1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Zamestnanec registratúrneho strediska, archivár

náplň práce: -komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie registratúr registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov - vedenie registratúrneho strediska, zabezpečovanie uloženia súdnych spisov a ostatných závažných materiálov - preberanie a vydávanie spisov z registratúrneho strediska - triedenie a skartácia spisov a materiálov registratúrneho strediska, košice

Košice 01.07.2019
583,50 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

650 € za mesiac

náplň práce: advokátsky koncipient vykonáva právnu prax pod vedením a dohľadom advokáta za účelom nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. počas tejto praxe je advokátsky koncipient poverovaný vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne. postupne si tak advokátsky koncipient osvojuje advokátske povolanie. náplň...

Košice 06.06.2019
650 € za mesiac
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2