1 - 20 z 37
Zoradit podľa:
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

624 € mesačne

náplň práce: po doručení: 1. žiadosti, 2. životopisu a 3. motivačného listu prostredníctvom e-mailu na adresu: cifraadvokat@cifraadvokat.sk budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie. pohovory budú prebiehať v termíne podľa individuálneho dohovoru s uchádzačom: : lučenec, j. kráľa 5/a. výhody: možnosť profesného a osobnostného rastu...

Lučenec 14.11.2019
624 € mesačne
Špecialista v oblasti medzinárodného práva

náplň práce: *podporovať contract management v rámci dt pan-net s.r.o. a lokálnych pan-net spoločností a administrácia zmlúv *angažovať sa v príprave a harmonizácii zmlúv *asistovať pri identifikácii a riešení problémov v oblasti contract managementu a navrhovať riešenia *vytvárať postupy a pokyny týkajúce sa corporate governance, administratívnych záležitostí a zmlúv a zabezpečiť súlad s...

Bratislava 14.11.2019
1500 € za mesiac
Pomocný administratívny pracovník

náplň práce: pomocné administratívne činnosti., bardejov

Bardejov 13.11.2019
580 € za mesiac
Právny poradca

Právny poradca

806 € za mesiac

náplň práce: - koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni - poskytovanie právno - poradenskej a právno - posudkovej činnosti - sledovanie vývoja legislatívnych zmien v rezorte obrany - vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania právnych noriem výhody: - platové podmienky: 8 pt podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády 591/2018 z.z., platový...

Banská Bystrica 14.11.2019
806 € za mesiac
Právny asistent-brigádnik

Právny asistent-brigádnik

3,50 € za hodinu

náplň práce: - asistencia právnikom pri ich každodennej činnosti - príprava jednoduchých právnych dokumentov - práca s právnou literatúrou a judikatúrou - bežná administratívna agenda - komunikácia s úradmi a súdmi - pochôdzky na súdy a úrady, bratislava

Bratislava 12.11.2019
3,50 € za hodinu
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

800 € za mesiac

bratislava

Bratislava 12.11.2019
800 € za mesiac
Asistentka senátu

Asistentka senátu

648,50 € za mesiac

náplň práce: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, v zmysle rozvrhu práce okresného súdu a v zmyslel vyhlášky...

Skalica 11.11.2019
648,50 € za mesiac
Technický asistent

Technický asistent

589,50 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce je zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému; príprava a obsluha audiotechniky v pojednávacích miestnostiach pri pojednávaniach a videokonferenciách a úkony s tým súvisiace, vytváranie médií so záznamom pojednávania alebo verejného zasadnutia, technický a užívateľský servis; riešenie a odstraňovanie problémov vzniknutých na počítačoch zamestnancov...

Skalica 11.11.2019
589,50 € za mesiac
Advokátsky koncipient/samostatný advokát

náplň práce: - príprava písomných podaní a vyjadrení pre potreby súdneho, konkurzného a exekučného konania - riadenie a budovanie oddelenia inkasa pohľadávok - práca na vývoji crm pre inkaso pohľadávok - štandardná právna agenda (občianske právo, obchodné právo, pracovné právo a pod.) - zastupovanie klientov na súdnych pojednávaniach - komunikácia s klientmi, súdmi, exekútormi a inými...

Bratislava 08.11.2019
630 € za mesiac
Advokátsky koncipient / právnik / advokát / právny asistent

náplň práce: právnik / advokátsky koncipient: obsahom pracovnej náplne bude práca právneho charakteru (vypracovávanie právnych dokumentov, právnych analýz, posudkov a stanovísk, navrhovanie možných riešení, vypracovanie zmluvnej dokumentácie a ostatný právny servis pre klientov, komunikácia a styk s orgánmi verejnej správy, zastupovanie a obhajovanie pred súdmi a orgánmi štátnej...

Martin 08.11.2019
640 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: pracovná náplň zahŕňa prácu v kolektíve právnikov poskytujúcom právne služby klientom, najmä: • zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy, • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv, • príprava podaní na súd, sporová a nesporová agenda., martin

Martin 07.11.2019
700 € za mesiac
Právnik

Právnik

950 € za mesiac

náplň práce: práca na zastupovanie počas materskej rodičovskej dovolenky., košice

Košice 07.11.2019
950 € za mesiac
Samostatný strážny úseku strážnej  a eskortnej činnosti oddelenia ochrany

náplň práce: zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru a na strážených pracoviskách a eskortnú činnosť ( napr. civilné zdravotnícke zariadenia a pracoviská mimo ústavu ). výhody: 6 týždňov dovolenky, 2 týždne preventívnej rehabilitácie, garantovaný platový postup, stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ( 0,10 eur/obed ), sociálny program ( napr. výsluhový dôchodok po 25...

Levice 07.11.2019
892 € mesačne
Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu

náplň práce: zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených. výhody: 6 týždňov dovolenky, 2 týždne preventívnej rehabilitácie, garantovaný platový postup, stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ( 0,10 eur/obed ), sociálny program ( napr. výsluhový dôchodok po 25 rokoch trvania služobného pomeru ), posilňovňa priamo v služobnom úrade, rekreačná starostlivosť, levice

Levice 07.11.2019
892 € mesačne
Asistentka krajského súdu

Asistentka krajského súdu

648,50 € za mesiac

náplň práce: • odborná činnosť vo vymedzenom úseku výkonu súdneho konania • vykonávanie úkonov asistentky v súlade s ustanoveniami vyhlášky ms sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, najmä - príprava podkladov súvisiacich so zabezpečením súdneho pojednávania (napr. predvolávanie...

Nitra 05.11.2019
648,50 € za mesiac
Právnik - legislatívec

Právnik - legislatívec

1700 € za mesiac

náplň práce: • denné sledovanie materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu asociácie priemyselných zväzov (apz) v rámci projektu národný projekt podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „np pksd“) • koncipovanie pripomienok k návrhom predkladaným na pôde hospodárskej a sociálnej rady sr • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich...

Bratislava 05.11.2019
1700 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

728 € mesačne

náplň práce: práca súvisiaca v jednotlivých odvetviach práva, zastupovanie na súde na základe pokynu advokáta, vš vzdelanie ii. stupňa, študijný odbor právo, prax 1 rok, nie je však podmienkou., žilina

Žilina 04.11.2019
728 € mesačne
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

624 € za mesiac

náplň práce: - príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov - príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení - príprava súdnych podaní, zastupovanie klientov v konaniach pred súdom - právne služby súvisiace so zakladaním a zmenami obchodných spoločností, námestovo

Námestovo 31.10.2019
624 € za mesiac
Vyšší súdny úradník 3x DŠS

náplň práce: koncepčné činnosti na úrovni orgánu, ktorý vykonáva štátne záležitosti., žilina

Žilina 31.10.2019
942 € za mesiac
Právny asistent

Právny asistent

4,50 € za hodinu

náplň práce: - starostlivosť o chod kancelárie - pomocné administratívne práce - príprava podkladov pre advokátov a advokátskych koncipientov - komunikácia so súdmi a úradmi - samostatná práca na zadaniach od advokáta - vypracovávanie zmlúv, podaní na súd, žalôb, poprad

Poprad 31.10.2019
4,50 € za hodinu
1 - 20 z 37
1 - 20 z 37