1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
Vychovávateľka

Vychovávateľka

350 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku 1 až 5 rokov formou hrania, tvorenia a pobytu vonku., ilava

Ilava 13.09.2019
350 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

887,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť...

Ilava 05.09.2019
887,50 € za mesiac
Opatrovateľ - Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica

ilava

Ilava 03.08.2019
650 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

647 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím, ilava

Ilava 31.07.2019
647 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

883,50 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie vstupnej a priebežnej diagnostiky dieťaťa, - špecializovaná pedagogická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, - poskytovanie pomoci dieťaťu, - realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, - participácia na zhodnocovaní a navrhovaní ďalšieho postupu pri rozvoji schopností...

Ilava 28.07.2019
883,50 € za mesiac
Psychológ - NP DEI III

Psychológ - NP DEI III

998 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v...

Ilava 15.07.2019
998 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

680 € za mesiac

náplň práce: - porciovanie stravy, - obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), - kŕmenie a pomoc pri pití, - zásady správneho stravovania, dodržiavanie pitného režimu, - predchádzanie obezite, - sprievod na toaletu, - pomoc pri vyzliekaní, obliekaní výhody: 35 dní riadnej dovolenky možnosť lacného stravovania, ilava

Ilava 04.07.2019
680 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

883,50 € za mesiac

náplň práce: psychologická diagnostika a poradenstvo pre deti a mládež, ilava

Ilava 24.06.2019
883,50 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8