1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP-člen tímu

náplň práce: evaluátor pre kontextovú evaluáciu bude zamestnancom ia mpsvr sr na dohodu o vykonaní práce. jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností: - realizácia procesov kontextovej evaluácie terénnej sociálnej práce pod vedením hlavného evaluátora, spolupráca na formulácii záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah, - komunikácia s projektovým tímom v...

Bratislava 22.07.2017
Dohodou
Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP - člen tímu

náplň práce: evaluátor pre evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce bude zamestnancom ia mpsvr sr na dohodu o vykonaní práce. jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností: - realizácia procesov evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce pod vedením hlavného koordinátora, spolupráca na formulácii záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah, - komunikácia s...

21.07.2017
Dohodou
Hlavný referent, asistent senátu

Hlavný referent, asistent senátu

od 470 do 550 € za mesiac

náplň práce: administratívne práce v súdnom oddelení, zapisovanie na súdnych pojednávaniach, výhody: pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky nad rámec zákona, bratislava

Bratislava 13.07.2017
od 470 do 550 € za mesiac
strážny - na úseku justičnej stráže

náplň práce: zabezpečuje samostatnú činnosť pri ochrane objektu súdu alebo objektu prokuratúry. vykonáva kontrolu a lustráciu osôb do týchto objektov.. termín nástupu - po splnení zákonom stanovených podmienok podmienky prijatia : bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon služby, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území sr, spôsobilosť na...

Dunajská Streda 20.07.2017
Dohodou
Odborný radca

Odborný radca

Dohodou

náplň práce: - gestoruje a zabezpečuje agendu sprístupnenia informácií na úseku archívnej služby a správy registratúry a zabezpečuje úlohy aplikačného správcu a správcu is fabasoft v rámci sekcie; - zabezpečuje archiváciu písomnej dokumentácie; - vykonáva príjem a evidovanie zásielok, ďaľšej dokumentácie, prehľadov a tabuliek a vykonáva odosielanie dennej pošty prostredníctvom doručovacej...

Bratislava 08.06.2017
Dohodou
Odborný radca, komoditný manažér

náplň práce: - vykonáva funkciu komoditného manažéra, zodpovedá za výkon dispozičných oprávnení za komoditné skupiny spravované komoditným centrom; - vykonáva dispozičné oprávnenia v rámci komoditnej skupiny 14, 17 a 18 v oblasti plánovania, zabezpečovania, evidencie, inventarizácie a nakladania s majetkom, zásad programového rozpočtovania a vykonávania kontroly; - plní úlohy vyplývajúce z...

Bratislava 08.06.2017
Dohodou
Hlavný ekonóm

Hlavný ekonóm

od 2150 € za mesiac

náplň práce: koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy na celoštátnej úrovni. výhody: pružný pracovný čas, dovolenka nad rozsah zákona, príspevok na dds, príspevok na dopravu a regeneráciu pracovnej sily, bratislava

Bratislava 08.06.2017
od 2150 € za mesiac
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7