1 - 20 z 51
Zoradit podľa:
Administratívna pracovníčka

Administratívna pracovníčka

338,50 € za mesiac

náplň práce: všeobecná administratívna práca. ovládanie: program word, excel, asc agenda, vedenie pokladne, archivácia, príjem a odosielanie pošty., trnava

Trnava 21.08.2019
338,50 € za mesiac
Korepetítor

Korepetítor

340,16 € za mesiac

náplň práce: zastupovanie počas materskej dovolenky., košice

Košice 21.08.2019
340,16 € za mesiac
Odborný administratívny asistent

náplň práce: • samostatná odborná práca na úseku personálnej práce; • príprava podkladov v oblasti personálnej, mzdovej agendy a v oblasti vzdelávania; • vedenie agendy bozp a opp; • vykonávanie administratívnych prác, starostlivosť o spisovú agendu a jej archiváciu; • zabezpečovanie evidencie korešpondencie, samostatné vybavovanie bežnej korešpondencie; • zabezpečovanie...

Bratislava 20.08.2019
629 € za mesiac
Referent správy majetku štátu

náplň práce: • samostatná odborná práca na úseku ekonomických činností • realizovanie úloh na úseku investícií, správy a ochrany majetku štátu • zabezpečenie materiálno-technických potrieb úradu výhody: • prácu v modernej štátnej inštitúcii • stabilné zamestnanie • možnosť kariérneho rastu platové náležitosti: základný tarifný plat od 629,- € do 755,- € (podľa rokov praxe) + osobný príplatok, bratislava

Bratislava 21.08.2019
629 € za mesiac
Lektor - odb. príprava a metod. vedenie hodnotiteľov kvality

náplň práce: • vykonáva odbornú prípravu hodnotiteľov kvality sociálnych služieb s metodickým materiálom a plánom činností; • spolupracuje pri príprave návrhu revízie národnej legislatívy sociálnych služieb a hodnotiteľskej metodiky; • zúčastňuje sa metodicko-koordinačných stretnutí lektorského tímu – hodnotitelia; • plní ďalšie úlohy podľa aktuálne vzniknutej potreby., bratislava

Bratislava 20.08.2019
27 € za hodinu
VK/2019/5223 - samostatný radca

VK/2019/5223 - samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2.rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťzp. 2. rozhoduje v prvom stupni správneho konania o peňažných príspevkoch na kompenzáciuťzp. ...

Bratislava 17.08.2019
687,50 € za mesiac
VK/2019/5117 - samostatný radca

VK/2019/5117 - samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku sociálnej posudkovej činnosti. 2. rozhoduje v prvom stupni správneho konania na úseku sociálnej posudkovej činnosti. - vykonávanie sociálnej...

Bratislava 17.08.2019
687,50 € za mesiac
VK/2019/5111 - samostatný radca

VK/2019/5111 - samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku sociálnej posudkovej činnosti. 2. rozhoduje v prvom stupni správneho konania na úseku sociálnej posudkovej činnosti. - vykonávanie...

Bratislava 17.08.2019
687,50 € za mesiac
VK/2019/5095 - samostatný radca

VK/2019/5095 - samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťzp. 2. rozhoduje v prvom stupni správneho konania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťzp....

Bratislava 17.08.2019
687,50 € za mesiac
Technik BOZP

Technik BOZP

1000 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti požiarnej ochrany, zabezpečovanie revízií vyhradených zariadení, periodických školení, prísl. smerníc a ďalšia odborná činnosť. výhody: od 1 000€ do 1 600 € brutto mesačne v závislosti od relevantných pracovných skúseností, úrovne ovládania cudzieho jazyka a...

Piešťany 16.08.2019
1000 € za mesiac
Vedúci/vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

náplň práce: vedúci/vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia, žilina

Žilina 16.08.2019
1200 € za mesiac
Odborný radca - inšpektor

Odborný radca - inšpektor

775 € za mesiac

náplň práce: veterinárny dozor a inšpekčná činnosť v zmysle zákona č. 362/2011 z. z. o liekoch a zákona č. 39/2007 z .z. o veterinárnej starostlivosti. vykonávanie inšpekcií u výrobcov veterinárnych liekov, medikovaných krmív a účinných látok veterinárnych liekov. preverovanie systému akosti v kontrolných laboratóriách., nitra

Nitra 15.08.2019
775 € za mesiac
Diplomat, Generálny konzulát SR v Užhorode (VK 2019/07/51)

náplň práce: najnáročnejšia činnosť: špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva. bližšie určená najnáročnejšia činnosť: - participácia na tvorbe koncepcií zahraničnej politiky sr v rámci pôsobnosti gk užhorod; ...

Bratislava 15.08.2019
830 € za mesiac
Referent

Referent

980 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečenie právnej agendy, bratislava

Bratislava 14.08.2019
980 € za mesiac
Samostatný stravovateľ oddelenia logistiky

náplň práce: vykonáva samostatný odborný výkon pri organizovaní činnosti stravovacej prevádzky ústavu, pri hromadnej príprave a výdaji viac druhov jedál, vedení účtovníctva vrátane likvidácie faktúr. výhody: 7 týždňov dovolenky, 2 týždne rehabilitácie, rekreácia v zariadeniach zboru, výsluhový dôchodok po 25 rokoch služobného pomeru., martin

Martin 13.08.2019
1011 € za mesiac
Hospodár, Veľvyslanectvo SR v Mexiku, PT5, VS

náplň práce: • sledovanie a dodržanie čerpania záväzných limitov rozpočtu zastupiteľského úradu, vrátane ostatných výdavkov. • odborné spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu výdavkov podľa rozpočtových položiek za zastupiteľský úrad, odborná špecializovaná práca v súvislosti s vypracovaním komplexného rozboru hospodárenia. • rozpis rozpočtu do úrovne podpoložiek rozpočtovej...

09.08.2019
3066 € za mesiac
Vrátnik/čka- recepčný/á

náplň práce: práce - recepcia, vrátnica, bratislava

Bratislava 07.08.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka ročníky 1. - 9. ročník zš., hlohovec

Hlohovec 06.08.2019
Dohodou
Finančný účtovník zastupovanie počas MD 1211

náplň práce: na zastupovanie počas materskej dovolenky. náplňou práce finančného účtovníka bude komplexné spracovanie a vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva a plnenie úloh podľa pokynov priameho nadriadeného, ktoré sú v súlade so zriaďovacou listinou siea a všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľa. • spracovanie a vedenie účtovníctva v zmysle všeobecne...

Bratislava 05.08.2019
Dohodou
Mzdová účtovníčka

Mzdová účtovníčka

830 € za mesiac

náplň práce: špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby financie spočívajúca v najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ekonomického odboru generálnej prokuratúry slovenskej republiky; vykonávanie činností v súvislosti s odborným spracúvaním rozhodnutí o priznaní príplatkov podľa zákona č. 154/2001 z. z....

Bratislava 01.08.2019
830 € za mesiac
1 - 20 z 51
1 - 20 z 51