1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Opatrovateľka v opatrovateľskej službe

náplň práce: - plnenie základných sociálnych aktivít v zmysle zákona o sociálnych službách, - zabezpečenie a výkon opatrovateľskej služby mobilným a nemobilným občanom priamo v ich domácom prostredí, - vykonávanie dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a vykonávaní základných sociálnych aktivitách, - sledovanie zdravotného stavu opatrovaného občana a v...

Pezinok 18.10.2019
656 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

830 € za mesiac

náplň práce: sociálna práca zameraná na podporu samostatnosti, sebestačnosti klienta v zariadení soc. služieb, podpora sociálnej integrácie klienta do komunity, pomoc pri prevádzke domácnosti, hospodárení s peniazmi, pri zapájaní sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, príprava podkladov pre vypracovanie...

Pezinok 16.10.2019
830 € za mesiac
Referent sociálnej starostlivosti

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami - poskytovanie pomoci pri riešení krízových a nepriaznivých životných situácií jednotlivcov, rodín – prostredníctvom postupov sociálnej práce v súlade s poznatkami spoločenských vied - sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení smerujúcich k predchádzaniu vzniku krízových situácií, prehlbovaniu a...

Pezinok 18.10.2019
800 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3