1 - 20 z 26
Zoradit podľa:
Junior firemný právnik

Junior firemný právnik

od 700 do 900 € za mesiac

náplň práce: ▪ vypracovanie zmlúv, návrhov a podaní. ▪ spracovávanie podkladov. ▪ administratívne spracovanie agendy. ▪ evidencia, kontrola, archivácia spisov. ▪ aktualizácia dokumentov v súvislosti so zmenami v legislatíve a súvisiacich zákonov sr. ▪ komunikácia a styk s orgánmi verejnej správy. výhody: ▪ možnosť pracovať v kapitálovo silnej luxemburskej investičnej...

Bratislava 22.05.2017
od 700 do 900 € za mesiac
Právny asistent

náplň práce: zakladanie, kúpa a predaj spoločností., púchov

Púchov 18.05.2017
Dohodou
Manažér právneho oddelenia

Manažér právneho oddelenia

od 1300 € za mesiac

náplň práce: riadenie a koordinovanie právneho poradenstva v organizácii v rámci interných a externých vzťahov v súlade s politikou organizácie, organizovanie pracovného postupu spoločnosti ako správcovskej spoločnosti poskytujúcej služby, právna a organizačné podpora každodenných záležitostí spoločnosti, právne poradenstvo v medzinárodných, firemných a iných právnych predpisoch, v koordinácii...

Bratislava 17.05.2017
od 1300 € za mesiac
Advokátsky koncipient

náplň práce: zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi a ostatné právne činnosti. výhody: možnosť osobného rastu., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 22.05.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

prešov

Prešov 16.05.2017
Dohodou
Notársky koncipient

Notársky koncipient

od 550 do 650 € za mesiac

náplň práce: štandardná agenda notárskeho úradu, najmä príprava zmlúv, dedičská agenda, osvedčovacia činnosť, právne poradenstvo, činnosti zabezpečujúce chod notárskeho úradu, komunikácia s úradmi, klientmi a pod. výhody: stravné lístky. prax v notárskom úrade. vzdelávanie v oblasti notárstva a elektronizácie štátnej správy. zvyšovanie mzdy v závislosti od spoľahlivosti a...

Banská Bystrica 15.05.2017
od 550 do 650 € za mesiac
Hlavný referent - asistent

Hlavný referent - asistent

od 474 do 580 € za mesiac

náplň práce: - písomné vyhotovovanie písomností na základe diktátu, alebo referátu - vyhotovovanie zápisu priamo v pojednávacej miestnosti počas súdneho pojednávania - práca s elektronickým registrom a elektronickým spisom - sledovanie termínov a zabezpečovanie riadneho obehu spisov výhody: pružná pracovná doba s povinnou prítomnosťou denne od 8,00 do 14,00 hod., alebo na základe rozhodnutia...

Liptovský Mikuláš 11.05.2017
od 474 do 580 € za mesiac
FIREMNÝ PRÁVNIK

náplň práce: - právna podpora pri realizácii investičných zámerov vo všetkých fázach: kontrola právnych podkladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru - právna podpora projektového tímu v jednotlivých fázach projektu - zodpovednosť za legislatívnu korektnosť obchodných transakcií súvisiacich s realizáciou investičného zámeru - poskytovanie právnej podpory pri riešení...

Košice 03.05.2017
Dohodou
Junior Realitný Právnik

Junior Realitný Právnik

od 700 do 750 € za mesiac

náplň práce: na posilnenie tímu nášho klienta hľadáme právnika, ktorého pracovnou náplňou bude hlavne: ▪ príprava realitných, kúpno-predajných dokumentov (zmluvy, návrhy, podania na kataster, objednávky, faktúry a pod.). ▪ aktualizácia dokumentov v súvislosti so zmenami v legislatíve a súvisiacich zákonoch sr. ▪ evidencia, kontrola a archivácia spisov a dokumentov. ▪ administratívne...

Bratislava 02.05.2017
od 700 do 750 € za mesiac
Senior právnik

Senior právnik

Dohodou

náplň práce: - zabezpečenie právnej agendy spoločnosti, - sledovanie a implementácia legislatívnych zmien, - poskytovanie právneho poradenstva pre všetky oddelenia spoločnosti, - analýza a identifikácia právnych rizík a dôsledkov, - vyhodnotenie alternatív a tvorba odporúčaní, - rokovanie s externými advokátskymi kanceláriami, - právne zastupovanie spoločnosti., ilava

Ilava 27.04.2017
Dohodou
Manažér pre právne služby

náplň práce: - vypracovanie, pripomienkovanie a kontrola právnych dokumentov, zmlúv, stanovísk a podaní, - príprava právnych rozborov. - sledovanie legislatívy súvisiacej s predmetom činnosti spoločnosti, - legislatívna podpora spoločnosti, - právne poradenstvo vedeniu spoločnosti v rôznych odvetviach práva ( najmä správne právo, obchodné právo, občianske právo, právo životného...

Ilava 27.04.2017
Dohodou
Advokát(-ka) / koncipient(-ka) / právny(-a) asistent(-ka)

náplň práce: právna agenda. deň nástupu: po dohode. výhody: - dohoda o pracovnom čase, - možnosť práce aj pre študentov právnických fakúlt (dobpš) - 3. roč. bakalárskeho stupňa štúdia alebo vyššie, - možnosť práce aj pre advokátov bez vlastnej (resp. s minimálnou) klientelou., bratislava

Bratislava 25.04.2017
Dohodou
Právnik v oblasti medzinárodného práva

náplň práce: - na dennej báze práca s medzinárodnými obchodnými, servisnými zmluvami v ruskom, ukrajinskom a slovenskom jazyku - riešenie správnosti obsahu zmlúv podľa interných predpisov spoločnosti a legislatívy ruska, ukrajiny - podpora exportu do colnej únie - rusko, bielorusko, kazachstan - príležitostné riešenie administratívnej agendy - koordinácia priebehu predpredajného procesu a...

Malacky 04.05.2017
Dohodou
Asistent v advokátskej kancelárii

náplň práce: asistent v advokátskej kancelárii administratívne práce, základné účtovnícke činnosti, martin

Martin 21.04.2017
Dohodou
Administratívny pracovník

náplň práce: administratívne práce, vybavovanie pošty, komunikácia s klientom výhody: možnosť zamestnania na trvalý pracovný pomer, topoľčany

Topoľčany 01.05.2017
Dohodou
Asistent

Asistent

od 474 € za mesiac

náplň práce: samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy a špecializovaný trestný súd v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce. administratívna činnosť, vedenie súdnych...

Bratislava 27.04.2017
od 474 € za mesiac
Hlavný referent, asistent senátu

Hlavný referent, asistent senátu

od 475 do 550 € za mesiac

náplň práce: zapisovanie na súdnych pojednávaniach a ďalšie administratívne činnosti so súdnym spisom na základe usmernenia sudcu alebo vyššieho súdneho úradníka výhody: dovolenka nad rámec zákona, flexibilný pracovný čas, gastro lístky, bratislava

Bratislava 22.04.2017
od 475 do 550 € za mesiac
Senior právnik

Senior právnik

Dohodou

náplň práce: - príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, pracovných zmlúv, dodatkov. - právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám. - poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a informačnej podpory v oblasti pracovného práva, obchodného práva, občianskeho práva, fondov finančnej pomoci eú. - nastavenie pracovných procesov v spoločnosti a dozor nad používaním právnych...

Banská Bystrica 19.04.2017
Dohodou
Hlavný radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 549/2003 z.z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch a podľa rozvrhu práce., malacky

Malacky 22.04.2017
Dohodou
Administratívny pracovník

náplň práce: administratívne práce, spracovanie došlej a odchádzajúcej pošty, prax v administratíve vítaná, bratislava

Bratislava 28.04.2017
Dohodou
1 - 20 z 26
1 - 20 z 26