1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Psychológ  NP DEI NSvZ

náplň práce: vykonávanie psychologickej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spoda sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí rodiny a prostredí utvorenom na vykonávanie opatrení spod...

Pezinok 27.06.2019
Dohodou
Vychovávateľ, zamestnanec pri výkone práce  vo verejnom záujme

náplň práce: organizačný útvar: úsek starostlivosti o dieťa, samostatne usporiadaná skupina miesto výkonu práce: centrum pre deti a rodiny pezinok, pracovisko podhorská 9, modra hlavné úlohy: odborná činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plat: v hrubom od 724,00 eur do 990, 00 eur v závislosti od výšky dosiahnutého...

Pezinok 26.06.2019
724 € mesačne
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2