1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Štátny radca, stála štátna služba

štatistický úrad sr, štátny radca, stála štátna služba, sekcia makroekonomických štatistík, odbor analýz a syntéz národných účtov počet obsadzovaných miest: 2 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: tvorba štátnej politiky a koncepcie rozvoja štatistiky národných účtov v spolupráci s príslušnými odbormi šusr, ústrednými orgánmi a medzinárodnými...

23.03.2017
Dohodou
sociálny pracovník pre realizáciu výchovných opatrení

náplň práce: poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb v oblasti sociálnych vecí-podmienky pre prihlásenie do vk sú zverejnené na stránke ústredia www.upsvar.sk výhody: pružný pracovný čas, revúca

Revúca 23.03.2017
Dohodou
Účtovník

Účtovník

od 670 do 780 € za mesiac

náplň práce: účtovník: vytváranie návrhu rozpočtu, vypracovanie ekonom.smerníc, vedenie pokladne, vedenie účtovníctva v programe win ibeu, pravidelné účtovné výkazy, uzávierky, úhrada faktúr, účtovný archív, spolupráca so zriaďovateľom... pam: spracovanie pracovných zmlúv, dohôd, vedenie osobných spisov, príprava podkladov a spracovanie miezd v programe vema, spolupráca so zp, sp...

Námestovo 20.03.2017
od 670 do 780 € za mesiac
Radca, stála štátna služba, pracovisko ŠÚ SR v Nitre

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, pracovisko šú sr v nitre, odbor štatistiky vybraných produkčných odvetví, oddelenie štatistiky vybraných produkčných odvetví v malých podnikoch a životného prostredia počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15. štátna štatistika hlavné úlohy: samostatná odborná činnosť súvisiaca so zberom a spracovaním štatistických...

17.03.2017
Dohodou
Radca, stála štátna služba, pracovisko ŠÚ SR v Bratislave

štatistický úrad sr, radca, stála štátna služba, pracovisko šú sr v bratislave, odbor štatistiky peňažníctva, poisťovníctva a služieb, oddelenie štatistiky služieb počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: samostatná odborná činnosť na úseku prípravy a realizácie štatistických zisťovaní za netrhové služby, zabezpečenie zberu...

17.03.2017
Dohodou
Štátny radca, stála štátna služba, sekcia podnikových štatistík

štatistický úrad sr, štátny radca, stála štátna služba, sekcia podnikových štatistík, odbor prierezových štatistík počet obsadzovaných miest: 1 odbor štátnej služby: 2.15 štátna štatistika hlavné úlohy: vykonávanie koncepčnej a metodickej činnosti na celoštátnej úrovni v oblasti ukazovateľov krátkodobej štatistiky, tvorba koncepcie a metodiky štatistických zisťovaní za oblasť...

17.03.2017
Dohodou
Radca - geodézia, kartografia

Radca - geodézia, kartografia

od 474,5 do 671,5 € mesačne

náplň práce: samostatné ucelené odborné činnosti na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií katastra nehnuteľností. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností. zabezpečuje tvorbu vektorových máp. rieši...

Turčianske Teplice 23.03.2017
od 474,5 do 671,5 € mesačne
Špecialista bezpečnosti IT

Špecialista bezpečnosti IT

od 1240 do 1500 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie a kontrola dodržiavania informačnej bezpečnosti a ochrany informačno-komunikačných technológii a informačných systémov, práca na portáli metais v nadväznosti na národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. výhody: - od 35 rokov veku preventívna rehabilitácia 2 týždne, - výhodné sociálne zabezpečenie, - možnosť ubytovania, - možnosť rekreácií v našich...

Bratislava 13.03.2017
od 1240 do 1500 € za mesiac
Upratovanie

Upratovanie

Dohodou

ponúkam možnosť krátkodobej brigády. vhodná skôr pre študenov. po dobu 1 mes. mesiac - júl. časovo nezáväzná a flexibilná doba. odmena cca 200 €., karlova ves, brigáda, inšpektor obchodnej inšpekcie, upratovanie

Karlova Ves 10.03.2017
Dohodou
Odborný radca - inšpektor

náplň práce: vykonávanie inšpekcií u výrobcov veterinárnych liekov, medikovaných krmív a účinných látok veterinárnych liekov. preverovanie systému akosti v kontrolovaných laboratóriách., nitra

Nitra 16.03.2017
Dohodou
Odborný referent (právnik)

Odborný referent (právnik)

od 868 € za mesiac

náplň práce: - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dôchodkového poistenia - pripomienkovanie návrhov právnych predpisov so zameraním na dôchodkové poistenie - spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy v súvislosti s rozhodovaním o nárokoch na dávky dôchodkového poistenia výhody: - rozsiahly sociálny program (využívanie doškoľovacích a rekreačných zariadení, návratné...

Bratislava 13.02.2017
od 868 € za mesiac
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11