1 - 20 z 27
Zoradit podľa:
Právny asistent

náplň práce: príprava žalôb, písomných podaní, právne rozbory a pod., martin

Martin 25.06.2017
Dohodou
Pracovník/čka 1. kontaktu pre Kanceláriu Žilina

náplň práce: - poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci, - preskúmavanie podmienok materiálnej núdze klientov centra, - príprava podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci, - vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie. výhody: - platové podmienky v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, ...

Žilina 23.06.2017
Dohodou
Pracovník/čka 1. kontaktu pre Kanceláriu Liptovský Mikuláš

náplň práce: - poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci, - preskúmavanie podmienok materiálnej núdze klientov centra, - príprava podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci, - vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie. výhody: - platové podmienky v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, ...

Liptovský Mikuláš 23.06.2017
Dohodou
Pracovník/čka 1. kontaktu pre Kanceláriu Nitra

náplň práce: - poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci, - preskúmavanie podmienok materiálnej núdze klientov centra, - príprava podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci, - vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie. výhody: - platové podmienky v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, ...

Nitra 23.06.2017
Dohodou
Právny asistent

náplň práce: zakladanie, kúpa a predaj spoločností., púchov

Púchov 22.06.2017
Dohodou
Právny poradca (absolventská prax)

náplň práce: • individuálne právne poradenstvo a asistencia na základe potrieb klientov - štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na území slovenskej republiky • poučenie klientov o ich právach a povinnostiach • právne zastúpenie v azylovom konaní, v iných občianskoprávnych konaniach podľa potreby klientov • príprava podkladov pre...

Košice 21.06.2017
Dohodou
Advokát(-ka) / koncipient(-ka) / právny(-a) asistent(-ka)

náplň práce: právna agenda. deň nástupu: po dohode. výhody: - dohoda o pracovnom čase, - možnosť práce aj pre študentov právnických fakúlt (dobpš) - 3. roč. bakalárskeho stupňa štúdia alebo vyššie, - možnosť práce aj pre advokátov bez vlastnej (resp. s minimálnou) klientelou., bratislava

Bratislava 25.06.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient pre pobočku Žiar nad Hronom

náplň práce: poskytovanie právneho poradenstva klientom kancelárie. príprava, pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov. príprava súdnych podaní. vypracovanie právnych analýz, resp. stanovísk. zastupovanie klientov pred súdmi, inými orgánmi, protistranami. vykonávanie ďalších pracovných úloh súvisiacich s postavením advokátskeho koncipienta. komunikácia s klientom. výhody: - práca v...

Žiar nad Hronom 21.06.2017
Dohodou
Hlavný referent asistent v dočasnej štátnej službe

náplň práce: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, inštrukcie ministerstva spravodlivosti sr č. 24/2011 o zverejňovaní...

Bratislava 20.06.2017
od 474 do 474 € za mesiac
Hlavný referent asistent v stálej štátnej službe

náplň práce: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, inštrukcie ministerstva spravodlivosti sr č. 24/2011 o zverejňovaní...

Bratislava 20.06.2017
od 474 do 474 € za mesiac
Advokátsky koncipient

náplň práce: - administratívna podpora advokáta, - komunikácia s klientmi, súdmi a úradmi, - príprava písomných právnych podaní, vyjadrení, zmlúv, - zastupovanie klientov na súdoch, pred inými orgánmi štátnej správy a samosprávy podľa zadania a pokynov zamestnávateľa, - vykonávanie inej práce právneho charakteru vyskytujúce sa pri bežnej činnosti advokátskej kancelárie, - zabezpečenie...

Nitra 20.06.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

prešov

Prešov 22.06.2017
Dohodou
Administratívny pracovník

náplň práce: administratívne práce, vybavovanie pošty, komunikácia s klientom výhody: možnosť zamestnania na trvalý pracovný pomer, topoľčany

Topoľčany 16.06.2017
Dohodou
Odborný referent, notársky koncipient

náplň práce: vedenie kancelárie, administratívne práce, odborné právne úkony vykonané notárskym koncipientom, šaľa

Šaľa 14.06.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

od 664 € za mesiac

náplň práce: práca na pozícii advokátskeho koncipienta spočíva najmä: * vo vypracovávaní právnych rozborov a analýz * v príprave dokumentov (zmlúv, žalôb, vyjadrení, podaní ...) * v zastupovaní spoločnosti pred orgánmi verejnej správy a súdmi vyžadujeme schopnosť pracovať a komunikovať na vysokej úrovni v anglickom jazyku, dunajská streda

Dunajská Streda 13.06.2017
od 664 € za mesiac
Firemný právnik

náplň práce: - poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a služieb, v zmysle požiadaviek a stratégie holdingu (v oblasti pracovného, obchodného, finančného a občianskeho práva), - zodpovednosť za právnu agendu holdingu, - právna ochrana a zastupovanie holdingu voči tretím osobám, - tvorba a pripomienkovanie zmluvných dokumentov, - príprava právnych stanovísk, analýz, rozborov a interných...

Bratislava 06.06.2017
Dohodou
Senior právnik

Senior právnik

Dohodou

náplň práce: - príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, pracovných zmlúv, dodatkov. - právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám. - poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a informačnej podpory v oblasti pracovného práva, obchodného práva, občianskeho práva, fondov finančnej pomoci eú. - nastavenie pracovných procesov v spoločnosti a dozor nad používaním právnych...

Banská Bystrica 05.06.2017
Dohodou
Advokát

Advokát

Dohodou

náplň práce: - assist on transaction work, - draft and negotiate agreements in slovak and english language, - legal analysis and research, - communication with clients , - communication with courts, authorities and other public institutions. výhody: - possibility for professional growth, - participation on transactional work, - solid company culture with team support , - work in young, friendly and dynamic...

Bratislava 31.05.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: hlavnou náplňou práce je najmä: zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi; obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania; zastupovanie a uplatňovanie práv poškodených v trestnom konaní a v konaní pred súdom; poskytovanie právnych rád; spisovanie zmlúv, závetov, žalôb a iných právnych podaní; spisovanie listín o právnych...

Nové Mesto nad Váhom 31.05.2017
Dohodou
Senior právnik

Senior právnik

Dohodou

náplň práce: - zabezpečenie právnej agendy spoločnosti, - sledovanie a implementácia legislatívnych zmien, - poskytovanie právneho poradenstva pre všetky oddelenia spoločnosti, - analýza a identifikácia právnych rizík a dôsledkov, - vyhodnotenie alternatív a tvorba odporúčaní, - rokovanie s externými advokátskymi kanceláriami, - právne zastupovanie spoločnosti, ilava

Ilava 31.05.2017
Dohodou
1 - 20 z 27
1 - 20 z 27