1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Samostatný radca - pozemkový a lesný odbor

náplň práce: samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy pri zabezpečovaní vykonávania štátnej správy, ktorá spočíva v príprave podkladov pre rozhodnutia a v príprave rozhodnutí v reštitučných konaniach podľa zákona č. 229/1991 zb., podľa zákona č. 503/2003 z. z., v konaniach podľa zákona č. 140/2014 z. z., v konaniach podľa zákona č. 64/1997 z. z. príprava a...

Bratislava 21.04.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave,

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v bratislave, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: bratislava hlavné úlohy: samostatná odborná...

Bratislavský kraj 20.04.2017
Dohodou
Hlavný radca - Odbor kultúrnej diplomacie, PT 8

náplň práce: • špecializovaná a odborná činnosť v odbore kultúrnej diplomacie; • tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti kultúrnej diplomacie a prezentácie sr na úrovni mzvaez sr; • analytická, systémová, koncepčná činnosť a tvorba pozičných dokumentov sr na mzvaez sr; • vyhodnocovanie výsledkov a prípravy podkladov na rozhodovanie v kultúrnej oblasti; • koordinovanie štátnej...

Bratislava 22.04.2017
Dohodou
Radca, stála státna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Prešove

štatistický úrad sr, radca, stála státna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v prešove, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: prešov hlavné úlohy: samostatná odborná...

12.04.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Prešove

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v prešove, kontaktné miesto poprad, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: poprad hlavné úlohy:...

12.04.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Nitre

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v nitre, kontaktné miesto topoľčany, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: topoľčany hlavné...

12.04.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Košiciach,

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v košiciach, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: košice hlavné úlohy: samostatná odborná...

12.04.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trenčíne

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v trenčíne, kontaktné miesto prievidza, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: prievidza hlavné...

12.04.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, odbor informatiky

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, odbor informatiky, registrov a informačných služieb, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika miesto vykonávania štátnej služby: banská bystrica hlavné úlohy: samostatná odborná činnosť na úseku štatistiky priemyslu...

12.04.2017
Dohodou
Právnik - vedúci odborný referent  - právne oddelenie

náplň práce: riešenie legislatívneho procesu a zmien vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v právnych sporoch. výhody: osobitné finančné ohodnotenie, bratislava

Bratislava 11.04.2017
od 554 € za mesiac
Hlavný ekonóm

Hlavný ekonóm

od 2150 € za mesiac

náplň práce: koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy na celoštátnej úrovni. výhody: pružný pracovný čas, dovolenka nad rozsah zákona, príspevok na dds, príspevok na dopravu a regeneráciu pracovnej sily, bratislava

Bratislava 10.04.2017
od 2150 € za mesiac
Štátny radca - kancelária predsedu úradu

náplň práce: tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov európskej únie s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným...

Bratislava 12.04.2017
Dohodou
Štátny radca - osobný úrad

náplň práce: koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy v príslušnom odbore štátnej služby. koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. výhody: plat podľa zákona o štátnej službe, 9. platová trieda, bratislava

Bratislava 12.04.2017
Dohodou
Špecialista bezpečnosti IT

Špecialista bezpečnosti IT

od 1240 do 1500 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie a kontrola dodržiavania informačnej bezpečnosti a ochrany informačno-komunikačných technológii a informačných systémov, práca na portáli metais v nadväznosti na národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. výhody: - od 35 rokov veku preventívna rehabilitácia 2 týždne, - výhodné sociálne zabezpečenie, - možnosť ubytovania, - možnosť rekreácií v našich...

Bratislava 22.04.2017
od 1240 do 1500 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14