1 - 20 z 210
Zoradit podľa:
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

od 700 do 740 € za mesiac

náplň práce: popis práce terénneho sociálneho pracovníka: - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri riešení osobných záležitostí; - sprevádzanie...

Gelnica 26.05.2017
od 700 do 740 € za mesiac
Vedúci sociálno-zdravotného oddelenia DSS a ZPS Rača

náplň práce: riadenie, organizovanie a kontrola výkonu práce zamestnancami na sociálno – zdravotnom oddelení, komplexné zabezpečenie činnosti na oddelení a na jednotlivých jeho úsekoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, zodpovednosť za kvalitné poskytovanie sociálnych služieb zamestnancami v priamom kontakte s prijímateľmi – sociálni pracovníci, sociálni...

Bratislava 26.05.2017
Dohodou
Opatrovateľka

Opatrovateľka

Dohodou

náplň práce: opatrovanie klientov v zariadení sociálnych služieb., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 26.05.2017
Dohodou
Terénny pracovník

Terénny pracovník

od 500 do 550 € za mesiac

náplň práce: popis práce terénneho pracovníka: - asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. - pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov...

Gelnica 26.05.2017
od 500 do 550 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

od 435 do 550 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie opatrovateľských úkonov opatrovaným, - vykonávať potrebné nákupu, - sprevádzanie klienta na vyšetrenie, - pomoc pri konzumácii jedla klientom, - dbanie o bezpečnosť klienta, - dodržiavanie hygienických opatrení, - rozvíjanie podľa individuálnych potrieb a schopností klientov, ich záujmovú činnosť, pracovnú terapiu s prihliadnutím na ich zdravotný stav, - plnenie...

Banská Bystrica 26.05.2017
od 435 do 550 € za mesiac
Opatrovateľ/ opatrovateľka

Opatrovateľ/ opatrovateľka

od 550 do 750 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská služba v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, základné sociálne a zdravotnícke služby. výhody: sociálny fond, príspevok na stravu, odmeny, bezplatná účasť na školeniach, dovolenka nad rámec zp 5 dní., banská bystrica

Banská Bystrica 26.05.2017
od 550 do 750 € za mesiac
Profesionálny rodič

náplň práce: starostlivosť o zverené dieťa v domácom prostredí, lučenec

Lučenec 26.05.2017
Dohodou
Staničná sestra

náplň práce: zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť výhody: hm v zmysle zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní..., bratislava

Bratislava 26.05.2017
Dohodou
Opatrovateľ/ka, Trnava a okolie

Opatrovateľ/ka, Trnava a okolie

od 435 € za mesiac

náplň práce: opatrovanie klienta v domácom prostredí. výhody: opatrovanie klienta doma.trvalý pracovný pomer, stravné lístky., trnava

Trnava 27.05.2017
od 435 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

od 435 do 600 € za mesiac

náplň práce: ošetrovateľská starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb., senica

Senica 26.05.2017
od 435 do 600 € za mesiac
terénny pracovník

náplň práce: nižšie stredné odborné vzdelanie, aj vyššieho vzdelania, pracovné skúsennosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, miestom výkonu práce je obec holumnica a kancelária tsp oú v holumnici, ide o asistenciu terénnemu sociálnemu pracovníkovi (tsp) pri výkone jeho povinností, pod vedením tsp aktívne vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k...

Kežmarok 26.05.2017
Dohodou
terénny sociálny pracovník

náplň práce: vš i. stupňa, vš ii. stupňa - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, pedagogické zameranie, ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečovanie potrebných sociálnych služieb...

Kežmarok 26.05.2017
Dohodou
Opatrovateľ / opatrovateľka

Opatrovateľ / opatrovateľka

od 550 do 720 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie základných životných potrieb prijímateľov: stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, - spolupráca pri zaisťovaní odbornej pomoci, - starostlivosť o bezprostredné okolie prijímateľa, - sprevádzanie prijímateľov na odborné lekárske vyšetrenia, spoločenské podujatia, prechádzky, - pomoc pri pohybových aktivitách a iné... výhody: 7...

Malacky 26.05.2017
od 550 do 720 € za mesiac
Sociálny pracovník  - ABSOLVETSKÁ PRAX

náplň práce: práca v zariadení pre seniorov. absolventská prax. znalosť legislatívy (zákon o sociálnych službách), príprava individuálnych plánov, práca s klientmi, komunikácia s rodinnými príslušníkmi. teoretická príprava a praktická realizácia aktivácií a terapií pre seniorov., prievidza

Prievidza 26.05.2017
Dohodou
Opatrovateľky do Luxemburska

Opatrovateľky do Luxemburska

od 1500 do 2000 € za mesiac

náplň práce: agentúra elliem ponúka voľné pracovné pozície pre opatrovateľky do luxemburska. nástupy priebežne. pracovné ponuky dostávame každý deň. náplň práce: starostlivosť o staršie osoby a domácnosť. práca na slovenskú živnosť. ubytovanie a strava zabezpečené v rodine pacienta. cestovné náklady preplácané rodinou. nutná komunikatívna nemčina, príp. francúzština. nie je...

25.05.2017
od 1500 do 2000 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

od 435 do 450 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľské činnosti v zariadení soc. služieb., žilina

Žilina 25.05.2017
od 435 do 450 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

od 600 € za mesiac

náplň práce: - osobná hygiena klientov: prebaľovanie, kúpanie - prezliekanie posteľného prádla, úprava izieb - podávanie liekov klientom - podávanie stravy a kŕmenie - vysádzanie klientov na invalidné vozíky - polohovanie klientov výhody: stravovanie, žilina

Žilina 25.05.2017
od 600 € za mesiac
Pomocný opatrovateľ - Absolventská prax

náplň práce: pomocné práce pri opatrovaní seniorov a doprovod klientov na prechádzky a do zdravotníckeho zariadenia., prievidza

Prievidza 25.05.2017
Dohodou
Sanitár

Sanitár

Dohodou

náplň práce: výpomoc opatrovateľom pri celodennej starostlivosti o klientov v zariadení pre seniorov a plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného., bardejov

Bardejov 25.05.2017
Dohodou
terénny sociálny pracovník

terénny sociálny pracovník

od 743 € mesačne

náplň práce: vš i. stupňa, vš ii. stupňa - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, pedagogické zameranie, ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych klientov, zabezpečovanie sociálnych služieb a pod. výberové konanie sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 9,00h v priestoroch zasadačky na oú v ľubici, záujemcovia vo svojej...

Kežmarok 27.05.2017
od 743 € mesačne
1 - 20 z 210
1 - 20 z 210