1 - 20 z 314
Zoradit podľa:
Opatrovateľka v domácnosti klienta

hľadáme opatrovateľky do domácnosti klienta v obciach seneckého okresu. ide o obce reca, veľký biel, bernolákovo, kráľova pri senci. práca sa vykonáva denne a je bez ubytovania. potrebný kurz opatrovania možné absolvovať cez zamestnávateľa., bratislava, hlavný pracovný pomer, opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, opatrovateľka v domácnosti klienta, 624

Bratislava 25.02.2019
624
Opatrovateľka

Opatrovateľka

579 € za mesiac

náplň práce: - poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti priamo v zariadení dom charity sv. kamila v žiline. - opatrovateľské úkony, pomoc pri obliekaní, kŕmenie, polohovanie klientov. - príprava stravy, pranie a žehlenie bielizne. výhody: samozrejme sú aj príplatky podľa zákonníka práce, možnosť ďalšieho predĺženia pracovného pomeru., žilina

Žilina 15.07.2019
579 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

807 € za mesiac

náplň práce: kompletná opatrovateľská starostlivosť o klienta v zariadení pre seniorov (celková toaleta, pomoc pri roznášaní stravy, pomoc pri kŕmení, dodržiavanie a sledovanie pitného režimu, atď.) výhody: príplatky za nočné, sviatky, soboty, nedele, preplácanie nadčasov polročné, ročné odmeny 5 dní dovolenky naviac strava len za 0,66 € možnosť ubytovania v ubytovni (2-posteľová izba/110€), bratislava

Bratislava 15.07.2019
807 € za mesiac
Opatrovateľ/opatrovateľka

Opatrovateľ/opatrovateľka

650 € za mesiac

náplň práce: pomocná práca zdravotníckeho charakteru v zariadeniach sociálnych služieb, žilina

Žilina 15.07.2019
650 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ v detskom domove

náplň práce: práca pomocného vychovávateľa na samostatnej skupine detského domova v čase mimo vyučovania (10 detí), citové nasycovanie dieťaťa, vykonávanie spoločných úkonov s deťmi počas dňa, upratovanie, varenie, spoločné výlety a pod., rozvíjanie pracovných zručností dieťaťa podieľaním sa na spoločných prácach v domácnosti s prihliadnutím na vek dieťaťa, rozvoj estetického cítenia...

Šaľa 15.07.2019
580 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

900 € za mesiac

náplň práce: odborná práca vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., trnava

Trnava 15.07.2019
900 € za mesiac
Sociálny pracovník

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 341/2004 z. z. odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas...

Čadca 15.07.2019
Dohodou
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

700 € za mesiac

náplň práce: - spolupracuje s multidisciplinárnym tímom, - vykonáva fyzioterapeutické postupy, - vzdeláva klienta o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť, - určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu, - podieľa sa na individuálnych plánoch klienta,, považská bystrica

Považská Bystrica 15.07.2019
700 € za mesiac
Opatrovateľ / -ka v zariadení sociálnych služieb

náplň práce: pozícia v rámci priamej činnosti s klientmi, pomoc pri vykonávaní osobných a iných úkonov fo odkázanej na pomoc inej fo, starostlivosť o osobné prádlo klientov - pranie, žehlenie, hygienu a bezpečnosť, udržiavaní čistoty a poriadku v osobných veciach, v izbe, v spoločných priestoroch. výhody: k základnej mzde sa pripočítavajú príplatky, ako aj osobný príplatok. organizácia s...

15.07.2019
600 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

900 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o seniorov výhody: možnosť zabezpečiť ubytovanie, bratislava

Bratislava 16.07.2019
900 € za mesiac
Opatrovateľ /- ka, zdravotný asistent

náplň práce: starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov s nepretržitou prevádzkou. pomoc klientom pri každodenných úkonoch ako je: hygiena, stravovanie... atď., bardejov

Bardejov 15.07.2019
3,20 € za hodinu
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona č. 311/2001 z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, nitra

Nitra 15.07.2019
728 € za mesiac
Zdravotnícky asistent

Zdravotnícky asistent

600 € za mesiac

náplň práce: práca v sociálnom zariadení, náplň práce podľa kompetencií zdravotníckeho asistenta.... výhody: obedy zdarma, príplatky, práca aj cez víkendy, prievidza

Prievidza 16.07.2019
600 € za mesiac
Opatrovateľ, opatrovateľka

Opatrovateľ, opatrovateľka

4,20 € za hodinu

náplň práce: opatrovateľská služba pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu choroby alebo vyššieho veku, zvolen

Zvolen 16.07.2019
4,20 € za hodinu
Profesionálny náhradný rodič

náplň práce: poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí zamestnanca, ktoré sa môže nachádzať v nitrianskom, banskobystrickom alebo v trnavskom samosprávnom kraji. záujemca musí mať absolvovanú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti., topoľčany

Topoľčany 15.07.2019
728 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

615,50 € za mesiac

náplň práce: fyzicky namáhavá práca u prijímateľov sociálnej služby vyžadujúcich pomoc druhej osoby., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 16.07.2019
615,50 € za mesiac
Opatrovateľka v Zariadení sociálnych služieb

náplň práce: opatrovateľská činnosť o seniorov, v trojzmennej prevádzke, potrebný opatrovateľský kurz. výhody: dobrý pracovný kolektív možnosť vzdelávania /ponuka vzdelávacích kurzov na zvyšovanie kvalifikácie v rámci odboru/ relaxácia zamestnancov s podporou zamestnávateľa príplatky, osobné hodnotenie, žarnovica

Žarnovica 15.07.2019
530 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

729 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych veci a rodiny projekt np dei ns iii - podaktivita 1.4. výhody: stravné lístky aj počas dovolenky, pridaná dovolenka + 5 dni, levice

Levice 15.07.2019
729 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ 49/2019

náplň práce: starostlivosť o deti v samostatnej skupine centra s počtom detí 8-10. starostlivosť zahŕňa výchovu, varenie, nakupovanie, upratovanie, sprevádzanie detí k lekárovi, do mš, zš. výhody: odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 z.z. - základná tabuľka. (tarifný plat podľa praxe + príplatky), banská bystrica

Banská Bystrica 16.07.2019
629 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

576 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o klientov., poprad

Poprad 15.07.2019
576 € za mesiac
1 - 20 z 314
1 - 20 z 314