1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
VK/2019/7802 - radca

VK/2019/7802 - radca

713,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. realizuje výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti uoz. realizuje sprostredkovanie zamestnania, informuje o právach a povinnostiach uoz, zoz, poskytuje služby...

Bratislava 11.12.2019
713,50 € za mesiac
VK/2019/8097 - samostatný radca

VK/2019/8097 - samostatný radca

756,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku pomoci v hmotnej núdzi , náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. 2. rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych...

Bratislava 11.12.2019
756,50 € za mesiac
Referent školského úradu

Referent školského úradu

830 € za mesiac

náplň práce: podľa prílohy č. 1 smernice č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov, dunajská streda

Dunajská Streda 09.12.2019
830 € za mesiac
Samostatný odborný referent na Oddelení rozpočtu

náplň práce: - účtovanie bežných a kapitálových transferov - účtovanie obstaraného majetku - účtovanie depozitu, sociálneho fondu - kontrola čerpania sociálneho fondu - vypracovanie komplexných vyhodnotení k čerpaniu dotácií a transferov - evidovanie a účtovanie investičných faktúr - účtovanie bankových výpisov výhody: - možnosť priznania osobného príplatku po zapracovaní ...

Bratislava 09.12.2019
832 € za mesiac
Pracovník colného prístrešku

náplň práce: - vykonáva svoju činnosť v colnom prístrešku a jeho okolí pri colných prehliadkach kontajnerov podľa pokynov vedúcich pracovníkov a colnej deklarácie. kontroluje a usmerňuje činnosť brigádnikov vykonávajúcich vykládky a nakládky tovaru z kontajnerov. - vyhotovuje o priebehu vykládky od priloženia kontajnera k colnej rampe až po zaplombovanie kontajnera priebežnú fotodokumentáciu...

Dunajská Streda 09.12.2019
650 € za mesiac
Lekár zdravotníckeho zariadenia

Lekár zdravotníckeho zariadenia

1169,50 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, zamestnancom zboru, obvineným a odsúdeným osobám. výhody:  nadštandardné sociálne zabezpečenie,  pravidelný príjem,  garantovaný pravidelný platový postup,  6 týždňov dovolenky,  1 týždeň dodatkovej dovolenky,  po 35 rokoch fyzického veku alebo 15 rokoch trvania...

Nitra 06.12.2019
1169,50 € za mesiac
Vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia

náplň práce: organizácia, riadenie, kontrola a hodnotenie výkonu štátnej služby podriadených v zdravotníckom zariadení. poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, zamestnancom zboru, obvineným a odsúdeným osobám. výhody:  nadštandardné sociálne zabezpečenie,  pravidelný príjem,  garantovaný pravidelný platový postup,  6...

Nitra 06.12.2019
2000 € za mesiac
Vrátnik/čka- recepčný/á

náplň práce: práce - recepcia, vrátnica, bratislava

Bratislava 05.12.2019
Dohodou
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

900 € za mesiac

náplň práce: - administratívna podpora, príprava podkladov na obchodné rokovania, semináre, prezentácie, - vyhľadávanie, oslovovanie zákazníkov, účasť na obchodných stretnutiach - práca s databázami, - príprava projektovej dokumentácie. výhody: služobný notebook služobný mobil služobné auto, nitra

Nitra 04.12.2019
900 € za mesiac
Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie

náplň práce: - podporná a kontrolná činnosť pri evidencii a ukladaní dokumentov do centrálneho úložiska dát pre všetky oddelenia a zamestnancov týkajúca sa finančných náležitosti - kontrola a spracovanie cestovných príkazov a ostatných dokumentov preukazujúcich oprávnenosť cestovných náhrad v súlade s platnou legislatívou, predkladanie skontrolovaných dokumentov v rámci ekonomického oddelenia...

Bratislava 03.12.2019
1350 € za mesiac
Právnik

Právnik

1100 € za mesiac

náplň práce: - agenda vymáhania pohľadávok štátu vrátane exekučného konania a konkurzného konania - agenda civilného správneho poriadku, skúsenosti s účasťou na súdnych pojednávaniach výhodou - všeobecná problematika zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov so zameraním na prevod bytov a nebytových priestorov a správu bytov - všeobecná problematika občianskeho zákonníka a...

Trenčín 02.12.2019
1100 € za mesiac
VK/2019/7804 - radca

VK/2019/7804 - radca

713,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. realizuje výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti uoz. realizuje sprostredkovanie zamestnania, informuje o právach a povinnostiach uoz, zoz poskytuje služby...

Bratislava 28.11.2019
713,50 € za mesiac
VK/2019/7803 - radca

VK/2019/7803 - radca

713,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. realizuje výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti uoz. realizuje sprostredkovanie zamestnania, informuje o právach a povinnostiach uoz, zoz, poskytuje služby...

Bratislava 28.11.2019
713,50 € za mesiac
VK/2019/ 7578 - samostatný radca

VK/2019/ 7578 - samostatný radca

756,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku štátnych sociálnych dávok. 2. rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných...

Bratislava 28.11.2019
756,50 € za mesiac
Radca - asistent - dočasná štátna služba

náplň práce: - samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce, - prítomnosť a zapisovanie na súdnych pojednávaniach, - práca so...

Bratislava 27.11.2019
648,50 € za mesiac
Kuchárka

Kuchárka

605 € za mesiac

náplň práce: príprava jedál pre študentov stredných škôl., nitra

Nitra 02.12.2019
605 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka

Učiteľ slovenského jazyka

1000 € za mesiac

hlohovec

Hlohovec 25.11.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ telesnej výchovy

Učiteľ telesnej výchovy

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie telesnej výchovy a metodiky telesnej výchovy. výhody: školský internát, pezinok

Pezinok 23.11.2019
1000 € za mesiac
Poradca

Poradca

1060,50 € za mesiac

náplň práce: koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy na celoštátnej úrovni. výhody: pružný pracovný čas, týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce, bratislava

Bratislava 12.11.2019
1060,50 € za mesiac
Profesor

Profesor

1136 € za mesiac

náplň práce: pedagogická a výskumná činnosť výhody: podľa kolektívnej zmluvy, trnava

Trnava 12.11.2019
1136 € za mesiac
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22