1 - 4 z 4
Zoradit podľa:
Terénny pracovník

Terénny pracovník

683 € za mesiac

náplň práce:  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z mrk a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, tsp, op a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre tsp;  posky¬tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o...

Lučenec 20.02.2020
683 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

879,70 € za mesiac

náplň práce:  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu mrk prioritne osôb z mrk), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;  posky¬tovanie základných informácií a podpory v krízových...

Lučenec 20.02.2020
879,70 € za mesiac
Animátor voľného času

Animátor voľného času

580 € za mesiac

náplň práce: pomocný dohľad pri aktivitách s deťmi a ľuďmi so zdravotným postihnutím udržiavanie poriadku na pracovisku (pracovný materiál na aktivity) pomoc pri obslužných činnostiach pre ľudí so zdravotným postihnutím, lučenec

Lučenec 06.02.2020
580 € za mesiac
Špeciálny pedagóg v rámci Národného projektu DEI NS

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately., lučenec

Lučenec 10.01.2020
887,50 € za mesiac
1 - 4 z 4
1 - 4 z 4