1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Odborný radca

Odborný radca

875 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť: samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy. bližšie určená najnáročnejšia činnosť: samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v...

Trenčín 19.07.2019
875 € za mesiac
Vedúci útvaru školstva

Vedúci útvaru školstva

1300 € za mesiac

náplň práce: • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva • zabezpečenie odborných, metodicko - konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, • výkon kontrolnej...

Trenčín 28.06.2019
1300 € za mesiac
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2