1 - 20 z 33
Zoradit podľa:
Viazač železa - armovač

Viazač železa - armovač

590 € za mesiac

náplň práce: viazanie železa - armovanie na monolitických stavbách v sr, trenčín

Trenčín 18.10.2019
590 € za mesiac
Pomocní pracovníci v stavebníctve

náplň práce: príprava malty a betónu úprava murárskeho materiálu opravy omietok, trenčín

Trenčín 18.10.2019
590 € za mesiac
Univerzálny stavebný  prácovník  v terazze alebo na gátry

náplň práce: hľadáme zručných univerzálnych pracovníkov pre stavebné práce: - terazzo výroba - šalovanie, betónovanie, brúsenie, leštenia a ďalšie stavebné práce podľa pokynov nadriadeného. - gáter- pomocný pilčík na gátry, výhody: + individuálne odmeňovanie podľa odvedeného výkonu., trenčín

Trenčín 18.10.2019
3,50 € za hodinu
Pomocný pracovník na stavbe

Pomocný pracovník na stavbe

600 € za mesiac

náplň práce: pomocné stavebné práce, trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný murár s praxou

Pomocný murár s praxou

600 € za mesiac

náplň práce: pomocné stavebné práce., trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný pracovník na stavbe

Pomocný pracovník na stavbe

600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný murár s praxou

Pomocný murár s praxou

600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný murár s praxou

Pomocný murár s praxou

600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný pracovník na stavbe

Pomocný pracovník na stavbe

600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný murár s praxou

Pomocný murár s praxou

600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný pracovník na stavbe

Pomocný pracovník na stavbe

600 € za mesiac

náplň práce: pomocné stavebné práce, trenčín

Trenčín 10.10.2019
600 € za mesiac
Železiar - armovač

Železiar - armovač

700 € za mesiac

náplň práce: * strihanie a ohýbanie betonárskej ocele alebo rohože * strihanie, ukladanie a tvarovanie výstuže zo zváraných sietí do konštrukčných prvkov * vykonávanie prác podľa pokynov nadriadeného., trenčín

Trenčín 15.10.2019
700 € za mesiac
Inštalatér, kurenár

Inštalatér, kurenár

800 € za mesiac

náplň práce: opravy a údržba mestských bytov, mestských budov, obsluha plynových kotolní v bytových domoch výhody: doplnkové dôchodkové poistenie, stravovacie poukážky, osobné ohodnotenie, trenčín

Trenčín 15.10.2019
800 € za mesiac
Pomocný pracovník pri vŕtaní a rezaní betónu

náplň práce: pomoc pri stavebných špecializovaných prácach. jadrové vŕtanie a rezanie do stavebných konštrukcií,sanačné práce, kotvenie technológií...a iné., trenčín

Trenčín 14.10.2019
1050 € za mesiac
Murár

Murár

600 € za mesiac

náplň práce: pomocné stavebné práce., trenčín

Trenčín 07.10.2019
600 € za mesiac
Žeriavnik, vodič mobilného žeriavu

náplň práce: bežná obsluha mobilného žeriavu na stavbách pri montážnych prácach. od vhodného uchádzača požadujeme vlastnenie platných dokladov: - preukaz obsluhy mobilného žeriavu výložníkového typu aa - preukaz viazača bremien - tachografová karta vodiča - kvalifikačná karta vodiča - doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča - doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, trenčín

Trenčín 18.10.2019
1000 € za mesiac
Tesár

Tesár

550 € za mesiac

náplň práce: stavebné práce, montáž wpc dosiek, trenčín

Trenčín 07.10.2019
550 € za mesiac
Vodič cestného motorového vozidla - Trenčín

náplň práce: vodič cestného motorového vozidla, cestný robotník: - vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel, - vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest - ručné kosenie, čistenie komunikácií, vysprávka výtlkov .... - murárske práce výhody: - osobný príplatok do 200,00 eur podľa pracovných zásluh, - systém odmeňovania 2-3 krát v priebehu kalendárneho roka, ...

Trenčín 18.10.2019
640 € za mesiac
Murár

Murár

600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 18.10.2019
600 € za mesiac
Vodoinštalatér

Vodoinštalatér

675 € za mesiac

náplň práce: bežné opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov, preventívna údržba na rozvode vody v areáli spoločnosti, opravy ohrievačov teplej vody v rozsahu vodárenských prác, odstraňuje poruchy na vykurovacích telesách úk, zúčastňuje sa preberacieho konania pri nových zariadeniach a objektoch, upresňuje požiadavky na materiál na opravu a preberá ho zo skladu. výhody: zaujímavá práca v...

Trenčín 18.10.2019
675 € za mesiac
1 - 20 z 33
1 - 20 z 33