1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Hlavný referent - asistent

Hlavný referent - asistent

od 474 do 475 € za mesiac

náplň práce: zapisovanie na pojednávaniach. vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, inštrukcie ministerstva spravodlivosti...

Bratislava 16.10.2017
od 474 do 475 € za mesiac
Asistent advokáta

náplň práce: zakladanie, evidencia a registrácia spisov, komunikácia s klientmi advokátskej kancelárie, práca so spismi, preberanie a odosielanie pošty, komunikácia so súdmi, žiadosti, ukončenie spisov, vyhotovenie a zasielanie faktúr, jednoduchá registrácia účtovných dokladov, rožňava

Rožňava 16.10.2017
Dohodou
Právny asistent

náplň práce: zabezpečovanie administratívnej práce a podkladov pre advokátsku kanceláriu. asistencia primárne v týchto oblastiach: - monitorovanie príslušných zmien právnych predpisov, - rešerš právnych predpisov a vyhľadávanie podkladov pre prípravu právnych analýz, - príprava dokumentov a jednoduchých právnych podaní, - doručovanie dokumentov a komunikácia s príslušnými, štátnymi...

Prešov 13.10.2017
Dohodou
Asistent

Asistent

od 474 do 475 € za mesiac

náplň práce:  vedenie súdnych spisov  vedenie súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia  opisovanie rozhodnutí súdu  vyhotovovanie zápisníc o priebehu pojednávania  vykonávanie anonymizácie súdnych rozhodnutí  zabezpečuje odborné činnosti v súdnych agendách tvoriace podklad na rozhodovanie  samostatne vykonáva administratívne a organizačné činnosti spojené s...

Bratislava 16.10.2017
od 474 do 475 € za mesiac
Vedúci právnik / exekútorský koncipient / vedúci oddelenia

náplň práce: - pozícia právnika / exekútorského koncipienta - vedenie malého tímu právnikov - tvorba právnych podaní - účasť na výkonoch výhody: odmeňovací systém popri základnej mzde., zvolen

Zvolen 16.10.2017
Dohodou
Hlavný radca - vyšší súdny úradník

Hlavný radca - vyšší súdny úradník

od 719 do 719 € za mesiac

náplň práce: špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti okresného súdu na úseku výkonu súdnictva., piešťany

Piešťany 10.10.2017
od 719 do 719 € za mesiac
Hlavný referent - asistent senátu

Hlavný referent - asistent senátu

od 474 do 474 € za mesiac

náplň práce: odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní. odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu., piešťany

Piešťany 10.10.2017
od 474 do 474 € za mesiac
Koncipient(-ka) / právny(-a) asistent(-ka)

náplň práce: právna agenda. deň nástupu: po dohode. výhody: - dohoda o pracovnom čase, - možnosť práce aj pre študentov právnických fakúlt (dobpš) - 3. roč. bakalárskeho stupňa štúdia alebo vyššie, - možnosť práce aj pre advokátov bez vlastnej (resp. s minimálnou) klientelou., bratislava

Bratislava 10.10.2017
Dohodou
Samostatný strážny úseku strážnej  a eskortnej činnosti oddelenia ochrany.

náplň práce: zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru a na strážených pracoviskách a eskortnú činnosť ( napr. civilné zdravotnícke zariadenia a pracoviská mimo ústavu ). , levice

Levice 13.10.2017
Dohodou
Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu

náplň práce: zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených. , levice

Levice 13.10.2017
Dohodou
Asistent advokáta

náplň práce: zakladanie, evidencia a registrácia spisov. komunikácia s klientmi, úradmi a súdmi. práca so spismi, preberanie, odosielanie a evidencia pošty, vyhotovenie a zasielanie faktúr, jednoduchých podaní, archivácia spisov., rožňava

Rožňava 14.10.2017
Dohodou
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: právne služby., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 05.10.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: právne služby, príprava podkladov, zastupovanie na súde., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 05.10.2017
Dohodou
Pomocný právnik

Pomocný právnik

od 800 do 1000 € za mesiac

náplň práce: -verejné obstarávanie - riadenie politiky a realizácia právnych služieb v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti - poradenstvo manažmentu spoločnosti v otázkach obchodného, občianskeho, finančného, pracovného a trestného práva - vedenie právnej agendy spoločnosti, právne analýzy, podania, návrhy, pripomienkovania, zmluvy a iné právne úkony - príprava, tvorba, pripomienkovanie...

Bratislava 03.10.2017
od 800 do 1000 € za mesiac
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: tvorba a pripomienkovanie zmlúv, zmluvných dokumentov právna agenda spoločnosti, prešov

Prešov 03.10.2017
Dohodou
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: hlásenie poistných udalostí, riešenie poistných udalostí, právne analýzy, komunikácia s klientmi., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 25.09.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient pre AK v Žiari nad Hronom

náplň práce: pre klienta - advokátsku kanceláriu v žiari nad hronom hľadám koncipienta, pričom jeho náplň práce je: - realizácia právnych analýz - tvorba stanovísk k odborným otázkam - príprava zložitej zmluvnej dokumentácie, vrátane inominátnych zmlúv - práca v oblasti verejného obstarávania , príprava námietok a náprav - práca s rpo - sledovanie legislatívy a zmien v zákonoch ...

Žiar nad Hronom 03.10.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient/advokátska koncipientka

náplň práce: advokátska kancelária poskytujúca všeobecnú prax pre advokátskeho koncipienta výhody: pestrá prax v každom z právnych odvetví poriadku sr, dunajská streda

Dunajská Streda 09.10.2017
Dohodou
Právny asistent

banská bystrica

Banská Bystrica 25.09.2017
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

od 5 € za hodinu

náplň práce: pravidelné upratovanie kancelárskych priestorov 3 - 4x mesačne, cca 3 hod., bratislava

Bratislava 10.10.2017
od 5 € za hodinu
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29