1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Odborný asistent /Expert pre vzdelávanie

náplň práce: zodpovedá za: • zodpovedá za administratívna, organizačná a logistická podpora pri realizácii vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu zabezpečuje: • odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu • organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu • vyhodnocuje aktívnu účasť na...

Bratislava 13.09.2017
Dohodou
Štatistický úrad SR

štatistický úrad sr oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/vk/selectionprocedurelist uverejnil výberové konanie č. vk/2017/1279 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky práce, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup , ako sa do výberového konania prihlásiť. v prípade potreby...

12.09.2017
Dohodou
Manažér monitoringu

náplň práce: 1. vypracováva monitorovacie správy. 2. kontroluje dodržiavanie termínov na predkladanie monitorovacích správ. 3. sleduje, monitoruje a kontroluje merateľné ukazovatele na úrovni projektu. 4. vykonáva odborné úlohy súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov eú a iných verejných zdrojov. 5. spracováva interné posudky k aktivitám a hodnotí ich. 6. pripravuje a...

Bratislava 12.09.2017
Dohodou
strážny - na úseku justičnej stráže

náplň práce: zabezpečuje samostatnú činnosť pri ochrane objektu súdu alebo objektu prokuratúry. vykonáva kontrolu a lustráciu osôb do týchto objektov.. termín nástupu - po splnení zákonom stanovených podmienok podmienky prijatia : bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon služby, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území sr, spôsobilosť na...

Dunajská Streda 08.09.2017
Dohodou
Manažér pre technické zabezpečenie - metrológ LMS

náplň práce: vykonávať koncepčnú činnosť a metodicky usmerňovať činnosť súvisiacu s procesom metrológie a riadenia merania, vedenie agendy súvisiacej s procesom metrológie a riadenia merania, kontrólna činnosť súvisiaca s procesom metrológie a riadenia merania. výhody: pružný pracovný čas, zvýšená základná výmera dovolenky o 5 dní, príspevok zamestnávateľa na dds, vstup do jaskýň sr zdarma., bratislava

Bratislava 28.08.2017
Dohodou
Školiteľ vodičov motorových vozíkov

náplň práce: hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu školiteľ vodičov motorových vozíkov. túto pracovnú pozíciu obsadzujeme pre slovenskú spoločnosť, ktorá už viac ako 20 rokov ponúka svojim klientom komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bozp a opp (poradenstvo, previerky, kontroly, odborné školenia,...) a zároveň realizuje rôzne odborné kurzy ako napríklad kurzy vodičov motorových...

Bratislava 25.08.2017
Dohodou
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6