1 - 20 z 91
Zoradit podľa:
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

580 € za mesiac

náplň práce: administratívne práce, svidník

Svidník 14.09.2019
580 € za mesiac
Pracovník/čka 1. kontaktu (Košice) zástup počas MD/RD

náplň práce: - poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci, - preskúmavanie podmienok materiálnej núdze klientov centra, - príprava podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci, - vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie, - agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 z.z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii. výhody: - platové...

Košice 13.09.2019
729 € za mesiac
Právnik Call centra

Právnik Call centra

883,50 € za mesiac

náplň práce: • telefonické poskytovanie všeobecných informácií o centre právnej pomoci – úradné hodiny v kanceláriách a na konzultačných pracoviskách; kontakty na kancelárie a konzultačné pracoviská • telefonické objednávanie klientov na predbežné konzultácie - v kanceláriách a na konzultačných pracoviskách • telefonické vysvetlenie predbežnej konzultácie • telefonické...

Levice 13.09.2019
883,50 € za mesiac
Právnik/právnička (Bratislava)

Právnik/právnička (Bratislava)

883,50 € za mesiac

náplň práce: • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 z. z. o poskytovaní právnej pomoci • príprava návrhov rozhodnutí • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii výhody: - platové podmienky...

Bratislava 13.09.2019
883,50 € za mesiac
Advokát

Advokát

1100 € za mesiac

náplň práce: - zameranie na obchodné a občianske právo, - zmluvná agenda - vytváranie obchodných zmlúv, zmlúv k nehnuteľnostiam atď., - zastupovanie v súdnom a správnom konaní, - komunikácia s inštitúciami a obchodnými partnermi, podpora pri vyjednávaní obchodných podmienok, - zakladanie a zmeny obchodných spoločností, - prevody nehnuteľností a katastrálne konanie, - poradenská a...

Bratislava 13.09.2019
1100 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

600 € za mesiac

náplň práce: vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť, práca súvisiaca s vedením spisov, vyhotovovaním, prijímaním, doručovaním, zakladaním listín, administratívne práce, evidencia pošty, práca s pc, kopírkou, skenerom, internetom, e-schránkou., banská bystrica

Banská Bystrica 13.09.2019
600 € za mesiac
Právny asistent

Právny asistent

3 € za hodinu

náplň práce: príprava podkladov pre koncipientov, kompletizácia spisov (triedenie, kopírovanie, skenovanie dokladov do zložiek klientov), sledovanie lehôt na vybavenie, vlastná drobná agenda (drobné prípady - pohľadávková agenda), organizácia ak (nákupy, pošta a pod.)., bratislava

Bratislava 11.09.2019
3 € za hodinu
Advokátsky koncipient, právnik

náplň práce: spracúvanie právnych podaní, účasť na rokovaniach a pojednávaniach, komunikácia s klientmi a súdmi výhody: výkonnostné odmeny v závislosti od pracovných skúseností a praxe, partizánske

Partizánske 10.09.2019
624 € za mesiac
Právnik/právnička (Liptovský Mikuláš)

náplň práce: • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 z. z. o poskytovaní právnej pomoci • príprava návrhov rozhodnutí • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii výhody: - platové podmienky...

Liptovský Mikuláš 10.09.2019
883,50 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

728 € mesačne

náplň práce: práca súvisiaca v jednotlivých odvetviach práva, zastupovanie na súde na základe pokynu advokáta, vš vzdelanie ii. stupňa, študijný odbor právo, prax 1 rok, nie je však podmienkou., žilina

Žilina 13.09.2019
728 € mesačne
Štátny radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní vo výkone súdnictva., trnava

Trnava 13.09.2019
942 € za mesiac
Radca - asistent (zapisovateľka)

náplň práce: samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, zákona č. 549/2003 z. z. o súdnych úradníkoch, inštrukcie ministerstva spravodlivosti sr č. 24/2011 o...

Bratislava 09.09.2019
648 € za mesiac
Hlavný radca - právnik

náplň práce: preskúmavanie prvostupňových rozhodnutí v rámci odvolaní a vypracovávanie druhostupňových rozhodnutí. prešetrovanie sťažností a petícií. vybavovanie žiadostí a vypracovanie rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 z. z.. právne zastupovanie ssi pred súdmi sr. vypracovávanie plánu a odpočtu činnosti ssi za polročné a ročné obdobie, spolupráca pri tvorbe návrhov právnych predpisov a...

Bratislava 06.09.2019
Dohodou
Štátny radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení vo výkone súdnictva. koná a rozhoduje podľa zák. č. 549/2003 z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. vykonáva činnosť v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ms sr č. 543/2005 z. z. v znení neskorších predpisov., dunajská streda

Dunajská Streda 06.09.2019
942 € za mesiac
Štátny radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na území kraja alebo viacerých krajov výberové konanie sa uskutoční 16.10.2019 o 8:30 hod. v priestoroch okresného súdu martin

Martin 07.09.2019
942 € mesačne
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

624 € za mesiac

rožňava

Rožňava 06.09.2019
624 € za mesiac
Radca - asistent

Radca - asistent

648,50 € za mesiac

náplň práce: samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, inštrukcie ministerstva spravodlivosti sr č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí a...

Galanta 09.09.2019
648,50 € za mesiac
Štátny radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: koncepčné činnosti pri výkone súdnictva na úrovni okresného súdu v zmysle zákona č. 549/2003 z.z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch a podľa rozvrhu práce. výhody: - osobné ohodnotenie - príspevok na dopravu, malacky

Malacky 09.09.2019
942 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

624 € mesačne

náplň práce: po doručení: 1. žiadosti, 2. životopisu a 3. motivačného listu prostredníctvom e-mailu na adresu: cifraadvokat@cifraadvokat.sk budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie. pohovory budú prebiehať v termíne podľa individuálneho dohovoru s uchádzačom: : lučenec, j. kráľa 5/a. výhody: možnosť profesného a osobnostného rastu...

Lučenec 04.09.2019
624 € mesačne
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

630 € za mesiac

náplň práce: príprava dokumentov, zastupovanie pred úradmi, súdmi a pod. na základe poverenia, rokovania s klientami a pod, martin

Martin 05.09.2019
630 € za mesiac
1 - 20 z 91
1 - 20 z 91