1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Profesionálny náhradný rodič  39/2020

náplň práce: profesionálne vykonávanie rodinnej starostlivosti a výchovy detí vo vlastnom rodinnom prostredí., banská bystrica

Banská Bystrica 22.09.2020
912 € za mesiac
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí zamestnanca., brezno

Brezno 18.09.2020
812 € za mesiac
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: profesionálny náhradný rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu., prievidza

Prievidza 14.09.2020
728 € za mesiac
Profesionálny rodič

Profesionálny rodič

812 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou v domácom rodinnom prostredí, žilina

Žilina 14.09.2020
812 € za mesiac
Profesionálny rodič

Profesionálny rodič

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec centra pre deti a rodiny nitra, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v domácom prostredí v zmysle zákona č. 305/2005 z.z. výhody: mzda profesionálneho rodiča pozostáva zo základnej mzdy 812,- eur) a príplatkov za počet detí a náročnosť starostlivosti o deti v profesionálnej rodine: - výhody z kolektívnej zmluvy, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nitra 11.09.2020
812 € za mesiac
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí zamestnanca, ktoré sa môže nachádzať v nitrianskom, banskobystrickom alebo v trnavskom samosprávnom kraji. záujemca musí mať absolvovanú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti., topoľčany

Topoľčany 24.08.2020
812 € za mesiac
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6