1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Opatrovateľ

Opatrovateľ

637 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská služba v domove sociálnych služieb, základné sociálne a zdravotnícke služby. výhody: sociálny fond, príspevok na stravu, lučenec

Lučenec 17.09.2019
637 € za mesiac
Ergoterapeut

Ergoterapeut

629 € za mesiac

náplň práce: formovať a prehlbovať praktické návyky, sociálne a pracovné zručnosti prijímateľov s.s asistovať a usmerňovať prijímateľov s.s pri pracovných aktivitách. zabezpečovať sociálno – rehabilitačný proces pre prijímateľov s.s zabezpečovať rozvíjanie poznatkov, zručností a návykov u prijímateľov s.s podieľať sa na vypracovaní a realizácii individuálneho plánu...

Lučenec 04.09.2019
629 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

729 € za mesiac

náplň práce: sociálny pracovník v zariadení sociálnych služieb - centrum pre občana a rodinu - útulok. bližšie informácie o zariadení: https://www.dostojnyzivot.sk/zariadenie-nudzoveho-byvania/ bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na web adrese: https://www.dostojnyzivot.sk/ochrana-osobnych-udajov/ výhody: mzda určená na základe stupnice platových taríf pre niektorých...

Lučenec 03.09.2019
729 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3