1 - 20 z 364
Zoradit podľa:
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

6 € za hodinu

náplň práce: odborné služby v zariadení pre seniorov, bratislava

Bratislava 14.12.2019
6 € za hodinu
Opatrovateľ v zariadení pre seniorov

náplň práce: odborné obslužné činnosti, bratislava

Bratislava 14.12.2019
5 € za hodinu
Opatrovateľ / opatrovateľka

náplň práce: opatrovateľská služba v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, základné sociálne a zdravotnícke služby. výhody: sociálny fond, príspevok na stravu, odmeny, bezplatná účasť na školeniach, rekreačný poukaz po 2 rokoch, banská bystrica

Banská Bystrica 13.12.2019
Dohodou
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona č. 311/2001 z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov., nitra

Nitra 13.12.2019
728 € za mesiac
Odborný pracovník komunitného centra

náplň práce: odborný pracovník kc zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít kc, asistuje odbornému pracovníkovi –garantovi pri výkone jeho činností, pracuje s komunitou žiadosti doručiť osobne alebo poštou do 11.12.2019 v obálke ozačenej "np ks mrk", výberové konanie sa uskutoční 17.12.2019 o 10.00 hod v priestoroch komunitného centra, gemerská ves 249....

Revúca 13.12.2019
900 € mesačne
Referent v oblasti majetku

Referent v oblasti majetku

800 € za mesiac

náplň práce: - samostatná účtovnícka práca v útvare evidencie majetku, - vyhotovovanie objednávok, - objednávanie, prijatie a vydávanie tovaru na základe potvrdených príjemiek a výdajok - skladové hospodárstvo, - evidencia majetku a zásob, - kontrola odsúhlasenia fyzického stavu majetku s účtovným stavom, - mesačná a štvrťročná uzávierka majetkovej agendy, - ročná uzávierka fyzickej...

Bratislava 12.12.2019
800 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

546 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o klientov s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby, evidencia opatrovateľských úkonov výhody: k základnej zložke mzdy + príplatky za zmennosť + zákonné príplatky + odmeny + 5 dní dovolenky naviac, senica

Senica 12.12.2019
546 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

1000 € mesačne

brezno

Brezno 12.12.2019
1000 € mesačne
Opatrovateľka priateľskej a energickej pani - Horheim

náplň práce: horheim – opatrovanie priateľskej a energickej pani / nástup 02.01.2020 / 6-týždňový turnus / s mierne pokročilou nemčinou alebo pokročilou nemčinou / potrebný vodičský preukaz / nefajčiarka / + bonus za sviatok do obce horheim v okrese wutöschingen, pri švajčiarskych hraniciach, s počtom obyvateľov 1992, hľadáme opatrovateľku k 82-ročnej pani (180 cm, 84 kg), ktorá býva sama v...

Nemecko 12.12.2019
9,35 € za hodinu
Psychológ NP DEI NS III - pobytový

náplň práce: špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahoch a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom...

Senec 12.12.2019
883,50 € za mesiac
Opatrovateľ v zariadení pre seniorov

náplň práce: starostlivosť o klientov v zariadení pre seniorov, bardejov

Bardejov 12.12.2019
650 € za mesiac
Zástupca riaditeľa

Zástupca riaditeľa

2000 € za mesiac

náplň práce: riadenie prevádzky zariadenia sociálnych služieb, vedenie zamestnancov, komunikácia s príbuznými prijímateľov sociálnych služieb, komunikácia s orgánmi štátnej správy, vykazovanie tabuliek obsadenosti, príprava zmlúv s novými klientmi., bratislava

Bratislava 12.12.2019
2000 € za mesiac
Opatrovateľ/ka mobilnej pani - Mníchov

náplň práce: mníchov – opatrovanie mobilnej pani vo veľkomeste / nástup medzi 03.01.-07.01.2020 / turnus 1 alebo 2 mesiace / s dobrou nemčinou / vodičský preukaz výhodou do obľúbeného mníchova hľadáme láskavú a empatickú opatrovateľku vo veku 30-65, k 83 – ročnej pani (168 cm, 59 kg), ktorá býva sama v rodinnom dome so záhradou, bez domácich zvierat. opatrovateľka má zabezpečenú samostatnú...

Nemecko 12.12.2019
9,35 € za hodinu
Psychológ NP DEI NS III

Psychológ NP DEI NS III

883,50 € za mesiac

náplň práce: špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahoch a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a...

Senec 12.12.2019
883,50 € za mesiac
Prevádzkový pracovník

Prevádzkový pracovník

700 € za mesiac

náplň práce: - vedie evidenciu príchodov a odchodov osôb okrem zamestnancov v pracovnej dobe, vedie evidenciu príchodu a odchodu zamestnancov mimo pracovnej doby, vedie evidenciu príjazdov a odjazdov všetkých vozidiel, - vykonáva dozor v celom objekte zariadenia, zabezpečuje ochranu proti krádeži, - vykonáva domovnícke práce vrátane drobnej údržby, udržiava čistotu a poriadok vo zverenom...

Topoľčany 12.12.2019
700 € za mesiac
Opatrovateľ/ka pri Mníchove - Gröbenzell

náplň práce: gröbenzell – opatrovanie pri mníchove / nástup ihneď / turnus 1 alebo 2 mesiace / potrebná dobrá nemčina / nefajčiarka / + bonus za sviatky do príjemného mestečka gröbenzell, ležiacom v tesnej blízkosti centra mníchova, hľadáme empatickú opatrovateľku vo veku 20-55, k 89 – ročnej pani (160 cm, 75 kg), ktorá býva sama v dome so záhradou. nechová žiadne domáce zvieratá....

Nemecko 12.12.2019
9,19 € za hodinu
Sociálny pracovník NP DEI NS III - pobytový

náplň práce: poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a re-socializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu...

Senec 12.12.2019
900 € za mesiac
Sociálny pracovník

brezno

Brezno 12.12.2019
Dohodou
Opatrovateľ/ka v terénnej službe

náplň práce: • poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti klientovi v jeho domácom prostredí - zabezpečovanie úkonov sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity, • poskytovanie kompletnej opatrovateľskej starostlivosti klientom v ich domácom prostredí. výhody: - možnosť osobného príplatku, - príspevok na cestovné v rámci mhd bratislava, - príspevok na obuv, ...

Bratislava 12.12.2019
728 € za mesiac
Opatrovateľ/ka (Nemecko - Immenstaat)

náplň práce: immenstaat– nová ponuka opatrovania pri lichtenštajnských hraniach/nástup ihneď/ 6 týždňov/ potrebná minimálne mierne pokročilá nemčina a vodičský preukaz/nefajčiarka do mesta immenstaat, ktoré leží pri lichtenštajnských hraniach v nemeckých alpách, hľadáme opatrovateľku k 92– ročnému pánovi, ktorý býva sám v dome. opatrovateľka má samostatnú izbu s kúpeľňou a...

Nemecko 12.12.2019
9,19 € za hodinu
1 - 20 z 364
1 - 20 z 364