1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Opatrovateľ/-ka

Opatrovateľ/-ka

630 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o starých ľudí. výhody: práca v dobrom kolektíve a v príjemnom prostredí., trenčín

Trenčín 17.07.2019
630 € za mesiac
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: profesionálny rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny trenčín, ktorý sa stará o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí.

Trenčín 13.07.2019
728 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

773,50 € za mesiac

náplň práce: - pomáha zmeniť patologické socializačné procesy - pomáha nadobúdať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných a sociálnych problémov - zabraňuje vzniku, pretrvávaniu a opakovaniu sociálno-patologických javov - aktívne pôsobí na zmeny sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjala jeho sebaúcta autonómia a spoločenské interakcie - podporuje samostatnosť a orientáciu v...

Trenčín 13.07.2019
773,50 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

624 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľka v dome humanity sčk, trenčín

Trenčín 13.07.2019
624 € za mesiac
Sestra

Sestra

699 € za mesiac

trenčín

Trenčín 04.07.2019
699 € za mesiac
Opatrovateľ / ka

Opatrovateľ / ka

630 € za mesiac

náplň práce: poskytuje opatrovateľské služby klientom umiestneným v zps podľa ich potrieb a pokynov ošetrujúcich lekárov, - u mobilných klientov dohliada a asistuje pri samostatnej komplexnej hygienickej starostlivosti klientov zariadenia – ranná a večerná hygiena, kúpanie, sprchovanie, umývanie vlasov, česanie, starostlivosť o ústnu dutinu, starostlivosť o kožu, - vykonáva rannú a večernú...

Trenčín 01.07.2019
630 € za mesiac
Opatrovateľka ZPS

Opatrovateľka ZPS

640 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľka v zariadení pre seniorov s certifikátom výhody: + príplatky, trenčín

Trenčín 01.07.2019
640 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

800 € za mesiac

náplň práce: opatera a starostlivosť o deti v jasliach., trenčín

Trenčín 01.07.2019
800 € za mesiac
Vedúci úseku starostlivosti o dieťa – sociálny pracovník

náplň práce: hlavné úlohy: vedenie multidisciplinárneho tímu pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. odmeňovanie: od 806,00 eur podľa praxe + príplatky) v zmysle zákona nr sr č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Trenčín 22.06.2019
806 € za mesiac
Sestra

Sestra

650 € za mesiac

náplň práce: samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností, štandardmi a diagnózou samostatne, na základe lekára alebo v spolupráci s lekárom, trenčín

Trenčín 01.07.2019
650 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

637 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby v centre sociálnych služieb, trenčín

Trenčín 01.07.2019
637 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

645 € za mesiac

náplň práce: práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb. opatrovateľské úkony, náležitý dohľad, komunikácia s prijímateľmi sociálnych služieb dss. výhody: - benefity pre zamestnancov pri osobnom pohovore (k základnej zložke mzdy prináležia ďalšie príplatky, možnosť stravovania sa, vzdelávanie zamestnancov...), trenčín

Trenčín 12.06.2019
645 € za mesiac
Sociálna pedagogička

Sociálna pedagogička

1006 € za mesiac

náplň práce: - vykonávať odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva detskému klientovi a jeho matke - poskytovať základné sociálne poradenstvo v zariadení núdzového bývania bžd - plniť úlohy sociálnej výchovy a poskytovať sociálno-pedagogické poradenstvo - spolupracovať s ostatnými odborníkmi a relevantnými partnermi v rámci multiinštitucionálnej...

Trenčín 10.06.2019
1006 € za mesiac
Sociálna pracovníčka

Sociálna pracovníčka

1006 € za mesiac

náplň práce: - práca v zariadení bezpečného ženského domu pre obete domáceho násilia - dokonale ovládanie zákona 448/1981 z.z. - práca s klientkami - poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva - spolupráca s ostatnými pracovníčkami, úradmi a inštúciami - spracovávanie získaných informácií, trenčín

Trenčín 10.06.2019
1006 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14