliek v exceli, - komunikácia a výmena informácií medzi spoločnosťami v skupine, - kopírovanie a skenovanie, zakladanie, - celkový prehľad a starostlivosť o firemnú agendu a jej archiváciu, - vybavovanie pracovných záležitostí mimo spoločnosti na služobnom aute, - príprava účtovných...

Ilava 21.08.2019
750 € za mesiac
Projektant pre oblasť robotiky

Projektant pre oblasť robotiky

1100 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za technickú úroveň projektovaných zariadení v oblasti robotiky, - spolupráca s obchodným oddelením po technickej stránke, koncepcia návrhu, účasť na technických rokovaniach so zákazníkom, - spracovanie technickej časti ponúk, podkladov pre kalkuláciu nákladov, harmonogramov projekčných prác, zadaní pre spracovanie elektrozariadení, konštrukciu strojov, zadaní pre...

Ilava 21.08.2019
1100 € za mesiac
Finančný vedúci

Finančný vedúci

2820 € za mesiac

náplň práce: 1. riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov, 2. zabezpečovanie strategického finančného plánovania, 3. pripravovanie a spracovávanie účtovných podkladov a finančných výkazov spoločnosti na mesačnej a ročnej báze, 4. analyzovanie finančnej situácie spoločnosti, 5. plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow, 6. komunikovanie s finančnými...

Ilava 20.08.2019
2820 € za mesiac
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

náplň práce: pracovník vo výrobe pri čistení osív výhody: ubytovanie, ilava

Ilava 16.08.2019
3,99 € za hodinu
Expedient

Expedient

3,63 € za hodinu

náplň práce: 1. príjem a výdaj výrobkov so skenerom na sklad a zo skladu – platí iba pre prevádzku nová dubnica, 2. kontrola a príprava expedovaného materiálu (príjem a výdaj materiálu a produktov), preberanie a prekladanie materiálu, expedovanie materiálu podľa systému fifo, 3. zabezpečenie plynulosti dodávok expedovaného materiálu, 4. evidencia expedovaných produktov, 5. pravidelné...

Ilava 18.08.2019
3,63 € za hodinu
CENOVÝ REFERENT

CENOVÝ REFERENT

1100 € za mesiac

náplň práce: spracovanie kalkulačných podkladov. spracovanie výkazov výmer podľa projektovej dokumentácie. výber a komunikácia so subdodávateľmi. vyhotovenie objednávok a zmlúv. spracovanie harmonogramov stavieb. kontrola rozpočtov na stavbách. kontrola priebehu stavieb. výhody: k základnej zložke mzdy je zamestnancovi poskytnutá tzv. variabilná zložka mzdy v rozpätí od 0,00 do...

Ilava 15.08.2019
1100 € za mesiac
1 - 20 z 61
1 - 20 z 61