1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Manažér verejného obstarávania

náplň práce: - realizácia celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, predpríprava a plánovanie vo (rozhodovanie o použití metódy verejného obstarávania), - administratívna príprava na zadávanie vo v rámci centrálneho verejného obstarávania, - zadávanie zákaziek – najmä zákazky podľa § 109 a § 117 zákona č. 343/2015 z.z. (komunikácia s uchádzačmi...

Bratislava 15.11.2017
Dohodou
Odborný referent pre oblasť skúšobníctva

náplň práce: účasť na kontrolnej činnosti úradu podľa zákona č. 264/1999 z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na kontrolnej činnosti vykonávanej v spolupráci so slovenskou národnou akreditačnou službou, na kontrolnej činnosti podľa iných právnych predpisov, predpisov eú a metodických postupov...

Bratislava 15.11.2017
Dohodou
Odborný referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb, plánovanie a realizácia procesov vo verejnom obstarávaní. výhody: závodné stravovanie, možnosť ubytovania v jednoizbových bytoch., nové zámky

Nové Zámky 14.11.2017
Dohodou
Štatistický úrad SR

štatistický úrad sr oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/vk/selectionprocedurelist uverejnil výberové konanie č. vk/2017/2696 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení sodb a prierezových štatistík, odbor štatistiky obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup , ako sa do...

Bratislavský kraj 09.11.2017
Dohodou
Hlavný referent, asistent senátu

Hlavný referent, asistent senátu

od 474 do 500 € za mesiac

náplň práce: administratívna činnosť so súdnymi spismi, zapisovanie na súdnych pojednávaniach. výhody: dovolenka nad rámec zákona, kĺzavá pracovná doba., bratislava

Bratislava 02.11.2017
od 474 do 500 € za mesiac
Údržbár

Údržbár

od 584 € za mesiac

náplň práce: inštalatér vykonáva údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania) v budovách. montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť ich prevádzky. výhody: stravné lístky, príspevok do iii. piliera dds, 1 týždeň dovolenky naviac., trnava

Trnava 03.11.2017
od 584 € za mesiac
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6