1 - 20 z 497
Zoradit podľa:
Opatrovateľ / ka

Opatrovateľ / ka

600 € mesačne

náplň práce: starostlivosť o staršie osoby v zariadení pre seniorov. výhody: stravovanie vo vlastnej jedálni., skalica

Skalica 23.10.2020
600 € mesačne
Odborný garant Komunitného centra

náplň práce: k písomnej žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo formáte europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o návšteve školy, doklad potvrdzujúce odbornú spôsobilosť resp. prax. písomnú žiadosť môžete zasielať poštou, resp. osobne na adresu: komunitné centrum, vrbovce nad rimavou č. 27, 980 51 veľké teriakovce /kultúrny dom/ v termíne do 21.10.2020. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 23.10.2020
940 € mesačne
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

680 € mesačne

náplň práce: fyzioterapeut, skalica

Skalica 23.10.2020
680 € mesačne
Odborný garant Komunitného centra

náplň práce: k písomnej žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo formáte europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o návšteve školy, doklad potvrdzujúce odbornú spôsobilosť resp. prax. písomnú žiadosť môžete zasielať poštou, resp. osobne na adresu: komunitné centrum, vrbovce nad rimavou č. 27, 980 51 veľké teriakovce /kultúrny dom/. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 23.10.2020
940 € mesačne
Opatrovateľ

Opatrovateľ

680 € mesačne

náplň práce: opatrovateľ, skalica

Skalica 23.10.2020
680 € mesačne
Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii

náplň práce: - s prijímateľom sociálnej služby realizuje nácvik sebaobslužných činností, nácvik rozvoja motoriky (jemnej, hrubej), nácvik starostlivosti o domácnosť (príprava jednoduchých jedál, upratovanie, pranie, žehlenie), nácvik nakupovania, vedenia domácnosti, hospodárenia s finančnými prostriedkami, nácvik čítania, písania, nácvik práce s pc, nácvik správania pri rôznych...

Sabinov 23.10.2020
950 € za mesiac
Sestra

Sestra

Dohodou

náplň práce: komplexná ošetrovateľská starostlivosť, vedenie požadovaných evidencií., hlohovec

Hlohovec 23.10.2020
Dohodou
Opatrovateľka

Opatrovateľka

700 € za mesiac

náplň práce: pomoc pri hygiene a stravovaní klienta, pri obliekaní, vyzliekaní, nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru - umytie riadu - bežné upratovanie v domácnosti - obsluha bežných domácich spotrebičov - starostlivosť o lôžko - vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby - ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti, bratislava

Bratislava 23.10.2020
700 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

1064,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre centrum., brezno

Brezno 23.10.2020
1064,50 € za mesiac
Sociálny pracovník

náplň práce: vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk ambulantnou a terénnou formou v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. jedná sa o výkon práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora...

Malacky 23.10.2020
Dohodou
Pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby

náplň práce: sociálne starostlivosť o staršie osoby., bardejov

Bardejov 23.10.2020
700 € za mesiac
Psychológ NP DEI NS III

Psychológ NP DEI NS III

1064,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny., brezno

Brezno 23.10.2020
1064,50 € za mesiac
Pomocný pracovník v sociálnych službách

náplň práce: pomocné práce pri starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v zariadení pre seniorov., poltár

Poltár 23.10.2020
3,33 € za hodinu
Opatorvateľ/ka

Opatorvateľ/ka

800 € za mesiac

náplň práce: - tvorba, realizácia a vyhodnotenie individuálneho plánu opatrovateľskej služby, - vedenie záznamov o priebehu poskytovania opatrovateľskej služby, - samostatná, kvalifikovaná starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby, - poskytovanie prvej pomoci, - spolupráca s odborníkmi (lekár, psychológ, psychiater, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník), - vykonávanie postupov...

Sabinov 23.10.2020
800 € za mesiac
Sociálny pracovník / Sociálna pracovníčka

náplň práce: ponúkame dve miesta pre sociálnych pracovníkov /aj vyštudovaných v odbore sociálne služby a poradenstvo/ 1. sociálny pracovník s užívateľmi drog - 1/2 úväzok mzda: 370 eur/hm/mesiac čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny činnosti: - výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách - poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie...

23.10.2020
370 € za mesiac
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

820 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie rehabilitačných procedúr a cvičení, inštruovanie klientov v oblasti správneho spôsobu chôdze, sedenia, státia a držania tela, vedenie dokumentácie o zdravotnom stave klientov., levice

Levice 23.10.2020
820 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

580 € mesačne

náplň práce: pomocná kuchárka, kuchár, skalica

Skalica 23.10.2020
580 € mesačne
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

864,50 € mesačne

náplň práce: zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, • životopis uchádzača, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), • uchádzač môže predložiť aj...

Rimavská Sobota 23.10.2020
864,50 € mesačne
Opatrovateľka

Opatrovateľka

700 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie jednoduchého ošetrenia, sledovanie fyziologických funkcií klientov, pomoc pri hygienických úkonoch. výhody: dds, martin

Martin 22.10.2020
700 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

989 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o staršie osoby, seniorov a osoby so zdravotným postihnutím., kežmarok

Kežmarok 22.10.2020
989 € za mesiac
1 - 20 z 497
1 - 20 z 497