1 - 20 z 27
Zoradit podľa:
Asistent riaditeľa - právnik

Asistent riaditeľa - právnik

750 € za mesiac

náplň práce: - administratívna podpora nadriadeného pri dennej operatívnej činnosti - organizovanie stretnutí, kontrola termínov, vybavovanie operatívnych záležitostí - vybavovanie korešpondencie - evidencia a príprava zmlúv, dodatkov - sledovanie aktuálnej legislatívy v oblasti sociálnych služieb - komunikácia s externými a internými obchodnými partnermi, dodávateľmi a kolegami - plnenie...

Košice 06.08.2020
750 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

880 € za mesiac

náplň práce: administratívne práce spojené s komunikáciou s účastníkmi konania, súdmi a úradmi. práca s údajmi v internom programe exekutor. vedenie spisovej dokumentácie a vykonávanie ďalších úkonov spojených v činnosťou exekútorského úradu., prešov

Prešov 05.08.2020
880 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

800 € za mesiac

náplň práce: - vypracovávanie právnych podaní, zmlúv, analýz, - účasť na rokovaniach s klientom alebo protistranou, - zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a iným orgánmi verejnej moci, bratislava

Bratislava 05.08.2020
800 € za mesiac
Asistentka

Asistentka

580 € za mesiac

náplň práce: práca s pc - elektronické preberanie pošty, elektronické podávanie dokumentov, príprava podkladov, úprava podaní, žalôb a zmlúv podľa pokynov. vybavovanie telefonátov, e-mailov od klientov a orgánov verejnej správy, zakladanie a vedenie spisovej agendy., nitra

Nitra 04.08.2020
580 € za mesiac
Notársky koncipient

Notársky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: osvedčovanie pravosti podpisov a správnosti odpisov, registrácia záložných práv v sídle aj mimo sídla notára, práca s dedičskou agendou, notárskou agendou, žilina

Žilina 04.08.2020
700 € za mesiac
Notársky koncipient

Notársky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: agenda v oblasti dedičského práva, občianskeho práva, obchodného práva, žilina

Žilina 04.08.2020
700 € za mesiac
administratívny pracovník

administratívny pracovník

600 € mesačne

náplň práce: administratívne práce, práca s elektronickou schránkou a schopnosť učiť sa nové pracovné postupy s exekútorským programom výhody: 100% úhrada stravných lístkov, poprad

Poprad 03.08.2020
600 € mesačne
Odborník / Odborníčka na európsku legislatívu v NP PKSD

náplň práce: • monitoring materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu asociácie priemyselných zväzov (apz) v rámci projektu národný projekt podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „np pksd“) • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich s európskou legislatívou • príprava legislatívnych materiálov • aktívna účasť na odborných...

Bratislava 31.07.2020
1700 € za mesiac
advokátsky koncipient

údaje o pracovnom mieste náplň (druh) práce - príprava právnych stanovísk a vyjadrení - príprava a pripomienkovanie zmlúv - komunikácia s klientmi - vypracovanie právnych podaní - zastupovanie klientov na súdoch, pred inými orgánmi štátnej správy - vedenie príslušnej administratívnej agendy pracovné miesto vhodné aj pre absolventa zdravotne postihnutého ponúkané výhody variabilná...

Bratislava 30.07.2020
800EUR
Právnik/čka

Právnik/čka

1010 € za mesiac

náplň práce: právne poradenstvo a pomoc klientom/kam, sprevádzanie na súdoch, polícii, v iných inštitúciách, právne zastupovanie, základné a špecializované poradenstvo v zmysle zákona č.274/2017 z.z., výkon potrebnej administratívy- v poradni a v bezpečnom ženskom dome výhody: výška mzdy je závislá okrem iného aj od počtu rokov odbornej praxe. benefity a výhody: - možné nenárokovateľné...

Nitra 29.07.2020
1010 € za mesiac
Právnik/čka

Právnik/čka

928 € za mesiac

náplň práce: právne poradenstvo a pomoc klientom/kam, sprevádzanie na súdoch, polícii, v iných inštitúciách, právne zastupovanie, základné a špecializované poradenstvo v zmysle zákona č.274/2017 z.z., výkon potrebnej administratívy- v poradni a v bezpečnom ženskom dome výhody: výška mzdy je závislá okrem iného aj od počtu rokov odbornej praxe. benefity a výhody: - možné nenárokovateľné...

Nitra 29.07.2020
928 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: právna prax pod vedením a dohľadom advokáta., prešov

Prešov 28.07.2020
700 € za mesiac
Právny asistent

Právny asistent

600 € za mesiac

náplň práce: administratívne práce v advokátskej kancelárii, príprava a evidencia spisov, pošta, komunikácia s príslušnými úradmi, príprava podkladov pre koncipientov a advokátov, evidencia klientov., žilina

Žilina 23.07.2020
600 € za mesiac
Notársky koncipient

Notársky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: podľa vyhlášky mssr 324/2015 § 6 ods. 4 najmä vykonávať úkony vo veciach notárskeho centrálneho registra záložných práv (ncrzp), vrátane vydania a podpísania potvrdenia a výpisu z ncrzp, vykonávať úkony vo veciach notárskeho centrálneho registra dražieb (ncrdr), vrátane vydania a podpísania potvrdenia a výpisu z ncrdr, vykonávať úkony vo veciach notárskych úschov vrátane...

Bardejov 23.07.2020
700 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

850 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce notárskeho úradu je najmä: - osvedčovanie pravosti podpisov a listín, - spisovanie zmlúv (napr.: darovacie zmluvy, kúpne zmluvy), - dedičské konania, - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch ( exekučné tituly), - osvedčovanie právne významných skutočností (valné zhromaždenia, priebeh žrebovania, osvedčenie priebehu rôznych dejov), - konanie vo...

Bratislava 23.07.2020
850 € za mesiac
Asistent/ka

Asistent/ka

900 € za mesiac

náplň práce: - administratívne, organizačné a sekretárske práce, - vybavovanie telefonickej agendy, korešpondencie, - prijímanie a uvádzanie návštev, - dojednávanie stretnutí, - asistentská podpora a pomoc pre právnikov, - organizačné záležitosti súvisiace s administratívnou podporou, - zabezpečovanie a nákup kancelárskych a iných potrieb., bratislava

Bratislava 21.07.2020
900 € za mesiac
Pracovník právneho oddelenia

Pracovník právneho oddelenia

1000 € za mesiac

náplň práce: - príprava korporačných dokumentov - príprava podkladov, napr. pri príprave zmlúv, transakčných dokumentov a právnych analýz - príprava podkladov a podaní - registračná agenda a rôzna komunikácia s orgánmi verejnej moci - bežná agenda právneho oddelenia výhody: ponúkame priestor pre odborný rast, zamestnanecký notebook a mobil. taktiež ponúkame možnosť zvýšenia finančného...

Púchov 17.07.2020
1000 € za mesiac
Vyšší súdny úradník

Vyšší súdny úradník

1036,50 € za mesiac

náplň práce: koncepčné činnosti pri výkone súdnictva na úrovni okresného súdu v zmysle zákona č. 543/2003 z.z. o súdnych úradníkoch. výhody: pružná pracovná doba, 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, bratislava

Bratislava 15.07.2020
1036,50 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

800 € za mesiac

náplň práce: - príprava právnych stanovísk a vyjadrení - príprava a pripomienkovanie zmlúv - komunikácia s klientmi - vypracovanie právnych podaní - zastupovanie klientov na súdoch, pred inými orgánmi štátnej správy - vedenie príslušnej administratívnej agendy výhody: variabilná zložka mzdy možnosť odborného rastu v špecializovaných oblastiach práva napr. energetika a stavebné právo, bratislava

Bratislava 15.07.2020
800 € za mesiac
Samostatný strážny úseku strážnej  a eskortnej činnosti oddelenia ochrany

náplň práce: zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru a na strážených pracoviskách a eskortnú činnosť ( napr. civilné zdravotnícke zariadenia a pracoviská mimo ústavu ). výhody: 6 týždňov dovolenky, 2 týždne preventívnej rehabilitácie, garantovaný platový postup, stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ( 0,10 eur/obed ), sociálny program ( napr. výsluhový dôchodok po 25...

Levice 03.07.2020
997 € mesačne
1 - 20 z 27
1 - 20 z 27