1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Advokátsky koncipient

martin

Martin 22.08.2017
Dohodou
Notársky koncipient

bardejov

Bardejov 22.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: príprava právnych podaní, analýza spisového materiálu, príprava zmluvných dojednaní, vedenie príslušnej administratívnej agendy, komunikácia so súdmi, účasť na pojednávaniach výhody: flexibilný pracovný čas, banská bystrica

Banská Bystrica 18.08.2017
Dohodou
Právny asistent

náplň práce: zabezpečovanie administratívnej práce a podkladov pre advokátsku kanceláriu. asistencia primárne v týchto oblastiach: - monitorovanie príslušných zmien právnych predpisov, - rešerš právnych predpisov a vyhľadávanie podkladov pre prípravu právnych analýz, - príprava dokumentov a jednoduchých právnych podaní, - doručovanie dokumentov a komunikácia s príslušnými, štátnymi...

Prešov 16.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: žiadosť, životopis a motivačný list zasielať na e-mail: ak.cifraandrej@gmail.com. na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači. pohovory budú prebiehať v priebehu mesiaca september a október 2017. náplň práce: príprava písomných podaní (žaloby, vyjadrenia a pod.) a zastupovanie klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi, príprava zmlúv a analýz. vzdelanie: vš 2. stupňa - právo , lučenec

Lučenec 15.08.2017
Dohodou
Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu

náplň práce: zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených. , levice

Levice 18.08.2017
Dohodou
Samostatný strážny úseku strážnej  a eskortnej činnosti oddelenia ochrany.

náplň práce: zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru a na strážených pracoviskách a eskortnú činnosť ( napr. civilné zdravotnícke zariadenia a pracoviská mimo ústavu ). , levice

Levice 18.08.2017
Dohodou
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: - zabezpečuje analytickú činnosť a prípravu návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov európskej únie a z verejných zdrojov, - vykonáva činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci z ešif, - zodpovedá za poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej...

Bratislava 04.08.2017
Dohodou
Koncipient(-ka) / právny(-a) asistent(-ka)

náplň práce: právna agenda. deň nástupu: ihneď, príp. po dohode. výhody: - dohoda o pracovnom čase, - možnosť práce aj pre študentov právnických fakúlt (dobpš) - 3. roč. bakalárskeho stupňa štúdia alebo vyššie, - možnosť práce aj pre advokátov bez vlastnej (resp. s minimálnou) klientelou., bratislava

Bratislava 11.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti - vypracovávanie právnych podaní, najmä z oblasti konkurzného práva - účasť na pojednávaniach - vedenie príslušnej administratívnej agendy - komunikácia s klientmi - a iné podľa zadania zamestnávateľa výhody: mladý dynamický kolektív umožňujúci osobnostný a profesijný rast., zvolen

Zvolen 03.08.2017
Dohodou
Senior právnik

Senior právnik

Dohodou

náplň práce: - príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, pracovných zmlúv, dodatkov. - právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám. - poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a informačnej podpory v oblasti pracovného práva, obchodného práva, občianskeho práva, fondov finančnej pomoci eú. - nastavenie pracovných procesov v spoločnosti a dozor nad používaním právnych...

Banská Bystrica 09.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

michalovce

Michalovce 01.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: hlavnou náplňou práce je najmä: zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi; obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania; zastupovanie a uplatňovanie práv poškodených v trestnom konaní a v konaní pred súdom; poskytovanie právnych rád; spisovanie zmlúv, závetov, žalôb a iných právnych podaní; spisovanie listín o právnych...

Nové Mesto nad Váhom 28.07.2017
Dohodou
Právny asistent

banská bystrica

Banská Bystrica 28.07.2017
Dohodou
Exekútorský koncipient

náplň práce: - pozícia exekútorského koncipienta, - tvorba právnych podaní, - účasť na výkonoch. výhody: odmeňovací systém popri základnej mzde., zvolen

Zvolen 15.08.2017
Dohodou
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: hlásenie poistných udalostí, riešenie poistných udalostí, právne analýzy, komunikácia s klientmi., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 26.07.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient/právny asistent

náplň práce: • príprava právnych stanovísk a analýz • príprava podaní na súdy a na iné orgány verejnej moci • príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov • agenda súvisiaca s právom obchodných spoločností • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, bratislava

Bratislava 26.07.2017
Dohodou
Právny poradca

Právny poradca

od 5,5 € za hodinu

náplň práce: • individuálne právne poradenstvo a asistencia na základe potrieb klientov - štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na území slovenskej republiky, • poučenie klientov o ich právach a povinnostiach, • právne zastúpenie v azylovom konaní, v iných občianskoprávnych konaniach podľa potreby klientov, • príprava podkladov pre...

Košice 25.07.2017
od 5,5 € za hodinu
Vodič

Vodič

Dohodou

náplň práce: vodič, eskorta odsúdených, úsov – vš, vhodné pre absolventa, vp- d podmienkou, zasielať e-mailom: juraj.ondrus@zvjs.sk, hlohovec

Hlohovec 24.07.2017
Dohodou
Právnik junior, administratívny pracovník

náplň práce: - administratívne úkony; - komunikácia s orgánmi štátnej správy podľa potreby, - kontrola zmlúv a iných právnych dokumentov; - príprava a pripomienkovanie zmlúv, - výkon ostatných činností podľa pokynov zamestnávateľa. výhody: - pracovná doba od 7: do 16:00 bez nadčasov, - dobrý kolektív a dobré vedenie., malacky

Malacky 24.07.2017
Dohodou
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29