1 - 20 z 31
Zoradit podľa:
Odborný pracovník - dátový kurátor

náplň práce: administrácia portálu práca s dátami v prostredí ms sql a excel komunikácia s používateľmi portálu a dodávateľom sw príprava technických podkladov a zadaní pre nové sw riešenia riešenie projektov šf eú výhody: - odborný rast, - možnosť ďalšieho odborného vzdelávania, účasť na školeniach, seminároch a konferenciách, - pružný pracovný čas, - 5 dní dovolenky...

Bratislava 09.07.2020
1000 € za mesiac
Hlavný štátny radca, Odborný legislatívny pracovník

náplň práce: https://www.uvo.gov.sk/vdoc/1575/aktualne-vybery-7e.html výhody: ponúkame: - možnosť práce na ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy - zaujímavú pracovnú náplň - kariérny rast, bratislava

Bratislava 09.07.2020
1178,50 € za mesiac
Samostatný radca

Samostatný radca

756,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku v odbore štátnej služby informatika - samostatné ucelené odborné činnosti na úseku zverejňovania, vrátane vykonávania anonymizácie, riešenie konkrétnych úloh ucelených častí informačných systémov verejnej správy v počítačových prostrediach prokuratúry, samostatná ucelená odborná činnosť pri príprave rozhodnutí na...

Bratislava 08.07.2020
756,50 € za mesiac
Verejné obstarávanie a administratívne práce ŠF EU

náplň práce: administratívne práce v oblasti dotácií z eu fondov . sledovanie projektov, príprava podkladov k žiadostiam o platby z eú.. aktívna komunikácia s klientami, riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi; špecialista pre verejné obstarávanie z pozície zadávateľa: 1. vypracovanie súťažných podkladov na realizáciu verejného obstarávania (vo) na dodávky tovarov, služieb a stavebných...

Bratislava 08.07.2020
1200 € za mesiac
Kontrolór/ka v NP  BOKKÚ

Kontrolór/ka v NP BOKKÚ

1600 € za mesiac

náplň práce: v rámci národného projektu budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni obsadzujeme pozíciu kontrolór/ka. ide o zamestnanca ia mpsvr sr, ktorý zabezpečuje: - kontrolnú činnosť v rámci implementácie a riadenia projektu - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy o nfp; - kontrolu cestovných príkazov regionálnych metodikov/koordinátorov, ako aj projektového...

Bratislava 08.07.2020
1600 € za mesiac
Majster odborného výcviku - strojár

náplň práce: hlavný majster odbornej výchovy na strednej odbornej škole v odbore strojár mzda podľa zákona č. 553/2003 z.z., nové zámky

Nové Zámky 07.07.2020
Dohodou
Učiteľ odborných ekonomických predmetov

náplň práce: výchovno-vzdelávacie činnosť pri vyučovaní odborných ekonomických predmetov. zameriava sa na poskytovanie vedomostí a zručností žiakom v soš. vítaná oblasť cestovného ruchu. výhody: jazykové vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, doplnkové pedagogické štúdium., bratislava

Bratislava 06.07.2020
1118 € za mesiac
Kontrolór/ka pre NP TSP II.

Kontrolór/ka pre NP TSP II.

1670 € za mesiac

náplň práce: analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. hlavnou náplňou práce kontrolóra je najmä: • zabezpečovanie kontrolnej činnosti v rámci realizácie projektu v súlade s platnou...

Bratislava 06.07.2020
1670 € za mesiac
Finančný/á manažér/ka pre NP TSP II.

náplň práce: analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. finančný manažér pre národný projekt podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (np tsp ii) zabezpečuje: • realizáciu...

Bratislava 06.07.2020
1675 € za mesiac
Manažér/ka pre monitorovanie a hodnotenie pre NP TSP II.

náplň práce: analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. manažér/manažérka pre monitorovanie a hodnotenie pre národný projekt podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (np tsp...

Bratislava 06.07.2020
1695 € za mesiac
Radca - asistent - stála štátna služba

náplň práce: - samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce, - prítomnosť a zapisovanie na súdnych pojednávaniach, - práca so...

Bratislava 03.07.2020
713,50 € za mesiac
Radca

Radca

713,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšie činnosti podľa zákona č. 55/2017 z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na štátnozamestnanecké miesto v služobnom úrade ministerstvo vnútra sr: plní hlavne tieto úlohy: samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku • vykonáva inštaláciu zariadení a aplikačného softwaru, diagnostiku porúch...

Bratislava 03.07.2020
713,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/učiteľka zš (2. stupeň) - dejepis, občianska náuka, geografia, slovenský jazyk, technika., komárno

Komárno 03.07.2020
759 € za mesiac
Administratívny pracovník pre národný projekt CVTI SR

náplň práce: administratívna podpora projektového a finančného manažéra projektu. samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov európskej únie. administratívne práce: kontrola pracovných výkazov odborných pracovníkov na projekte, koordinácia administratívnych činností, správa podpornej dokumentácie projektu, správa obehu interných dokumentov, správa archívu...

Bratislava 02.07.2020
950 € za mesiac
Referent špecialista

Referent špecialista

642 € za mesiac

náplň práce: plní hlavne tieto úlohy: a) vykonáva úkony súvisiace s prijímaním žiadostí o 1. vydanie dokladu o pobyte cudzinca, 2. cestovný doklad cudzinca a cudzinecký pas, 3. registráciu pobytu občana eú a rodinného príslušníka občana eú, 4. pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, 5. vydanie potvrdenia o pobyte, 6. alternatívny autentifikátor, 7. overenie pozvania, b) vydáva...

Bratislava 26.06.2020
642 € za mesiac
Referent špecialista

Referent špecialista

642 € za mesiac

náplň práce: plní hlavne tieto úlohy: a) vykonáva úkony súvisiace s prijímaním žiadostí o 1. vydanie dokladu o pobyte cudzinca, 2. cestovný doklad cudzinca a cudzinecký pas, 3. registráciu pobytu občana eú a rodinného príslušníka občana eú, 4. pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, 5. vydanie potvrdenia o pobyte, 6. alternatívny autentifikátor, 7. overenie pozvania, b) vydáva...

Dunajská Streda 26.06.2020
642 € za mesiac
Radca

Radca

713,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšie činnosti podľa zákona č. 55/2017 z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na štátnozamestnanecké miesto v služobnom úrade ministerstvo vnútra sr (charakteristika platových tried podľa prílohy č. 2 alebo podľa osobitného predpisu): samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená...

Bratislava 26.06.2020
713,50 € za mesiac
Samostatný radca

Samostatný radca

756,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšie činnosti podľa zákona č. 55/2017 z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na štátnozamestnanecké miesto v služobnom úrade ministerstvo vnútra sr: samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť: posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na...

Bratislava 26.06.2020
756,50 € za mesiac
Odborný referent

Odborný referent

607 € za mesiac

náplň práce: plní hlavne tieto úlohy: - vedie evidenciu registratúrnych záznamov prostredníctvom informačného systému fabasoft automatizovaná správa registratúry, - vedie evidenciu dochádzky, čerpania dovoleniek a služobného voľna policajtov ohk pz, služobných pomôcok, zbierku zákonov, interných predpisov, vykonáva ich aktualizáciu a eviduje ich zapožičiavanie, - podieľa sa na spracúvaní...

Bratislava 26.06.2020
607 € za mesiac
Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu,

prievidza

Prievidza 25.06.2020
Dohodou
1 - 20 z 31
1 - 20 z 31