1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

náplň práce: - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe a v školstve a školskej samospráve (ďalej „zákon“), - v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a...

Poltár 08.08.2019
744 € za mesiac
Technik STK

Technik STK

700 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie technických a emisných kontrol automobilov., poltár

Poltár 26.07.2019
700 € za mesiac
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2