1 - 17 z 17
Zoradit podľa:
Hlavný štátny radca - odbor dohľadu I - výber z občanov

náplň práce: « druh štátnej služby: stála štátna služba « odbor štátnej služby: 2.16 - verejné obstarávanie « organizačný útvar: odbor dohľadu i « stručný opis činností štátnozamestnaneckého miesta: koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. kontrolná, inšpekčná a dozorná činnosť s celospoločenským...

Bratislava 26.05.2017
Dohodou
Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti

náplň práce: poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb v oblasti sociálnych vecí a rodiny: podmienky pre prihlásenie do výberu č. ra/2017/4 sú zverejnené na stránke ústredia:www.upsvr.sk výhody: pružný pracovný čas, revúca

Revúca 26.05.2017
Dohodou
Štátny radca, stála štátna služba, referát vnútorného auditu, kancelária predsedu úradu

štatistický úrad sr, štátny radca, stála štátna služba, referát vnútorného auditu, kancelária predsedu úradu počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 1.07 kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit hlavné úlohy: vykonávanie vnútorného auditu podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom zdokonaľovania riadiacich a...

Bratislavský kraj 25.05.2017
Dohodou
Hlavný radca, stála štátna služba, sekcia makroekonomických štatistík, odbor sektorových účtov, oddelenie sektorových účtov korporácií, domácností a zahraničia.

štatistický úrad sr, hlavný radca, stála štátna služba, sekcia makroekonomických štatistík, odbor sektorových účtov, oddelenie sektorových účtov korporácií, domácností a zahraničia. počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej...

Bratislavský kraj 25.05.2017
Dohodou
Štátny radca – odborník dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, dočasná štátna služba, sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie SODB a prierezových štatistík

štatistický úrad sr, štátny radca – odborník dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, dočasná štátna služba, sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie sodb a prierezových štatistík počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: koordinovanie celoštátneho systému sčítania obyvateľov, domov a...

Bratislavský kraj 25.05.2017
Dohodou
Štátny radca, stála štátna služba, sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík

štatistický úrad sr, štátny radca, stála štátna služba, sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: koordinovanie celoštátneho systému štatistiky obyvateľstva a prierezových oblastí v sociálnych...

Bratislavský kraj 25.05.2017
Dohodou
Upratovač/ upratovačka

náplň práce: umývanie plastových okien, tepovanie kobercov. výhody: vlastné zadelenie prac. času., senica

Senica 25.05.2017
Dohodou
Radca - geodézia, kartografia

Radca - geodézia, kartografia

od 474,5 do 671,5 € mesačne

náplň práce: samostatné ucelené odborné činnosti na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií katastra nehnuteľností. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností. zabezpečuje tvorbu vektorových máp. rieši...

Turčianske Teplice 28.05.2017
od 474,5 do 671,5 € mesačne
Radca, stála štátna služba, odbor štatistiky vybraných trhových služieb, pracovisko ŠÚ SR v Prešove

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, odbor štatistiky vybraných trhových služieb, pracovisko šú sr v prešove počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: zabezpečenie a vykonávanie organizačnej a realizačnej fázy zisťovania a spracovania štatistických údajov na úseku štatistiky vybraných trhových služieb za pridelené územie...

Prešovský kraj 18.05.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba,oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Košiciach, kontaktné miesto Spišská Nová Ves, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v košiciach, kontaktné miesto spišská nová ves, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v banskej bystrici druh štátnej služby: stála obsadzovaná funkcia: radca počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna...

Banskobystrický kraj 18.05.2017
Dohodou
Štátny radca, stála štátna služba, sekcia podnikových štatistík, odbor prierezových štatistík

štatistický úrad sr, štátny radca, stála štátna služba, sekcia podnikových štatistík, odbor prierezových štatistík počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: vykonávanie koncepčnej a metodickej činnosti na celoštátnej úrovni v oblasti ukazovateľov krátkodobej štatistiky, tvorba koncepcie a metodiky štatistických zisťovaní za oblasť...

Bratislavský kraj 18.05.2017
Dohodou
Murár obkladač

Murár obkladač

od 435 do 500 € za mesiac

náplň práce: murárske a obkladačské práce pri rekonštrucií pracovných priestorov. výhody: príspevok zamestnávateľa na iii. pilier dds., trnava

Trnava 11.05.2017
od 435 do 500 € za mesiac
Samostatný radca

náplň práce: samostatné ucelené odborné činnosti, samostatné spracúvanie návrhov a rozhodnutí, posudková činnosť a výkon štátneho zdravotného dozoru vo vymedzenom úseku a odber vzoriek., lučenec

Lučenec 11.05.2017
Dohodou
Krajinár

Krajinár

Dohodou

náplň práce: krajinár - zastupovanie počas materskej dovolenky znalosť práce v gis aplikáciách, práca s pc na veľmi dobrej úrovni, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu b, vítaná prax v odbore., trebišov

Trebišov 10.05.2017
Dohodou
asistentka poslanca

práca pre všestrannú, časovo flexibilnú a ambicióznu uchádzačku. znalosť angličtiny, príjemné vystupovanie. základy práva resp. politológie sú výhodou. posielajte svoje životopisy a motivačné listy. , bratislavský kraj, živnosť, koordinátor parlamentnej a vládnej agendy, asistentka poslanca

Bratislavský kraj 03.05.2017
Dohodou
inšpektor potrav. dozoru a hyg. potravín živočíšneho pôvodu

náplň práce: samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby, vydávanie opatrení, kontrolná a inšpekčná činnosť, prešetrovanie petícií, vypracovávanie rozhodnutí. samostatná inšpekčná činnosť, vysoká miera interaktívnej komunikácie a asertívnych postojov, schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, adaptabilnosť v riešení problémov, profesionálne vystupovanie...

Komárno 02.05.2017
Dohodou
Hlavný ekonóm

Hlavný ekonóm

od 2150 € za mesiac

náplň práce: koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy na celoštátnej úrovni. výhody: pružný pracovný čas, dovolenka nad rozsah zákona, príspevok na dds, príspevok na dopravu a regeneráciu pracovnej sily, bratislava

Bratislava 10.04.2017
od 2150 € za mesiac
1 - 17 z 17
1 - 17 z 17