1 - 20 z 628
Zoradit podľa:
Psychológ pre účel NP DEI NSvZ III

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v...

Detva 23.02.2020
800 € za mesiac
Psychológ NP DEI NS III-terénna/ambulantná forma

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spodask v cdr nová baňa na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou výhody: elektronické stravné lístky, dovolenka navyše, príspevok do dds, pohyblivá pracovná doba, žarnovica

Žarnovica 21.02.2020
1049 € za mesiac
Opatrovateľ/ka (Likavka)

Opatrovateľ/ka (Likavka)

600 € za mesiac

náplň práce: poskytovať komplexnú základnú alebo špecializovanú starostlivosť., ružomberok

Ružomberok 21.02.2020
600 € za mesiac
Psychológ NP DEI NS III

Psychológ NP DEI NS III

1064,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny., brezno

Brezno 21.02.2020
1064,50 € za mesiac
Pomocná kuchárka

Pomocná kuchárka

620 € mesačne

náplň práce: pomocná kuchárka, výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo jedál studenej kuchyne, múčnikov a cukrárenských výrobkov , senica

Senica 23.02.2020
620 € mesačne
Hlavná sestra

Hlavná sestra

1200 € za mesiac

trnava

Trnava 21.02.2020
1200 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

700 € za mesiac

náplň práce: opatrovanie starších a zdravotne odkázaných osôb v zss komjatice. výhody: výška odmeny môže byť zvýšená v závislosti od dosiahnutej praxe a vzdelania., nové zámky

Nové Zámky 21.02.2020
700 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

700 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje sociálne poradenstvo pre rodiny prijímateľov, - zodpovedá, navrhuje, plánuje, pripravuje, organizuje a hodnotí pre cieľové skupiny sociálnej služby, - vykonáva ambulantnú aj terénnu formu sociálnej služby, - vyhľadávacia činnosť. výhody: informácia o pracovnom čase je len informatívna. bližšie určenie pracovného času bude určená na pracovnom pohovore., prešov

Prešov 21.02.2020
700 € za mesiac
Pracovný terapeut

náplň práce: vedenie aktivačných a záujmových činností pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení, podpora aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb, udržiavanie ich miery samostatnosti, rozvíjanie záľub, podpora pamäťových schopností, tvorenie aktivít s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb výhody: doplnkové dôchodkové sporenie fond pracovného...

Skalica 22.02.2020
Dohodou
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

900 € za mesiac

náplň práce: koordinácia činnosti zvereného úseku, práca s klientom výhody: dovolenka nad rámec zp príspevok na dopravu gastrolístky polročne odmeny vzdelávanie, bratislava

Bratislava 21.02.2020
900 € za mesiac
Opatrovateľ v zariadení pre seniorov

náplň práce: odborné obslužné činnosti, bratislava

Bratislava 21.02.2020
5 € za hodinu
Psychológ NP DEI III. 19/2020

Psychológ NP DEI III. 19/2020

976,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny, aplikácia psychologických postupov a intervencie pri...

Banská Bystrica 21.02.2020
976,50 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

6 € za hodinu

náplň práce: odborné služby v zariadení pre seniorov, bratislava

Bratislava 21.02.2020
6 € za hodinu
Sociálny pracovník NP DEI III - pobytový

náplň práce: poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a re-socializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu...

Senec 21.02.2020
1011 € za mesiac
Sociálny pracovník NP DEI III - terénny/ambulantný

náplň práce: poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a re-socializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas...

Senec 21.02.2020
1011 € za mesiac
Psychológ NP DEI III - terénny/ambulantný

náplň práce: špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahoch a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a...

Senec 23.02.2020
1035 € za mesiac
Opatrovateľ/ka - skrátený úväzok

náplň práce: - samostatne a osobne poskytovať úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008, - zabezpečovať práva a právom chránené záujmy týchto občanov a ich integráciu do spoločnosti podľa § 6 zákona č. 448/2008, - poskytovať služby dohodnuté v zmluve o...

Považská Bystrica 21.02.2020
386,70 € za mesiac
Opatrovateľka/opatrovateľ

Opatrovateľka/opatrovateľ

750 € za mesiac

výhody: plus príplatok za zmennosť, príplatky za víkend a sviatok, nočný príplatok. podľa kolektívnej zmluvy 10 dní dovolenky naviac., topoľčany

Topoľčany 20.02.2020
750 € za mesiac
Profesionálny rodič

Profesionálny rodič

812 € za mesiac

náplň práce: profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý sa stará o zverené dieťa/deti vo svojom domácom prostredí. výhody: plus príplatky: paušálny 100 eur, za počet detí, za prax a profesijný príplatok. výhody: dovolenka nad rámec zákona, stravné lístky nad rámec zákona, príspevok do 3. piliera dds., senec

Senec 23.02.2020
812 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

700 € za mesiac

náplň práce: • sebaobslužné úkony - hygiena - stravovanie a dodržiavanie pitného režimu - vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva - obliekanie, vyzliekanie - mobilita, motorika - dodržiavanie liečebného režimu • úkony starostlivosti o svoju domácnosť - nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru - príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla - donáška jedla do domu ...

Kežmarok 19.02.2020
700 € za mesiac
1 - 20 z 628
1 - 20 z 628